Lisää uusi kommentti

Kasvun ja oppimisen lautakunta 7.2.2024: Lahnuksen ja Koulumäen kouluja esitetään lakkautettavaksi

Kuvituskuva, Monikon rakennus.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraaava kokous on ohjelmassa tulevana keskiviikkona 7.2.2024. Isoimmat asiat ovat ehdotukset Lahnuksen ja Koulumäen koulujen tulevaisuudet. Esityksessä kummastakin luovuttaisiin. 

Esityslista löytyy täältä.

En ole itse läsnä kokouksessa, vaan olen työmatkalla. Minua tuuraa varajäsenini Oscar Smith. Yleisellä tasolla keskustelen asioista mielelläni, mutta päättämässä en siis ole.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 07.02.2024 klo 17:30 -

3 Selvitys Monikon koulukeskuksen toiminnasta

Monikossa (tässä linkki kuvasarjaani) toimivat suomen- ja ruotsinkielinen koulu ja lisäksi suomen- ja ruotsinkieliset päiväkodit. Yhteistyötä on haettu, mutta miten se on toiminut? Tässä kiteytys selvityksestä.

Monikon koulukeskuksen yksiköiden yhteistyö toimii, mutta kehittämisen varaa on. Yhteistyö on käynnistynyt hitaasti pandemian ja resurssien puutteen takia.

Rehtorit ja johtajat tekevät yhteistyötä, mutta sitä tulisi laajentaa myös opettajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan välille. Koulujen oppilailla on ollut pienimuotoista yhteistä toimintaa, jota toivotaan lisättävän tulevaisuudessa.

Päiväkodit tekevät yhteistyötä ilta- ja vuorohoidon puitteissa, mutta yhteistyötä voitaisiin kehittää lisää. Alberga daghem och förskola ja Alberga skola tekevät jo paljon yhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen puitteissa.

Yhteistyötä tulisi kehittää erityisesti nuorimpien lasten kohdalla, jotta siitä tulisi luonnollinen osa koulujen arkea. Yhteistyöllä on monia hyötyjä, kuten kielitaidon kehittyminen ja uusien ystävien löytäminen.

Edut ja haitat kaksikielisestä toiminnasta saman katon alla? Seuraa taas kiteytys:

Hyvät puolet:

Eri tilojen ja monitoimitilojen tehokas käyttö mahdollistaa monipuolisen oppimisen ja opetuksen. Päivittäinen yhteydenpito eri kieliryhmien välillä lisää ymmärrystä ja totuttaa oppilaat monimuotoisuuteen. Konkreettisten ideoiden ja käytännön tehtävien jakaminen voi rikastuttaa oppimiskokemusta ja edistää yhteistyötaitoja. Hienot tilat ja monipuoliset oppimisympäristöt voivat motivoida oppilaita ja tehdä oppimisesta viihtyisämpää.

 Enemmän mahdollisuuksia ystävyyssuhteisiin eri kieliryhmien ja kulttuurien edustajien kanssa voi edistää sosiaalista oppimista ja suvaitsevaisuutta. Monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden lisääntyminen voi antaa oppilaille paremmat valmiudet toimia globaalissa maailmassa.

Huonot puolet:

Monikielisen ja monikulttuurisen oppimisympäristön ylläpito vaatii yhteensovittamista ja kompromisseja eri toimijoiden välillä. Yhteistyön tulee olla järjestelmällistä ja kohdennettua. Tämä vaatii sitoutumista ja resursseja. 

Oppilaiden välinen yhteistyö tapahtuu pääosin suomen kielellä.. Monikulttuuriset ympäristöt voivat vahvistaa ennakkoluuloja ja stereotypioita.

Esimerkiksi järjestelmällinen yhteistyö, selkeät tavoitteet ja ennakkoluulojen käsittely avoimesti voivat auttaa varmistamaan, että kaikki oppilaat hyötyvät monikielisestä ja monikulttuurisesta oppimisympäristöstä.

