Raidejokeri veti salin täyteen

(Lepuski 2/2015, 11.4.2015.)

Täysi auditoriollinen asukkaita kokoontui Ruusutorpan koululle helmikuun lopulla tutustumaan Leppävaaran alueen raidejokeri-suunnitelmiin. Bussijokerilinja 550 suunnitellaan siirrettäväksi raiteille kenties 2020-luvulla. Kiinnostus oli sen verran suurta, etteivät  kaikki kiinnostuneet mahtuneet edes istumaan. 

Alustava reidejokerisuunnitelma on vuodelta 2009. Tämän jälkeen on laadittu hankesuunnitelma, ja viimeisimpänä linjausvaihtoehtojen läpikäynti.

Raidejokerilinjan pituus Itäkeskuksesta Otaniemeen olisi 35 kilometriä. Se kulkisi pääosin omilla urillaan, eli muu liikenne ei juurikaan hidastaisi pikaratikan kulkua. Näin matka-aika esimerkiksi Leppävaaran ja Otaniemen välillä olisi noin 9 minuuttia.

Hankkeen aloitus tapahtuisi välillä 2016-2025, ideaalitilanteessa pikaratikka kulkisi 2020-luvun alussa, totesi Espoon liikennesuunnittelupäällikkö Markku Antinoja.

Valmistelu etenee siten, että raidejokerin pääteasema tulee olemaan alunperin suunnitellun Tapiolan sijaan Otaniemen kautta Keilaniemi. Otaniemen linjaus tukee Otaniemi-Keilaniemi -alueen kehittämistä, ja alustavat laskelmat osoittavat, että Otaniemen reitti merkitsee suurempia matkustajamääriä. 

- Otaniemi muuttuu vielä kovasti Aalto-yliopiston keskittäessä sinne toimintojaa. Tulossa on myös lisää työpaikkoja ja sekä asuntoja niin opiskelijoille kuin muillekin ryhmille. Tästä syystä Otaniemen seudullinen merkitys kasvaa, ja tähän pikaraitiotie sopii, summasi Tapiolan kehittämisen projektipäällikkö Antti Mäkinen.

Raidejokerisuunnitelmissa ollaan hankesuunnitelma-vaiheessa, eli nyt esitellään ennsimmäisiä luonnoksia siitä mitä reittiä pikaratikka kulkisi. Linjaukset eivät ole vielä lopullisia, niitä voidaan muuttaa muun muassa asukaspalautteen perusteella..

“Hyvät liikenneyhteydet paranevat entisestään”

Leppävaaran liikenneyhteydet ovat jo nykyisellään erinomaiset, korosti Leppävaaran alueen projektijohtaja Mika Rantala omassa puheenvuorossaan. 

Hän korosti että raidejokeri merkitsee Leppävaaran alueella rakentamista olemassa olevan kaupunkirakenteen sekaan, joka vaatii huolellista suunnittelua. Raidejokeri tulee palvelemaan sekä nykyisiä että tulevia asuinalueita, kuten Vermon aluetta.

Tämän hetken reittiluonnoksen mukaan raidejokerin eteläinen päätepysäkki olisi Keilaniemen metroaseman pohjoispuolelle. Tämän jälkeen linjaus kulkisi Otaniemen halki pääosin Otaniementietä pitkin.

Kehä ykkösen viereen pikaraitiotie liittyisi Maarinniityn tienoilla. Kehä ykkösen kohdalla pikaratikka kulkisi mahdollisimman lähellä tietä, sen itäpuolella. 

Tämän jälkeen tarjolla on kaksi vaihtoehtoja. Joko linja suuntaisi asutuksen sisään Laajalahden kohdalla, ja kiertäisi asuinalueen halki. Säterin kohdalla ratikka kulkisi Linnoitustielle. 

Tälle on myös vaihtoehto: pikaratikka seuraisi kehää aina turunväylän liittymän tienoille, ja jatkaisi suoraan Linnoitustielle. Tässä vaihtoehdossa käytännössä kierrettäisiin Laajalahden alue.

Sellolle -linja kulkisi Alberganesplanadin kautta. Vaihtoterminaali tulisi Sellon ja Panorama-talon välimaastoon. Tämän jälkeen reitti kulkee kehä ykkösen alta Perkkaantietä pitkin kohden Helsinkiä.

Vaihtoehtoiset linjaukset herättivät tunteita

Yhteisen info-osuuden jälkeen asukkaat pääsivät sekä kiertämään neljässä eri työpajassa ja perehtymään suunnitelmiin tarkemmin että kommentoimaan suunnitelmia.

Yleisökysymyksessä kyseltiin ympäristövaikutusten arviontisuunitelmaa. Ely-keskus on kuulemma linjannut, että tämä projekti ei virallista yvaa tarvitse, mutta hyödyt, haitat ja vaikutukset tullaan kyllä arvioimaan

Eniten tunteita herättivät Laajalahden vaihtoehdot, ja myös alueen bussilinjoista kyseltiin. Bussilinjoista ei ollut vielä mitään paperilla, raidejokerin hankesuunnitelman yhteydessä tullaan suunnittelemaan myös Laajalahden bussilinjasto, ja ylipäätänsä raidejokerin linjauksen suuntaisesti kulkevat bussilinjat..

Aikataulu vielä auki

Vaikka tilaisuudessa esiteltiin myös kohtalaisen nopeita toteutusvaihtoehtoja, käytännössä pääkaupunkiseudun ensimmäinen pikaraitiotielinjan toteutuminen on vielä monen mutkan takana. Raidejokeri ei ole joukkoliikenneinvestointien kärkipäässä, eikä sen toteuttamisesta ole siis vielä lopullisia päätöksiä. Pahimmillaan arvio toteutuksesta 2020-luvun alkupuolella voi olla optimistinen.

Teksti ja kuvat: Tony Hagerlund 
Artikkeli on julkaistu Lepuski-lehdessä 2/2015, 11.4.2015.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024