Lisää uusi kommentti

Aluevaalitavoitteeni: Satsataan sosiaalipalveluihin!

Sote-uudistusta on valmisteltu jo viitisentoista vuotta. Koko tämän ajan yksi kummallisuus on ollut, että miksi ihmeessä koko ajan puhutaan terveyspalveluista? Sote-uudistuksen kohta "so" viittaa sosiaalipalveluihin, jotka ovat olleet pienemmässä roolissa koko valmistelun ajan.

Sosiaalipalveluita ovat muun muassa sosiaalityö, kotipalvelu, ikäihmisten ja erityisryhmien asumispalvelut sekä päide- ja mielenterveystyö. Toisin sanoen merkittävä osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Paneelikeskusteluissa vakioaihe on, että miten pääsee lääkäriin. Vaalikoneissa on ollut toistakymmentä kysymystä liittyen terveyspalveluihin, ja ehkä vain pari, jotka sivuavat sosiaalipalveluita. Ja jotkut niistäkin ovat  kummallisia kysymyksiä kuten, että "hyväksytkö jos kotisi viereen perustetaan asuntola."  Vaalikonekysymyksessä ei ole kysytty miten järjestäisit sosiaalipalvelut, vaan miltä sinusta tuntuisi jos sosiaalipalvelut olisivat lähellä kotiasi.

Kävin Sipilän hallituksen aikaan läpi sote-uudistuksen valmistelussa mukana olevien taustoja. Viidestäkymmenestä asiantuntijasta 41 oli lääkäreitä, ja heistä suurin osa työskenteli erikoissairaanhoidon puolella. Sosiaalipalveluiden ammattilaisia ei listoilla näkynyt kuin muutama.

Ollessani Espoon kaupunginhallituksen jäsen vajaa kymmenen vuotta sitten kysyin sote-uudistus -aiheisessa iltakoulussa sote-uudistusta esittelemässä olleellta valmistelijalta, että voisiko hän kertoa sote-uudistuksen hyödyistä käyttäen esimerkkinä sosiaalipalveluita. Hetken mietittyään vastaus oli, että "en pysty." Varmaan niitä hyötyjä ja esimerkkejä olisi ollut, mutta niitä ei selvästikään ollut mietitty.

Toki terveyspalvelut ovat tärkeä osa uudistusta, mutta eivät ainoa asia. Suurin riski on, että palvelujärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan terveyspalveluita ajatellen, ja sitten toivotaan, että tuli sivutuotteena myös hyviä sosiaalipalveluita. Jos ei yritä, harvemmin onnistuu.

Esimerkiksi keskustelu palveluverkosta on pyörinyt terveysasemien ja terveyspalveluiden sijainnin ympärillä. Toki sosiaalipalvelut voivat usein toimia samoissa tiloissa, mutta tulee myös miettiä, mikä on paras toimintamalli myös sosiaalipalveluille.

Toinen riski on sote-palveluiden näkeminen liian suppeasti, ja terveydenhoidolle alisteisesti. Eli ajatellaan, että jos pääsee lääkäriin ja terveyteen liittyvät ongelmat hoidetaan, niin sitten homma on hoidettu. Valitettavasti ongelmat terveyden puolella johtavat usein sosiaalisiin ongelmiin, ja toisin päin. Kyseessä on yksi kokonaisuus - jota tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena.

Sosiaalipalvelut ovat myös taloudellisesti ja inhimillisesti jopa merkittävämmässä roolissa kuin terveyspalvelut. Kyse on nimittäin ennaltaehkäisystä. On sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta paras ratkaisu jos tukea voi saada niin varhain, etteivät ongelmat ainakaan kasaudu. Jos ei ole varaa esimerkiksi ruokaan tai lääkkeisiin, niin seurauksena on pian myös uusia terveydellisiä ongelmia.

Hyvinvointialueiden on tärkeää

  • Satsata runsaasti sosiaali- ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.
  • Huomioida sosiaalipalvelut kun suunnitellaan palveluverkkoa ja toimipisteitä.
  • Alan työntekijöistä on pidettävä huolta, niin työolojen kuin palkan kannalta katsottuna. Esimerkiksi sosiaalityötekijöistä on huutava pula, ja sosiaalipalveluissa jatkuvuus ja henkilökunnan pysyvyys on korostuneet tärkeää.
 

Aluevaalit 23.1.2022

Kerron Aluevaalit-blogisarjassa mitä tulevien hyvinvointialueiden kannattaa mielestäni tavoitella ja miten hyvinvointialueiden kannattaa toimia.

Voit tutustua vaalitavoitteisiini täällä.

Olen ehdolla Länsi-Uudellamaalla numerolla 369.

 

 

Rajaa sisältöä

Esim. 12.2022