Kauppakeskusten laajennuksen lisäksi asuntoja kuudellesadalle

(Keski-Espoon Sanomat 3/2012)


Entressen itäpuolen uudessa korttelissa olisi kauppoja alimmissa kerroksissa, ja niiden päällä asuntoja ja piha asukkaille.

Espoontorin ja Entressen kauppakeskusten laajennuksen suunnittelu etenee. Uusia suunnitelmia esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle syksyn aikana. Uutuutena Entressen kortteliin suunnitellaan myös asuinrakentamista.

- Tavoitteena on laajentaa kumpaakin ostoskeskusta, ja yhdistää ne Siltakadun ylittävällä sillalla. Tästä hyötyisivät niin kauppiaat kuin asiakkaatkin, kertoo Espoon keskuksen projektijohtajana syksyllä aloittanut Mikko Kivinen.

Espoontori laajenisi Siltakadun varteen, Entresseä vastapäätä olevan parkkipaikan kohdalle. Entressen laajemissuunta olisi itään päin, tämän mahdollistaa Siltakadun linjauksen siirtäminen.

- Aiemmin Entressen yhteyteen kaavailtiin hotellia, nyt selvitetään miten alueelle saisi asuintaloja, jatkaa Kivinen.

Uuden korttelin alimpiin kerroksiin olisi tulossa kauppoja, ja ylempiin kerroksiin asuntoja. Kauppakeskuksen katolle tulisi piha asukkaiden käyttöön. Asuntoja tulisi kaikkineen noin 600 asukkaalle.


Havainnekuva Siltakadun suuntaisesti länteenpäin. Alhaalla vasemmalla Entressen laajennus.

Selvittelyssä on myös Espoontorin mahdollinen laajeneminen radan suuntaan, suunitelmissa olevan matkakeskuksen eli bussiterminaalin päälle. Espoon aseman liityntäpysäköinti voitaisiin toteuttaa kauppakeskuksen yhteyteen esimerkiksi siten, että parkkipaikat olisivat päivisin työmatkalaisten käytössä ja viikonloppuisin kauppakeskuksen asiakaskäytössä.

Suunnitelmat ovat luonnoksia, jotka voivat muuttua vielä merkittävästi.

Tony Hagerlund
Kirjoittaja on Espoon keskuksen kehittämistä ohjaavan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen jäsen.

Havainnekuvat: CapMan ja Citycon

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024