Lisää uusi kommentti

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta 24.11.2021: Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen laatukriteerit ja lukiopaikoista

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava kokous on huomenna keskiviikkona. Kokouksen esityslista löytyy täältä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 24.11.2021 klo 17:30 -

3 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valintojen laatukriteerit

Viimeksi lautakunta päätti uusista toimintatavoista, ja edellytti, että iltapäivätoiminnan palveluntuottajien laatukriteerit tuodaan lautakunnalle kun ne ovat valmistuneet. Nyt ovat, ja selostuksena listalla.

Minun silmiini vaikuttavat hyviltä.

4 Lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

5 Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutukset tutkintoon valmistavien koulutusten järjestämiseen Espoossa

Kiteytys. Laki on muuttunut. Asia kuvataan hyvin esityslistalla:

“Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) yhdistää ja korvaa aiemmat nivelvaiheen koulutukset eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA). Näin ollen 1.8.2022 lukien perusopetuksen lisäopetusta ja lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta ei ole enää mahdollista järjestää.”

Luvan järjestää tämänkaltaista koulutusta saa anomalla, tai jos se periytyy aiemmasta VALMA-koulutuslinjasta. Niinpä “Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Yrkesinstitutet Prakticum järjestävät TUVA-koulutusta espoolaisille nuorille syksystä 2022 alkaen.”

Tässäpä tämä kiteytettynä. Kiinnostavaa on nähdä miten tämä lähtee toimimaan ja mikä muuttuu aiemmasta.

6 Päätökset ja kirjelmät

Tässä on tiedoksi kiinnostava lapsiperheköyhyysohjelman raportti. En ole sitä ehtinyt kuin silmäillä, joten en osaa tästä sanoa asiasta tätä enempää. Tässä on linkki raporttiin

7 Nuorisopalvelujen avustusten myöntämisperiaatteet ja avustusten myöntämisestä päättäminen

Aiemmin näistä linjasi ja päätti liikunta- ja nuorisolautakunta. Vaan koska organisaatio muuttui ja kyseistä lautakuntaaa ei ole, nämä tulevat päätettäväksi kasvun ja oppimisen lautakunnalle.

Liitteenä on kymmensivuinen yhteenveto siitä, minkä periaatteiden mukaan toimitaan. Muutokset ovat pieniä, ne liittyvät sähköiseen hakemiseen tai tähän kohtaan:

“Nuorisopalvelujen osalta liikunta- ja nuorisolautakunta päätti 20.04.2017

§ 15 perustaa uutena avustusmuotona kumppanuusrahan ja päätti kumppanuusrahan kriteereistä. Kyseinen avustusmuoto on nyt lisätty päivitettyyn avustusohjeeseen.”

Mielestäni siis ok.

8 Nuorisotilojen ja leirikeskusten käyttö- ja maksuperiaatteet sekä toimivalta tilojen luovuttamisen osalta

Tämä on kai sukua edelliselle, eli nyt tämä lautakunta hyväksyy maksut. Esityslistasta ei ilmene millainen muutos tässä on, vai jatketaanko ennallaan. Siitä kysyn.

Minun silmiini näyttävät kohtuullisilta tai jopa huokeilta maksuilta. Puolestnai alustavasti ok.

9 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2022-2023

Lukiopaikka olisi tarjolla 66 % ikäluokkaan kuuluvista nuorista (viime vuonna 64 %). Paikkoja on 103 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuulostaa järkevältä. Melkoisia määriä Espoossa on myös lukiolaisia.

10 Otaniemen lukion teatterin ja median linjan sekä Viherlaakson lukion taidelinjan opiskelijavalintakriteerien muuttaminen

Tavallaan hienosäätöä valintaperusteisiin. Käytännössä keskiarvo ja taideaineiden keskiarvo ratkaisevat, sekä harrastukset ja puoltolausunnot.

Keskusteluissa on kuitenkin tullut esiin asia, jota en aiemmin tajunnut. Harrastukset-peruste on haastava. Mahdollisuus harrastaa nimittäin on loppujen lopuksi rajattu - osalla vanhempien varallisuus voi nousta harrastuksen tai harrastusmäärien esteeksi. Ja jos juuri harrastamiselle annetaan painoa, voi osa jäädä sivuun. Tästä syystä myös vanhaa mallia - jossa esimerkiksi näyttökokeella on roolia - on hyväksi kutsuttu.

Tästä tulee taatusti keskustelua.

11 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2021 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 30.10.2021

Tulossa puolen miljoonan ylitys. Muutoin ollaan noin linjassa talousarvion kanssa.

12 Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2021 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2021

Talous on linjassa budjetin kanssa. Tuloja on enemmän (valtion koronatuki), samoin menoja (korona). Sisällölliset tavoittee toteutuvat.

13 Toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2021 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2021

Tavoitteet ovat toteutuneet ja talous etenee linjan mukaan.

14 Tiistilän koulun johtokunnan vaali kahden varajäsenen osalta ja lautakunnan päätöksen 29.9.2021 § 71 kirjoitusvirheen korjaaminen

15 Lautakunnan päätöksen 29.9.2021 § 52 kirjoitusvirheen korjaaminen

16 Lautakunnan päätöksen 29.9.2021 § 34 kirjoitusvirheen korjaaminen

17 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024