Du är här

Hem

Välkommen!

Tony Hagerlund

Jag är Tony Hagerlund, 42-årig grön politiker från Esbo. Det här är min webbplats.
 
Jag är medlem i kulturnämnden och biträdande i stadsstyrelsens koncernsektion.
 
Jag är närvårdare och magister i statsvetenskap, jag jobbar som web communications manager.

Vad var mina valteser?

Kollektivtrafiken billigare och bättre. Kollektivtrafiken bör fungera i hela Esbo och inte bara på de tätt bebodda områden. Metro ända till Bastuviken och stadsbanan till Köklaks.

Ansvarig socialpolitik. Satsning på förebyggande aktiviteter – stöd till familjer före det ”skär sig”.

Hälso- och sjukvårdstjänster av hög klass. jänsterna måste förnyas så att de är mer människonära. Bättre arbetsvillkor åt personalen. Åldringsvården i synnerhet behöver mer personal.

Tio nya koloniträdgårs till Esbo. Koloniträdgårds upplivar staden samt möjliggjör ekologisk fritidsboende nära hemmet.
Det lönar sig att gjöra bekantskap Esbo siirtolapuutarhayhdistys (vars ordförande jag är).

Ekonomin bör vara i balans. Intäkterna ska täcka kostnaderna. Balanserad ekonomi garanterar tjänsterna.

Esbo i täten då det gäller att bekämpa klimatförändringen. Med sin egen verksamhet, förvärv samt att ta hänsyn till klimatförändringen i kaavoitus och samhällsplanering kan Esbo gjöra mycket.

Jag stöder inte kommunsammanslagningar inom huvudstadsregionen. De medför mer problem än de löser. Jag stöder istället en regionalförvaltning inom huvudstadsregionen.

Utbildningssystemet är samhällets ryggrad. Dess funktionalitet och resursser måste säkerställas. Att spara fel blir dyrt.

Esbo till Finlands ”öppnaste” stad. Jämställhet, tillgänglighet/hinderfri och minoriteternas ställning skall observeras i normala vardagen. Inte som separata frågor. Beredning av beslut måste vara ständigt transparenta.