Luontokeskus Nuuksioon

(Keski-Espoon Sanomat 4/2006)

Uutta luontokeskusta suunnitellaan Nuuksion järviylängölle, Solvallan urheiluopiston yhteyteen. Luontokeskus avattanee yleisölle vuonna 2010. Luontokeskuksen paikkaa on pohdittu pitkään, ja tänä syksynä sijaintipaikaksi varmistui Solvalla.

Nuuksion järviylänkö on pääkaupunkiseudun tärkeimpiä luonto- ja virkistysalueita. Alueella käy vuosittain 500 000 luonnossa liikkujaa, jotka ovat pääosin pääkaupunkiseudulta, mutta myös muualta Uudeltamaalta. Nuuksion kansallispuistossa käyntejä on vuosittain 100 000. Kansallispuisto perustettiin vuonna 1994 ja sen pinta-ala on tällä hetkellä noin 45 km2.

Luontokeskuksen ideana on esitellä Suomen luontoa ja luontomatkailukohteita, sekä edesauttaa luonnontuntemusta. Myös ulkomaisia turisteja käy jo nyt Nuuksiossa merkittäviä määriä, ja heidän määränsä arvellaan kasvavan. Suomessa on tällä hetkellä

Solvallan urheiluopiston yhteyteen

Nuuksion luontokeskus sijoittuu kansallispuiston sisääntuloreitin varrelle Solvallan urheiluopiston yhteyteen. Solvallan yhteyteen toteutettaisiin noin 2000 neliön kokoinen rakennus, jonne sijoittuisivat luontokeskuksen keskeisimmät toiminnot. Luontokeskuksissa on usein pysyviä ja vaihtuvia näyttelyitä, tilaa opasryhmille ja muille palveluille. Etenkin pääkaupunkiseudun koululaiset hyötyvät tulevasta luontokeskuksesta.

Nuuksion ulkoilumaja, Nuuksion Pitkäjärven eteläpuolella sijaitseva 150-vuotinen rakennus, liitetään toiminnallisesti osaksi Nuuksion luontokeskusta.

Samaa tahtia luontokeskuksen suunnittelun kanssa ratkotaan sijaintiin liittyviä ongelmia. Nuuksiontien on kapea, eikä kestä lisääntyvää liikennettä. Myös kevyen liikenteen väylä on tärkeää toteuttaa Solvallasta Vanhalle Turuntielle asti. Myös julkisen liikenteen tarjontaa on parannettava.

Paikallisia asukkaita huolettavat jäteveteen liittyvät ongelmat on ratkottava. Alueella ei ole kunnallistekniikkaa, joten alue on joko liitettävä kunnalliseen verkkoon tai kuormitus on ratkottava muilla tavoin.

Useita portteja Nuuksioon

Nuuksion aluetta pyritään kehittämään kuntarajat ylittävänä kokonaisuutena. Tarkoituksena on selkeyttää sekä palveluja että tiedottamista. Nyt tietoa Nuuksiosta löytyy eri puolilta, eri toimijoiden sivuilta ja oppaista. Kokonaiskuvaa on hankala muodostaa.

- Suurin osa Nuuksiossa käyvistä ei tule käymään juuri luontokeskuksessa, toteaa Metsähallituksen Stig Johansson. Alueella pyritään luomaan useita "portteja". Nuuksion alueelle voidaan tulla lukuisista eri suunnista eikä myöskään palveluita keskitetä yhteen paikkaan. Tällä pyritään myös tasaamaan Nuuksion eri alueille tulevaa kuormitusta.

Tony Hagerlund
Artikkeli on julkaistu Keski-Espoon Sanomissa 4/2006.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024