Hagerlund.net

Espoo eturiviin ilmastonmuutoksen torjunnassa

Espoo voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen niin kaavoituksella kuin omalla toiminnallaankin. Espoon tulee olla eturivissä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Espoon tulee rakentaa energiaa säästävästi ja huomioida hankinnoissaan ympäristönäkökulmat.