Suositaanko sosiaaliturvaan liittyvissä tukipäätöksissä kirjallisesti lahjakkaita hakijoita?

(Helsingin Sanomat 1.5.2017)
Yhä useammin sosiaaliturvaan ja yhteiskunnan tukiin liittyvä asiointi hoidetaan sähköisesti tai paperitse. Tämä on konkretisoitunut esimerkiksi alkuvuonna toimeentulotukea haettaessa.
 
Oma kokemukseni pitkäaikaissairaan lapsen isänä on, että tarpeen lisäksi tuen saannissa on mekittävässä roolissa kyky kuvata omaa tilannetta kirjallisesti - mielellään vielä käyttäen termiä ja määreitä, jotka tuntuvat virkailijoista tutuilta. Tiedän monia kanssani samanlaisessa tilanteessa olevia perheitä, jotka saavat hyvin vaihtelevasti yhteiskunnan tukia.
 
Onko riski, että sosiaaliturvajärjestelmästämme tulee aineenkirjoituskilpailu, josta kirjallisesti lahjakkaat saavat varmimmin osansa? Mitä paremmin osaa kuvata tilanteensa ja tarpeensa järjestelmän vaatimilla termeillä, sen varmemmin tukia saa.
 
Tony Hagerlund
Espoo

Kommentit

Hyvä ja tarpeellinen kirjoitus. Ilmiö ei näy pelkästään tukia hakiessa, vaan myös sairaanhoidossa on on tullut vastaan tilanteita joissa oireet ovat hoitohenkilökunnan osaamisalueen ulkopuolella ja hoito jää saamatta tai viivästyy kun ei osaa puhua hoitajien kanssa samaa kieltä -kuvata oireita oikein termein.

Sosiaaliturvan hakeminen voi olla ylivoimaista myös korkeakoulutetulle jos  tilanne on ns. päällä ja vaadittavan byrokratian hahmottaminen ylittää käytettävissä olevan kapasiteetin..

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024