Lisää uusi kommentti

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.11.2023: Länsi-Espoon lukio ja ensi vuoden työ- ja loma-ajat

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava kokous on ohjelmassa tulevana keskiviikkona 22.11.2023. Esityslista löytyy täältä. Isoimmat asiat ovat tarkennus Länsi-Espoon lukion hankesuunnitelmaan ja neljännesvuosikatsauksia.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 22.11.2023 klo 17:30 -

3 Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Länsi-Espoon lukion hankesuunnitelmasta

Lautakunta hyväksyi jo aiemmin hankesuunnitelman. Nyt sitä on päivitetty.

Tulossa on lukio Kivenlahteen, Kiviruukkiin länsiväylän pohjoispuolelle. Kyseessä on Bilteman vieressä oleva tontti.

Tulossa olisi vuokratiloja uuteen Cleantech Gardeniin. Eli tulossa on kokonaisuus missä on muutakin, ja myös lukio. Samaan kokonaisuuteen tulisi yrityksiä ja muita oppilaitoksia. Tyyliin Omniaa tai Laureaa jne. Liikuntatiloja ei tule, niitä pyritään hankkimaan viereen rakenteilla olevasta Kivenlahden hybridiareenasta.

Tiloissa haetaan synergioita, vielä tarkentumattomalla tavalla. Osa tiloista olisi vain lukiolla, mutta osa olisi yhteiskäytössä. Näin maallikkona tulee mieleen esimerkiksi auditorio. Jos tiloiissa on yrityksiä, lukio ja ammatillisista koulutusta, niin varmaan yksi iso ja hyvä auditorio voisi palvella kaikkia jne. Ja samoin esimerkiksi Omnian työväenopisto voisi toimia iltaisin samoissa tilpossa kuin lukio.

Tätä avasin laajemmin muutama kokous sitten. Puolestani hyvä näin.

4 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkkoa koskevia muutoksia

Tässä päätösesitys: “Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että Kotipesän ryhmäperhepäiväkodin toiminta päättyy 31.7.2024 mennessä. Kalamiehen päiväkodin ja Pikku Mirja ryhmäperhepäiväkodin toiminta päättyy 31.7.2024, kun Tiistilän päiväkoti valmistuu ja Merikansan päiväkodin toiminta päättyy, kun Tähystäjän päiväkoti valmistuu, viimeistään 31.12.2024 mennessä.”

Tässä toteutetaan sivistystoimen palveluverkkolinjauksia. Toisin sanoen kun viereen valmistuu isompi, uusi päiväkoti, niin naapurista voidaan sulkeä pienempiä yksiköitä joista siirtyy uuteen kokonaisuuten niin lapsia kuin aikuisia.

5 Päivänkehrän koulun Komeetan toimipisteen toiminnan päättyminen

Tämä on seurausta elokuun päätöksestä, jossa tälle tontille päätettiin sijoittaa Olarin kaksi päiväkotia -hanke. Se merkitsee, että nykyinen toiminta pitää lopettaa.

Tässä on paljon oheismateriaalia, kuten lapsivaikutusten arviointi, jota en ole vielä ehtinyt lukea. Mutta sinällään on selkeä asia.

6 Lukuvuoden 2024-2025 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Koululaisten ja päiväkotilaisten vanhemmat, kalenterit esiin! Eli nyt päätetään ensi lukuvuoden työ- ja loma-ajoista.

7 Päätökset ja kirjelmät

Tiedoksi valtuuston toiveita. Liikenneolosuhteet ja tilat kuntoon Olarin 2 päiväkotia -hankkeessa. Lisäksi uusissa päiväkotien ja koulujen tiloissa tulisi toimia toimialan ohjeistuksen mukaan, ja Y-tontteja tulee varata kaavoituksen yhteydessä riittävästi. 

8 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2023

Lapsia on enemmän kuin on ennakoitu. Sitä kautta päiväkodit pullistelevat. Lisäksi jonkin verran väistötiloja on käytössä.

Tulot ylittyvät kolmella ja menot ylittävät talousarvion 16 miljoonalla. Eli rahaa menee enemmän kuin on ennakoitu. Tämä on kuitenkin osin pakotettua: kun lapsia on hoidossa enemmän, menee euroja enemmän. Vanhemmille ei voi sanoa, että eurot menivät, otamme lapsen hoitoon vasta ensi vuoden alusta alkaen.

