Lisää uusi kommentti

Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2023: Perusopetuksen ja toisen asteen välisen siirtymävaiheen tuen mallista sekä varhaiskasvatuksen palveluverkkomuutoksia

Kuvituskuva Pohjois-Tapiolan koulusta.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan vuoden ensimmäinen kokous on ohjelmassa tulevana keskiviikkona 17.1.2024. Tällä kertaa ohjelmassa ei ole erityisen suuria linjausasioita. Esityslista löytyy Espoon sivuilta täältä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 17.01.2024 klo 17:30 -

3 Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokoukset 14.2.2024 ja 10.4.2024

Kaksi ylimääräistä kokousta keväälle. Kasvun ja oppimisen lautakunta tapaa keskimäärin kolmen viikon välein. Hieman pidempiä pausseja on loma-aikoihin, esimerkiksi nyt jouluna oli kuukauden tauko.

Tämä rytmi on ajoittain liian harva. Esimerkiksi jos asioita jätetetään pöydälle odottamaan seuraavaa käsittelyä, niin odotusta tulee liikaa ja seuraavan kokouksen lista on todella täysi.

Niinpä kokouksia lisätään matkan varrella. Toinen vaihtoehto olisi vain buukata kokouksia valmiiksi parin viikon välein. Mutta puheenjohtajisto ja virkamiesjohto miettivät asiaa, ja minä olen siihen tyytyväinen.

4 Lausunto valtuustoaloitteeseen perusopetuksen ja toisen asteen välisen siirtymävaiheen tuen mallista

Kiteytys esityslistalta: “Noora Koponen sekä 23 muuta valtuutettua ovat 11.9.2023 jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Espoo laatii perusopetuksen ja toisen asteen väliseen siirtymään siirtymisen tuen mallin opinpolun sujuvuuden turvaamiseksi.”

Aloitteessa todetaan, että perusopetuksen ja toisen asteen välinen siirtymävaihe on tärkeä ja kriittinen vaihe nuoren elämässä. Siirtymävaiheen tuen tulee olla turvallista, sujuvaa ja toimivaa, erityisesti tehostetun ja erityisen sekä vaativan erityisen tuen nuorille. Espoolla ei tällä hetkellä ole käytössään mallia, joka riittävän hyvin takaisi tämän.

Tärkeä asia.

Vastauksessa todetaan, että perusopetuksen ja toisen asteen välinen siirtymävaihe on tärkeä. Espoossa tuetaan siirtymää lainsäädännön ja opetussuunnitelman mukaisesti.

Siirtymävaiheen tukeminen alkaa perusopetuksen viimeisinä vuosina. Oppilaanohjauksen avulla oppilaat saavat tietoa ja tutustumismahdollisuuksia peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoihin.

Perusopetuksen päättymisen jälkeen vastuu siirtyy toiselle asteelle. Erityistä tukea saavien oppilaiden kohdalla toimitaan erityisen tuen päätöksen toimittamisella uudelle koulutuksen järjestäjälle.

Toisen asteen oppilaitoksissa nuoria ohjataan opetusta ohjaavan opetussuunnitelman mukaisesti.

Espoon nykyinen toimintamalli on selkeä ja sitä ohjaavan lainsäädännön sekä opetussuunnitelmien mukainen.

Noora Koponen on kasvun ja oppimisen lautakunnan varapuheenjohtaja, siten mukana kokouksessa ja tästä päästään taatusti keskustelemaan kunnolla. 

5 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkkoa koskevia muutoksia

Päätösehdotus: “Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että Epelit ja Hovinarri ryhmäperhepäiväkotien toiminta päättyy 31.7.2024 mennessä.”

Espoon sivistystoimen palveluverkkolinjauksissa on, että pienistä yksiköistä (kuten ryhmäperhepäiväkodeista) etenkin vuokratiloissa luovutaan. Tämä kun siihen on mahdollisuus, kuten että lähelle valmistuu uusi päiväkoti.

Epeli toimii pienessä omakotitalossa Niipperissä. Rakennus ei sovi ideaalisti varhaiskasvatukseen, ja olisi remonttia tulossa. Lähelle on valmistumassa yksityinen 110-paikkainen päiväkoti, joten kapasiteetti alueella kasvaa.

Hovinarri toimii rivitalossa Järvenperässä. Sama kuin yllä, tilat eivät ole varhaiskasvatuksen vaateiden mukaisia. Tilan käyttölupaa pitäisi hakea uudestaan, joka toisi luultavasti remonttivaateita (esim. ilmastointi paremmaksi kuin rivitaloissa).

Lähellä on uusia päiväkoteja joissa on tälläkin hetkellä tyhjiä paikkoja. Tilastollisesti alueen lasten määrä pienenee hieman.

Kumpikin on mielestäni perustellut kuuloinen asia. Ei pieniä yksiköitä kannata tieten tahtoen lakkauttaa jos ei ole mitään tilalle, mutta jos rakennus vaatii remonttia ja lähellä on muita vaihtoehtoja.

6 Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto varhaiskasvatuksen ruokailun järjestämisestä lakon aikana

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kysellyt miten ruokailu järjestettiin lakkopäivän aikana.

Espoo Catering Oy tuottaa ateriapalveluita Espoon kaupungille. Lakon aikana ateriapalvelut pyrittiin järjestämään mahdollisimman normaalisti, mutta erityisruokavaliot pystyttiin tarjoamaan vain 70 päiväkodissa. Osassa päiväkodeista tarjottiin kylmää aamupalaa, kylmää lounasateriaa tai lämmintä puuroa.

Erityisruokavaliota noudattavien lasten vanhemmille annettiin ohjeet tuoda lapsille mukaan lämpimässä säilyvät eväät. Kasvun ja oppimisen lautakunta katsoi, että tämä oli perusteltua lasten terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Lautakunta on myös selvittämässä mahdollisuutta korvata eväiden kustannukset huoltajille vastaisissa tilanteissa.

Virkamiesten tulkinnan mukaan Espoo teki sen mitä pystyi, ja taso oli riittävän hyvää. Jatkoa varten selvitetään korvausmahdollisuuksia.

7 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

8 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta

Perheen asiakasmaksua on muutettu kun tulot ovat muuttuneet. Vaan muutos ei ole yli kymmentä prosenttia (joka on raja sille, että muutetaan), joten päätös paluatetaan uudestaan päätettäväksi.

9 Koulumäen koulun johtokunnan varsinaisen jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

10 Nauriskasken koulun johtokunnan henkilöstön edustajan vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

11 Postipuiston koulun johtokunnan varsinaisen jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

12 Sunan koulun johtokunnan varsinaisen jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

13 Westendinpuiston koulun johtokunnan henkilöstöedustajan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

Bonusosio: Päätettäväksi ovat tulossa Lahnuksen ja Keinumäen koulujen lakkautukset

Lisäksi tiedoksi, että valmistellussa on päätös Lahnuksen koulun lakkauttamisesta. Se on luultavasti tulossa kasvun ja oppimisen lautakunnan kokoukseen 7.2. Itse olen silloin alustavasti työmatkalla, joten en ole kokouksessa mukana.

Valmistelussa on myös ehdotus Keinumäen koulun lakkauttamisesta. Ei ole tietoa milloin se on tulossa päätettäväksi. Asiasta on vanhemmille ja asukkaille infotilaisuus ensi torstaina 18.1. Sinne ehdin mukaan, joten ehkä nähdään siellä!

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024