Bussiterminaali muuttaisi Espoon keskuksen bussilinjoja

(Keski-Espoon Sanomat 2/2005)

Helmikuussa YTV:n suunnittelijat esittelivät Kuninkaantien lukiossa luonnoksia pääkaupunkiseudun joukkoliikennesuunnitelmista vuosille 2005-09.

Kevään aikana valmistuvat joukkoliikennesuunnitelmat tuleviksi neljäksi vuodeksi. Uudistukset ovat suunnitteilla toteutettavaksi vaiheittain, ensimmäiset jo ensi syksynä, osa aikaisintaan vuonna 2009.

Ensimmäisenä muutoksena ensi syksystä alkaen linja 270 oikaistaan kulkemaan Kirkkotieltä radan ali Espoonportin kohdalta, ja siitä suoraan Sunantietä Suvelaan.

Radan eteläpuolisten alueiden bussiliikenne pysyy tulevina vuosina pääosin ennallaan. Linja 42 jaetaan kuitenkin kahtia: linja 42 tulee kulkemaan Jorvista Soukkaan, kokonaan uusi linja 46 tulee liikennöimään Espoon keskuksesta Sunantien kautta Saarnilaakson koulun ohi Finnoontielle, ja sieltä aina Hyljelahteen asti.

Pikalinjat Matinkylään ja Tapiolaan

Pikavuorot 6 ja 8 tulevat lähtemään Espoon asemalta, kulkevat Suvelan kautta Tuomarilan aseman ohitse Turunväylälle ja siitä Kehä kakkoselle. Tämän jälkeen linja 6 kulkee Olarin kautta Matinkylään, ja linja 8 Koivu-Mankkaantien kautta Tapiolaan. Pikalinjat liikennöivät arkisin ruuhka-aikoina, linja 8 korvaa nykyisen linjan 18z. Vanha linja 18 jatkaa edelleen liikennöintiä, tosin hieman harvemmalla vuorovälillä ja lyhyemmällä reitillä.

87 liikennöimään myös viikonloppuisin

Pohjoiseen suuntautuvassa liikennöinnissä selkeä parannus on linja 87:n alkava liikennöinti myös viikonloppuisin. Linjan perusreitti alkaa kulkea Espoon keskuksen ja Kolmirannan väliä. Linja 535, joka kulkee Espoon keskuksen ja Helsinki-Vantaan lentoaseman väliä, on suunniteltu lopetettavaksi. Linjan 82 muutoksilla ja ruuhkavuorojen lisäämisellä pyritään paikkaamaan linjan 535 lopettamista.

Kauklahteen lisää junavuoroja

Kauklahden suunnalla merkittävin uudistus tulee olemaan se että arkisin ja lauantaisin kulkevat E-junat liikennöisivät Kauklahteen saakka. Käytännössä junalla Kauklahdesta pääsisi Helsingin suuntaan neljästi tunnissa nykyisen kahden sijaan. Junat kulkisivat noin 15 minuutin vuorovälein.

Suoria bussiyhteyksiä Kauklahdesta sen sijaan ollaan vähentämässä. Seutulinjat 165 ja 166 ovat lakkautettavien listalla. Yhteys korvautuisi osin liityntälinjalla 65, joka kulkisi Espoonkartanosta Kauklahden ja Saunalahden kautta Espoonlahteen. Myöskään linja 18 ei kulkisi enää Kauklahteen asti. Tämä herätti keskustelutilaisuudessa polemiikkia, monet paikalla olleet kauklahtelaiset korostivat, etteivät kaikki matkusta radan suuntaisesti.

Espoon keskuksen bussiterminaali valmistunee vuonna 2009

Suurimmat muutokset julkiseen liikenteeseen ovat tulossa vuonna 2009, jolloin Espoon keskukseen mahdollisesti valmistuu bussiterminaali aseman eteläpuolelle, nykyisen torin paikalle. Tämän jälkeen linja 270 ei jatkaisi matkaansa enää radan eteläpuolelle, 213 radan pohjoispuolelle, eikä linja 18 Kauklahteen.

Mikkelän ja Muuralan joukkoliikenneyhteydet heikkenisivät tällöin merkittävästi. Kauklahden ja Espoon keskuksen väliltä häviäisi linja 18 ja Espoon keskuksen ja Mikkelän väliltä linja 213. Kyseisiä yhteyksiä suunnitellaan korvattavaksi linjalla 84 (Kauklahti - Kuurinniitty). Kuitenkin uuden linjan lasketaan kulkevan iltaisin ja viikonloppuisin vain kerran tunnissa, ja päivisinkin harvemmin kuin nyt. Mikkelän ja Muuralan kautta Espoon keskukseen liikennöiviä linjoja kulkisi noin puolet vähemmän kuin nyt.

Suunnittelijoiden peruste muutokselle oli, että matkustajamäärät ovat kyseisellä välillä melko pieniä ja suhteessa joukkoliikenteen käyttöön välillä on tällä hetkellä ylitarjontaa.

Ei suuria muutoksia

Loppujen lopuksi suurempia muutoksia ei Espoon keskuksen suunnalla ole tulossa lähivuosina ennen Espoon keskuksen bussiterminaalin valmistumista. Pikalinjat ovat selkeä parannus, ja radan eteläpuolella asuvien joukkoliikenneyhteydet paranevat uudistusten myötä jonkin verran. Sen sijaan radan pohjoispuolella palvelutaso paikoitellen jopa heikkenee nykyisestä.

Kauklahdessa bussiliikenteen muuttuminen syöttöliikenteeksi hidastaa tai ainakin hankaloittaa yhteyksiä eteläiseen Espooseen. Sen sijaan junaliikenteen vuorovälin tihentyminen on taatusti tervetullut uutinen kauklahtelaisille junamatkustajille.

Tony Hagerlund
Artikkeli on julkaistu Keski-Espoon Sanomissa 2/2005.

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024