Kirkkojärvi takaisin - joen laajennuksena

(Keski-Espoon Sanomat Keski-Espoon Sanomat 2/2013, 26.5.2013)

Havainnekuva jokivarren pitkospuilta Kirkkojärven koulun suuntaan.

Kaupunkisuunnittelukeskus on asettanut Kirkkojärvenpuiston asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville. Valmisteluaineisto on nähtävillä 13.5.–11.6.2013. 

- Kirkkojärvenpuisto on ollut suunniteilla jo vuosikymmenen. Tavoitteet ovat myös muuttuneet matkan varrella, mutta nyt on päästy kunnolla liikkeelle, toteaa alueen suunnittelussa mukana oleva arkkitehti Jenni Mettälä.

Havainnekuva Naapurinmäeltä, länteenpäin eli urheilupuiston takana olevalta mäeltä.

Kirkkojärvenpuiston aluetta suunnitellaan monipuoliseksi virkistysalueeksi. Suunnitteilla on, että Turunväylän molemmilla puolilla on joen levennys, “pikkujärvi”. Nämä toteutetaan varsinaisesta joesta erillisenä altaina, joten Espoonjoen uoma ei muutu. Altaat kaivetaan sen verran syviksi, etteivät ne kuivu edes kesällä.

Toinen allas tulee sijoittumaan Turuväylän ja Kirkkojärven koulun väliin. Minigolfkentän ja altaan väliin tulee kävelytie ja puistopaviljonki. Toinen allas tulee olemaan pienempi, ja se tulee sijaitsemaan noin Kasavuoren kohdalla.

Yleiskaavaluonnos joesta ja altaista kuivaan aikaan, eli keskikesällä.

Yleiskaavaluonnos tulva-aikaan eli keväällä. Tavoite on, että joenvarren pitkospuolla voisi kulkea mahdollisesti myös tulva-aikoihin.

Kirkkojärvenpuiston suunnitelmissa varaudutaan kevättulviin ja keskikesän kuivempiin kausiin. Kävelytiet on mahdollista toteuttaa tulvavalleina, jolloin kävelytiet myös suojaisivat asuinaluetta tulvilta.

Kaavoituksen yhteydessä mietitään niin alueen toimintoja kuin myös maisemaa. Kaavoituksen jälkeen puistoalueesta tehdään vielä erillinen toteutussuunnitelma. Koska puistoalue on niin laaja, on myös mahdollista että se toteutetaan osissa.

Tony Hagerlund
Havainnekuvat Loci maisema-arkkitehdit Oy. Yleiskaavaluonnokset Espoon kaupunki.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024