Lisää uusi kommentti

Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.11.2023: Sunan koulun väistö remontin aikana ja Kivimiehen koulun englanninkielinen nimi

Kivimiehen koulu

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava kokous on ohjelmassa tulevana keskiviikkona 29.11.2023. Edellisestä kokouksesta on vain viikko. Tässä “puretaan ruuhkaa”. Tällä kertaa kokous on etänä.

Esityslista löytyy täältä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 29.11.2023 klo 17:30 -

3 Esiopetuspaikan osoittamisperusteiden muuttaminen

Vanhat linjaukset ovat vuodelta 2011. Isoja muutoksia ei ehdoteta. Tässä kiteytettynä toimintaperiaatteet:

1. Esiopetusta koskevat hakemukset kohdennetaan suoraan haluttuun (huoltajien toiveen mukaiseen) esiopetusyksikköön.

2. Enää ei vaadita asiantuntijalausuntoa jos on tarve erityisille tukitoimille. Vanhempien toivotaan tiitä ilmoittavan, ja sitten tilanteeseen perehdytään.

3. Sisaruusperiaate. Vanhemman tulee tähän vedota ja päätöshetkellä sisaruksen tulee olla lähikoulussa tai päiväkodissa.

4. Turvallinen matka. Tämä on ennenkin mainittu, mutta nyt omana kohtanaan.

Omasta puolestani hyvä näin.

4 Painotetun opetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

- musikaalisuustesti korvattaisiin hakijan perussykkeen hallintaa mittaavalla yhteissoittotestillä.

5 Montessoriopetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

Montessoriopetusta järjestetän kaupungin toimesta Niittykummun ja Ruusutorpan kouluissa.

Yritin vertailla huolella aiempia ja ehdotettuja oppilasvalintaperusteita. Muutokset ovat ainoastaan stilistisiä, eli muutoksia on lähinnä sanamuotoihin.

6 Sunan koulun opetuksen järjestäminen 1.8.2024 alkaen

Suna on lähdössä remonttiin. Ehdotus väistöratkaisuista on seuraava:

"1 päättää, että Sunan koulun opetus järjestetään 1.8.2024 alkaen Kivimiehen koulussa ja Laajalahden koulussa niin, että 3-4 vuosiluokkaa siirtyisi Kivimiehen kouluun ja 2-3 vuosiluokkaa siirtyisi Laajalahden kouluun. Sunan koulun opetus järjestettäisiin muissa kohteissa syksystä 2024 kesään 2026 asti sillä välin kun Sunan koulurakennus peruskorjataan ja laajennetaan. Sunan koulun rehtori päättää tarkemmin siirtyvät vuosiluokat ja ryhmät osallistaen Sunan koulun henkilökuntaa.

2 edellyttää, että Sunan koulun oppilaiden siirtyminen Kivimiehen koululle ja Laajalahden koululle järjestyy tilausbussikuljetuksella."

Kaukana ovat kumpainenkin väistökoulu, tosin mainiossa kunnossa olevia, uusia tai uusittuja tiloja. Lähempänä ie ole valitettavasti tiloja joihin väistöön mahtuisi.

7 Kivimiehen koulun englanninkielinen käyttönimi

Ehdotus on Kivimies International School. Tätä kannattavat opettajat, oppilaat ja vanhempaintoimikunta. Lisäksi nimi on Espoon yleisten linjauksien mukainen (eli että koulun nimi kumpuaa sijainnista).

Kuulostaa oikein järkevältä. Tämän boggauksen kuvituskuva on muuten Kivimiehestä, tästä pääset kuvasarjaan Kivimiehen koulusta.

8 Ehdotus Matinkylä-Olarin oppilaaksiottoalueen inklusiivisen valmistavan opetuksen pilotin jatkamisesta lukuvuodeksi 2024-2025

Tässä kiteytys aiemmasta: “Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan 23.11.2022 § 183 Matinkylä-Olarin alueen inklusiivisen valmistavan opetuksen pilotista lukuvuonna 2023-2024. Päätöksen mukaan kaikki Matinkylä-Olarin alueen vuosiluokkien 1-2 valmistavan opetuksen oppilaat on osoitettu lähikouluihin.”

Tämä on tuonut mukanaan lisäresursseja. Tätä on erinäisissä keskusteluissa luonnehdittu onnistuneeksi kokeiluksi, enkä ole kuullut tästä poikkipuoleisia sanoja. Mutta nämä ovat vain eri suuntien tuntumaa asiaan.

Asian ydin on se, että tämän pilotin tuloksia tutkitaan yhdessö oppilaitosten kanssa. Tuloksia on tulossa vasta kesäksi 2024, joten mitattua tietoa kokeilun toimivuudesta ei vielä saada. Niinpä kokeilua kannattaa jatkaa, ja tosissaan asiaan kannattaa miettiä vuoden kuluttua syksyllä.

9 Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman tarkistaminen

Pieniä muutoksia aiempaan. Kivimiehen koulun A2 kielet (englanniksi opiskelevilla) olisivat espanja ja ranska.

Lisäksi tälläinen lisäys kieliohjelmaan:  

“2 hyväksyy suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelmaan seuraavan lisäyksen: Kielivalinnat tehdään kieliohjelman mukaan. Aloitetut A-kielen opinnot huomioidaan lähikoulupaikkojen osoittamisessa. Oppilaan tullessa valituksi painotetun opetuksen haun tai toissijaisen haun kautta sellaiseen kouluun, jossa ei ole oppilaan valitsemaa A2-kieltä, päättyy A2-kielen opiskelu.”

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024