Header.

Mitä tavottelen aluevaaleissa 2022: toimivat palvelut jotka lähellä sekä sujuva yhteistyö kuntien ja järjestöjen kanssa

Tony Hagerlundin kuva

Olen ehdolla aluevaaleissa tammikuussa 2022. Tässä sivulla löytyvät vaalitavoitteeni lyhyesti avattuna.

(1) Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut

 
Tämä voi tuntua yksinkertaiselta ja ilmeiseltä tavoitteelta, muttei sitä ole. Sosiaali- ja terveyspalveluissa tarpeet kasvavat vauhdikkaammin kuin eurot. On epäselvää, pyrkiikö valtio hillitsemään sote-menojen kasvua kääntämällä rahahanoja kiinni - ja toivoo, että joku muu tekee ikäviä päätöksiä.
 
Sote-palvelut tulee pitää vähintään nykyisellä tasolla. Ideaalitilanteessa niitä päästään myös parantamaan. Ainakaan huonompaan tilanteeseen ei tule päätyä kuin mistä lähdetään.
 

(2) Palvelut lähellä kotia

 
Tässä kohden olennaista on, mistä palveluista on kyse. Jos kyse on vaativista polvileikkauksista, voi niitä tehdä vain yhdessä paikassa Uudellamaalla. Mutta terveyskeskusten ja neuvoloiden kaltaiset usein käytettävät palvelut tulee olla tarjolla kohtuullisen matkan päässä kotoa.
 
Uudellamaalla jos missä tämä on mahdollista. Asukasluku kasvaa ja asutus on melko tiivistä. Mutta tilanne on hyvin erilainen Espoon Matinkylästä kuin Hangonieemen kärjestä katsottuna.
 

(3) Yhteys kuntien palveluihin on oltava saumaton

 
Yksi merkittävimmistä sote-uudistuksen riskeistä on yhteys kuntien palveluihin - tai pikemminkin se, jos yhteyden ylläpidossa epäonnistutaan. Kunnat vastaavat jatkossakin myös sote-suunnan kannalta merkittävistä palveluista, kuten kouluista, nuorisotyöstä ja liikunnasta.
 
Myös kouluterveydenhuollon ja opetuksen yhteys on elintärkeä. Olen parhaillaan Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen, ja tämä on suunta johon aion erityisesti paneutua.
 
Kuntien ja hyvinvointialueen välille ei saa syntyä epämääräistä raja-aluetta johon asukas voi eksyä tai tieto hävitä. 
 

(4) Tukea järjestöille

 
Järjestöt tarjoavat täydentäviä palveluita julkisten palveluiden rinnalle, usein Stean ja kuntien rahoittamana. Tämä kautta apua saavat monet, jotka eivät apu muutoin saisi.
 
Itse toimin aikoinaan neljä vuotta Finnfami Uusimaan puheenjohtajana. Järjestö on entiseltä nimeltään Omaiset mielenterveystyön tukena, Uusimaa. Yhdistys on hyvä esimerkki siitä ainutlaatuisesta lisästä, minkä järjestöt voivat tuoda mukanaan. 
 
Julkisella puolella hoidetaan vaivoja ja potilaita, tuen järjestäminen omaisille ei ole julkisen sektorin työlistalla - eikä kukaan muu sitä tekisi.
 
Hyvinvointialueiden on tärkeää sekä tehdä hyvää yhteistyötä järjestöjen kanssa, että tukea niitä myös taloudellisesti etenkin tilanteissa, joissa järjestöt tarjoavat asukkaille palveluita, joita kukaan muu ei tarjoa.