Taksiyrittäjät Kelan rekisteriin

(Helsingin Sanoma 10.10.2011)

Käydessään Kelan järjestämässä kuntoutuksessa asiakkaalle, jolla ei ole mahdollisuutta käyttää muita kulkuvälineitä, korvataan taksimatkat. Asiakkaan tehtäväksi jää löytää sopiva taksiyritys ja sopia käytännön järjestelyistä.

Olen omaisen roolissa järjestänyt Kelan tukemia taksimatkoja. Sopivan taksiyrityksen löytäminen on kuitenkin hankalaa. Missään ei ole koottuna yhteen tietoa siitä, millä kaikilla yrityksillä on sopimus Kelan kanssa.

On siis joko soitettava taksiyrityksiä läpi ja kysyttävä sopimusta Kelan kanssa, tai tiedusteltava asiaa hoitohenkilökunnalta.

Luultavasti taksineuvontaa joutuvat harrastamaan tuhannet hoitoalan ammattilaiset eri puolilla Suomea.

Kela voisi toteuttaa yksinkertaisen verkkopalvelun, jossa listattaisiin paikkakunnittain, millä kaikilla taksiyrityksillä on sopimus Kelan kanssa. Tämä säästäisi paljon aikaa ja vaivaa niin asiakkailta kuin hoitohenkilökunnaltakin.

Tony Hagerlund
Espoo

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024