Toimeentulon hakeminen hankalaa masentuneille

(Länsiväylä 27.10.2006)

Mielenterveysongelmaisilla ja etenkin masentuneilla on ongelmia saada toimeentulotukea, ainakin pääkaupunkiseudulla. Tukijärjestelmämme ei huomioi henkiseen puoleen liittyviä ongelmia. Näin on ainakin Espoossa, mutta tietojeni mukaan myös muualla Suomessa.

Mielenterveysongelmaisella on kaksi isoa ongelmaa toimeentulotukea haettaessa. Hakemuksen täyttäminen ja liitteiden toimittaminen voi olla ylitsepääsemätön este. Liitteiden hankkiminen ja toimittaminen voi vain olla liian hankalaa ja raskasta. Tällöin tukea ei saa, koska henkilö ei voi todistaa olevansa siihen oikeutettu. Lisäksi kynnys valittaa annetusta päätöksestä voi olla niin korkealla, että asianomainen henkilö ei saa tehtyä valitusta. Toimintakyvyn ollessa heikko voi myös kahden viikon valitusaika muodostua ongelmalliseksi.

Mielenterveysongelmaisia toimeentulotuen tarvitsijoita voi auttaa käytäntöjä muuttamalla. Tietyissä tilanteissa täytyy kyetä hylkäämään kasvatuksellinen asenne. Kasvatuksellisella asenteella tarkoitan sitä, että asiakasta autetaan kantamaan itse vastuu, ja muun muassa velvoite hankkia ja toimittaa liitteitä ja lisäselvityksiä on hakijalla. Tietty hakija on vastuussa asioistaan, mutta aina sitä vastuuta ei voi esimerkiksi terveydellisistä syistä kantaa.

Sosiaalitoimistoissa tulisi olla valmiiksi esitäytettyjä lomakkeita, joilla hakija voisi valtuuttaa virkamiehen tilamaan esimerkiksi pankista tarvittavat tiliotteet. Sosiaalityöntekijän kuuluisi tarjota tätä mahdollisuutta aina kun hakija on lääkärintodistuksen mukaan masentunut.

Lisäksi yhden luukun periaatetta tulee laajentaa. Yhteen paikkaan pitäisi voida jättää mahdollisimman paljon lomakkeita, ja saada sekä neuvoja että tukea. Käytännössä tämä tarkoittaa tiiviimpää yhteistyötä sosiaalitoimiston, työvoimatoimiston ja Kansaneläkelaitoksen välillä.

Jokainen suomalainen on oikeutettu saamaan toimeentulotukea ollessaan siihen oikeutettu. Järjestelmän ulkopuolelle ei tulisi yhdenkään ihmisen jäädä siksi, ettei henkilö kykene heikon terveydentilansa vuoksi vaatimaan sitä minimiä, minkä laki hänelle takaa.

Tony Hagerlund

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024