Elä ja asu -kokonaisuuksiin tilaa omaishoidettaville

(Länsiväylä 24.10.2009)

Valtaosa tukea tarvitsevista ikäihmisistä tai vammaisista asuu kotonaan. Monia heistä hoitaa omahoitaja: puoliso, lapsi, vanhempi tai joku muu läheinen.

Noin 30 000 suomalaista saa omaishoidon tukea. Vuonna 2007 vanhusten omaishoidontukea sai 367 espoolaista perhettä ja vammaisten omaishoidontukea 361 perhettä. Yhteensä Espoossa työskentelee siis yli 700 omaishoitajaa, ja heidän määränsä kasvaa jatkuvasti. Omaishoitajia on tosiasiassa huomattavasti enemmän sillä kaikki omaishoitajat eivät ole hakeneet tai saa omaishoidon tukea.

Tällä hetkellä omaishoitajat liian usein väsyvät arjen keskellä. Moni omaishoitaja on itsekin varsin iäkäs, jolloin hänen itsensäkin tukeminen on erityisen tärkeää. Omaishoitajan mahdollisuus lepoon on erityisen tärkeää. Jaksamista edesauttaa huomattavasti kun omaishoitaja saa vapaapäivänsä pidettyä ja pääsee säännöllisesti lepäämään.

Laki takaa omaishoitajalle kuukaudessa kolme vapaapäivää, mutta vain osa omaishoitajista kykenee vapaat pitämään. Syitä tähän on useita. Keskeisin ongelma on vähäiset hoitopaikat omaishoidettaville loman ajaksi. Tarjolla olevat paikat ovat sellaisia joihin hoidettava ei mielellään mene; kodinomaisen ja viihtyisän paikan sijaan tarjotaan ylipaikkaa terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Tulevan vuosikymmenen aikana Espoo siirtyy vanhuspalveluissa niin sanottuun Elä ja asu -malliin. Vanhuksille perustetaan uudenlaisia seniorikeskuksia niin remontoimalla vanhoja palvelutaloja kuin uusia keskuksia rakentamalla. Moniportaisesta hoitomallista siirrytään kodinomaiseen ja yksilön toiveet huomioivaan malliin. Elä ja asu -keskuksessa asukas voi halutessaan viettää loppuelämänsä samassa asunnossa kunnostaan riippumatta.

Uusia Elä ja asu -keskuksia on tulossa ainakin Puolarmetsään, Leppävaaraan, Tapiolaan ja Kauklahteen. Espoon keskuksessa muutetaan nykyisen palvelutalon toimintatapaa ja Soukassa laajennetaan nykyistä palvelutaloa.

Kaikista Elä ja asu -seniorikeskuksista tulisikin varata muutama asunto ainoastaan omaishoidettavia varten. Yksi asunto voisi palvella yli kymmentä omaishoidettavaa omahoitajan vapaapäivien ajan. Elä ja asu -seniorikeskukset vastaavat omaishoidettavien tarpeita sairaaloita ja vuodeosastoja paremmin. Lisäksi omaishoidettava ja hoitopaikan henkilökunta sekä asukkaat tutustuisivat toisiinsa. Jonakin päivänä omaishoidettavan voi nimittäin olla tarpeen muuttaa tuetumpaan asumismuotoon, tällöin tuttu talo ja tutut tilat edesauttavat sopeutumista. Lisäksi uudenlaiset asumiskeskukset on sijoiteltu eri puolille Espoota, jolloin hoidon perässä ei tarvitse matkustaa ympäri kaupunkia.

Omaishoitajat tekevät raskasta työtä pienellä korvauksella. Kolme lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa tulevat tarpeeseen. Kun omaishoidettaville on tarjolla kodinomainen hoitopaikka kodin läheltä, kaikki hyötyvät. Omaishoitajalle ja -hoidettavalle kotona hoitaminen on harkittu ja haluttu valinta, jota on syytä tukea.

Tony Hagerlund
Espoon kaupunginhallituksen varajäsen (vihr.)

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024