Tiloista

Tilat toimivat vastaajien mukaan pääosin hyvin. Lasista ja avoimuudesta on myös haittaa. Samoin toimijoiden määrä vaatii työtä

Tässä sellaisenaan lista Monikon suunnan vinkkejä vastaavien tilojen suunnitteluun.

  • Esteettömyys tulee ottaa paremmin huomioon.
  • Pihalla tulee olla varjoisia alueita.
  • Ruokalan tulee olla tilavampi.
  • "Perinteisiä" luokkahuoneita, joissa on kunnolliset seinät ja äänieristys, tulee olla enemmän ja oppilaiden keskittymistä häiritseviä tekijöitä tulee vähentää.
  • 'Opettajat ja muu henkilöstö tulee ottaa varhaisessa vaiheessa mukaan suunnitteluun. On tärkeää, että myös muut tahot, kuten Espoo Catering, saavat osallistua suunnitteluun.
  • Tilanjakoa ei tule määritellä etukäteen niin tarkasti, että tarkistuksia ja muutoksia ei voida tehdä jälkikäteen.

4 Lahnuksen koulun tulevaisuus 1.8.2024 alkaen

Päätösehdotus kuuluu, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että

"1 Lahnuksen koulun toiminta päättyy 31.7.2024 ja oppilaille osoitetaan koulupaikka Kalajärven koulusta tai tarvittaessa muista alueen kouluista.  

2 Lahnuksen koulun johtokunta lakkaa 31.7.2024."

Taustalla on selvitetty kahta vaihtoehtoa, eli että koulu jatkaisi nykyisellään tai sitten tuo lakkauttaminen.

Kalajärven uudisrakennus valmistuu keväällä 2024 ja on suunniteltu  600 oppilaan kouluksi. Asukasennusteen perusteella Kalajärven koulu pystyy vastaanottamaan Kalajärven sekä Lahnuksen oppilaat. Tästä on tosin kuulunut myös soraääniä, sillä kaavat voivat jatkossa mahdollistaa paljon enemmän asumista pohjoiseen.

Tämä on laaja paketti, ja suosittelen, että lukekaa sitä läpi. Näin laajaa pakettia ei kiteytä millään kohtuullisen mittaiseksi. Listaan kuitenkin tähän alle olennaisimpia.

  • Nykyasukasmäärillä kaikkien pitäisi mahtua Kalajärven kouluun. Uusia kouluja voi olla tarve rakentaa esimerkiksi Perusmäkeen tulevien vuosikymmenten aikana.
  • Valtuusto on linjannut, että pienistä tiloista luovutaan. Se johtaa tämänkaltaisiin ehdotuksiin.
  • Lahnuksen koulu on “lähes yksisarjainen”. Mitään opiskelijakatoa ei ole vaikka oppilasmäärä pienenee pikku hiljaa,, vaan kyse on tosiaankin siitä, että Kalajärven kouluun mahtuisi uudisrakennuksen myötä enemmän oppilaita. Eli kiva ja hyvin toimiva koulu on kyseessä, ja rakennuskaan ei vaadi akuutisti isompia remontteja.
  • Koulumatkat pohdituttavat. “Serenan suunnasta” kulkee useampia busseja tunnissa. Sen sijaan Röylän suunnasta vain yksi tunnissa.

Vihreissä asiasta on keskusteltu, valtuustoryhmässä asti. Emme ole Lahnuksen koulun lakkauttamisen kannalla. Syyt ovat jo pitkälti tuossa yllä. Oppilaita riittää, ja Pohjois-Espooseen tulee lisää asukkaita tulevina vuosina.

Mutta tosiaan, en ole kokouksessa asiasta päättämässä. Jos olisin, noin päättäisin.

5 Koulumäen koulun tulevaisuus 1.8.2024 alkaen

Koulumäen koulu, kuvituskuva.

