Junalla Espoon keskuksesta Lohjalle?

(Keski-Espoon Sanomat 3/2009)

Vastavalmistuneen kehityskuvasuunnitelman mukaan muutaman vuosikymmenen kuluttua Espoon keskuksesta pääsisi junalla Lohjalle. Länsiradaksi kutsuttu uusi raideyhteys haarautuisi rantaradasta Espoon keskuksen jälkeen ja jatkaisi Veikkolan kautta Lohjalle. Yhteys olisi osa Helsinki-Salo-Turku -oikorataa.
Espooseen tulisi uudet asemat Mynttilään ja Histaan. Suunnitelman perusteella radan varteen etenkin Histaan, Veikkolaan ja Nummelaan mutta myös Lohjanharjulle olisi mahdollista kaavoittaa asuntoja noin 150 000 ihmiselle. Uusia työpaikkoja on kaavailtu 60 000.

Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan teettämässä selvityksessä on tarkasteltu Länsiradan eli Espoo-Lohja -kaupunkiradan varren kehittämistä sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista. Kunnat arvioivat, että ensimmäinen osuus Espoon keskuksesta Histaan olisi mahdollista saada valmiiksi ennen vuotta 2030. Noin 350 miljoonaa euroa maksava länsirata-hanke ei tällä hetkellä ole valtion hankesuunnitelmissa.

Maakuntakaavassa tarkastellaan vaihtoehtoja Uudenmaan tulevien vuosikymmenien kasvulle. Kasvusuuntia on tarkasteltu ratakäytävinä, eli että tulevaisuudessa kasvu suuntautuisi ensistä enemmän joko nykyisten ratojen tai uusien raideyhteyksien varrelle.

- Selvityksen taustalla on uuden maakuntakaavan valmistelu. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös muita Uudenmaan ratahankkeita, toteaa Espoon kaupungin apulaisyleiskaavapäällikkö Vuokko Rouhiainen.

Ensin kaupunkirata Espoon keskukseen, sitten jatko Histaan

Uuden radan rakentaminen edellyttää kaupunkiradan jatkamista Leppävaarasta Espoon keskukseen. Pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion aiesopimuksessa kaupunkiradan jatkon rakentaminen aloitetaan ennen vuotta 2015.

Länsiradan ensimmäisessä vaiheessa uusi rata ulottuisi Espoon keskuksesta Histaan. Uusia asemia tulisi alkuun vain yksi, eli asema Histaan. Mynttilän kohdalle jätettäisiin alkuun vain varaus asemalle. Alustavissa suunnitelmissa on laskettu että vuoroväli Espoon keskuksen ja Histan välillä olisi puoli tuntia, ja junaliikennettä täydennettäisiin bussiyhteyksillä. Matka-aika Histasta Espoon keskukseen olisi luultavasti noin 5 minuuttia.

Asutus tiivistyisi etenkin Nummelassa ja Veikkolassa, mutta myös Espoon puolella. Lohjalla rataa jatkettaisiin vielä keskustan ohi. Paikallisliikenteen lisäksi uusi rata toimisi osana Helsinki-Turku -oikorataa. Lohjalta rata jatkuisi Saloon.

Tietoa suunnitelmista löytyy Espoon kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.espoo.fi/lansirata.

Tony Hagerlund
Artikkeli on julkaistu Keski-Espoon Sanomissa 3/2009 (13.9.2009).
 

Histaan uusi kaupunginosa?

Länsiradan tulevaisuus on sidoksissa Histan rakentamiseen. Turunväylän varteen niin sanotulle Histaan suoralle on suunniteltu lähes 20 000 asukkaan kaupunginosaa. Lisäksi alueelle tulisi runsaasti työpaikkoja. Nykyisellään Hista sijaitsisi sivussa muusta kaupunkirakenteesta.

Histan tulevaisuutta käsitellään luottamuselimissä tulevan syksyn aikana.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024