Tätä ja seuraavia kohtia luen vielä iltasatuna parina iltana ennen kokousta.

9 Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2023

spoolaisten perusopetuksen tulostavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Kuraattoripalvelujen saatavuus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla, mutta psykologipalvelujen saatavuus on heikentynyt. Oppilaiden fyysinen toimintakyky on pysynyt ennallaan. Paljon poissaolleiden määrä on laskenut. Kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen on panostettu. Päättötodistuksen saaneiden määrä on laskenut hieman. Lukutaito on heikentynyt. Henkilöstön työssä jaksaminen on parantunut, mutta työhyvinvoinnista huolehtiminen on heikentynyt. 

Taloudelliset tavoitteet eivät ole täysin toteutuneet. Budjetti menee yli, mutta on auki, että kuinka paljon.

10 Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2023

Espoon suomenkielisissä lukioissa opiskeli vuonna 2023 noin 6 500 opiskelijaa. Opiskelijamäärä kasvaa hieman lähivuosina. Lukuvuoden 2023‒2024 aloituspaikkamääräksi on päätetty 2 118, mikä on noin 66 % perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. Kaikki lukioiden aloituspaikat täytettiin yhteishaussa. Alin keskiarvo, jolla pääsi lukioon, oli 7,45.

Nuorisopalveluiden tarjonta Espoossa on kasvanut. Alueellisen nuorisotyön nuorten "kohtaamiskerrat" ovat lisääntyneet 3,2 % ja kesäleiri- ja kurssitoiminnassa 7,2 %. Koulujen kesäloma-aikana nuorten kohtaamiskerrat kasvoivat 11,1 %.

Nuorten työllistymistä tuetaan kesä- ja yritysseteleillä. Kesäseteleitä jaettiin 1 600 kappaletta ja yritysseteleitä 40 nuorelle, jotka perustivat yrityksen.

Nuorisopalvelut työllisti yli 30 kesätyöntekijää ja tuettiin nuorisoyhdistysten toimintaa. Syksyn 2023 nuorisovaltuustovaaleissa on ehdolla 91 nuorta.

Etsivä nuorisotyö on tavoittanut 458 nuorta. Nuorisopalveluissa työskentelee kaksi suunnittelijaa, jotka tukevat laajennettua oppivelvollisuutta.

Vuonna 2023 nuorisopalveluissa alkoi koulunuorisotyöprojekti, jossa työskentelee neljä nuorisonohjaajaa. 

Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen taloudellinen tilanne on parantunut vuoden 2023 aikana. Toimintatuloja on kertynyt enemmän kuin arvioitiin, ja toimintamenot ovat jääneet talousarviota pienemmiksi. Investoinnit ovat ylittäneet talousarvion, mutta tähän on kate suomenkielisen perusopetuksen investointimäärärahoissa.

11 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

12 Oikaisuvaatimukset 16.10.2023 ja 19.10.2023 lukion määräaikaisen opettajan valinnasta (ESPOO-03-2436-23)

13 Oikaisuvaatimukset 16.10.2023 ja 18.10.2023 peruskoulun määräaikaisen opettajan valinnasta (ESPOO-03-2516-23)

Kohdista 12 ja 13 sen verran, että ovat oikaisuvaatimuksia. Niistä ei tietenkään julkisesti sen enempää puhuta, joten en puhu minäkään.

Yleisesti voi todeta, että nämä ovat luottamushenkilöille hankalia. Kun ei ole itse rekrytointiprosessissa mukana, niin miten sitä voi ottaa kantaa? Lähtökohtaisesti likimain aina on useita päteviä hakijoita, jotka voisivat olla hyviä kyseisessä työssä.

Niinpä - mielestäni - poliitikkona ei voi päättää toisin. Mutta jos prosessissa on jotain outouksia tai puutteita, niin vastaus on palauttaa asia valmisteluun ja uudestaan tehtäväksi. Missään nimessä ei ryhtyä päättämään puutteellisin tiedoin. 

14 Mainingin koulun johtokunnan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

15 Lintulaakson koulun johtokunnan varsinaisen jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

Viimeiset kaksi puolestani esityksen mukaan. Lisäksi tiedoksi, että ensi viikolla on keskiviikkona lautakunnan kokous, ylimääräinen sellainen. Tämä siksi, koska listalle on tullut vain niin paljon asioita ettei niitä ehdi yhdessä illassa käsittelemaan. 

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024