Ehdotuksessa Koulumäen erityiskoulun toiminta loppuisi tulevana kesänä. Tässä kiteytys taustoista: “Koulumäen erityiskoulu sijaitsee Espoonlahden oppilasalueella. Koulussa toimii kaupunkitasoisesti muodostettuja erityisluokkia laaja-alaisia oppimisen erityisvaikeuksia omaaville ja autismin kirjon oppilaille. Erityisluokat palvelevat eri puolilla Espoota asuvia oppilaita ja oppilaat ohjautuvat kouluun samoin periaattein, kuin muihinkin Espoon peruskouluissa toimiviin kaupunkitasoisesti muodostettuihin vastaaviin erityisluokkiin.”

Jos koulu lakkautetaan, niin “Alustava suunnitelma on, että alueellinen erityisryhmä (laajat oppimisvaikeudet, eli ns. EMU-ryhmä) sijoitettaisiin Mainingin kouluun, toinen autismikirjon ryhmistä sijoitettaisiin Meritorin kouluun ja toinen autismikirjon ryhmistä sijoitettaisiin Saunalahden kouluun.”

Sinällään on hyvä idea pyrkiä siihen, että mahdollisuuksien mukaan tuki tarjotaan lähikoulussa. Mutta tässä tapauksessa se ei paljoa paina. Tuen tarve on suuri, ja oppilaaksiottoalue on koko Espoo. Toisin sanoen joku voi päästä lähemmäs kotia, mutta pääosin kouluun kuljetaan edelleen taksilla, eikä matka vie lähimpään kouluun. Tälle en antaisi paljoa painoarvoa.

Sinällään erityisopetus ei vaadi erillistä rakennusta. Esimerkiksi Pohjois-Tapiolassa autismiluokat ovat omassa siivessään. Tiloihin on oma sisäänkäynti, ja käytössä on oma piha.

Pääsin itse mukaan vanhemmille pidettyyn asukasiltaan muutama viikko sitten. Siellä nousi vahvasti esille, että toimivaa kokonaisuutta ei haluta rikkoa. Vanhemmilla oli huolta siitä, miten hyvin vastaava opetus voidaan järjestää muualla. 

Suosittelen tässäkin kohtaa perehtymään oheismateriaaleihin. Niitä riittää, enkä ole vielä itsekään lukenut kaikkea.

6 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen johtokuntien päätökset

7 Oikaisuvaatimus Komeetan toimipisteen lakkauttamista koskevasta päätöksestä

Tässä kohden ei arvioida onko päätös hyvä vai huono, vaan onko se tehty asianmukaisesti ja laillisesti. Virkamiesten esitys on, että on. Kun katsoin läpi oikaisuvaatimusta, niin painopiste on mielestäni enemmänkin erimielisyydestä päätöksestä kuin että valmistelussa tai päätöksenteossa olisi ollut muodollista vikaa.

8 Oikaisuvaatimus Sunan koulun opetuksen järjestämisestä 1.8.2024 alkaen

Tässä oikaisuvaatimuksessa painotetaan sitä, että opetus olisi pitänyt järjestää yhteen paikkaan (ei kahteen) ja/tai parakkien avulla olisi voitu saada väistö lähemmän kotia. Lisäksi nostettiin esille matkojen pituus.

Yhtä paikkaan selvitettiin, mutta sellaista ei vaan ole. Parakitkaan eivät auttaisi - parakeilla ei voi rakentaa kokonaisen koulun kokoisia tiloja lähettyville. Plus kustannus muutaman vuoden väistöstä olisi hurja jos tuo olisi mahdollista.

Matkat ovat tylsän pitkät. Toisaalta tilausbussi vie +/- 20 minuutissa. Jos lähdöt suunnitellaan hyvin, niin haitta on vain kohtuullinen.

9 Oikaisuvaatimus määräaikaisen opettajan valinnasta (ESPOO-03-3094-23)

Näitä en ikinä kommentoi julkisesti, joten en tee sitä tälläkään kertaa.

10 Keinumäen koulun johtokunnan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (lautakunnan päätöksen 17.1.2024 § 9 korjaaminen)

11 Laurinlahden koulun johtokunnan varsinaisen jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024