Lisää uusi kommentti

Päivähoitomaksujen ja asumistuen yhteenkoplaus veisi pienituloisimmilta

(Länsiväylä 31.8.2016)

Elinkeinoelämän keskusliitto ehdottaa että päivähoitomaksuja laskettaisiin. Tämän sanotaan tukevan työllisyyttä, kun töihin meno ei nostaisi entisissä määrin päivähoitomaksuja. Muutos ehdotetaan rahoitettavan pienentämällä asumistukea.

Kuten yleensä, ehdotuksessa on hyvää ja huonoa. Päivähoitomaksut ovat tuntuvia, ja ylin maksuluokka tulee vastaan jo melko pienillä tuloilla. Valitettavasti vain EK:n ehdotukseen sisältyy myös tulonsiirto köyhimmiltä perheiltä paremmin tienaaville.

Päivähoitomaksujen alentaminen koskisi kaikkia perheitä. Alennuksen saisivat etenkin ne noin 60 % espoolaisista perheistä jotka nyt maksavat suurinta päivähoitomaksua. Kaikista pienituloisimpien asiakasmaksuihin muutos ei vaikuttaisi, sillä maksua ei nytkään ole. Ehdotuksen tavoitteena onkin vaikuttaa näiden ääripäiden väliin jäävään ryhmään. 

Asumistuen pienentäminen taas vaikuttaisi lähinnä pienituloisimpiin perheisiin, sillä mitä pienemmät tulot, sitä enemmän saa asumistukea. 

Jos ehdotus toteutettaisiin sellaisenaan, suurituloisimpien päivähoitomaksut laskisivat. Jonkin verran vähemmän tienaavilla tilanne jäisi kutakuinkin ennalleen: mitä päivähoitomaksuissa säästäisi, sen asumistuessa menettäisi. 

Menettäjiä sen sijaan olisivat pienituloisimmat perheet joiden lapset ovat päivähoidossa maksutta, heillä asumistuki vain pienenisi. Muutos koskisi tietysti myös kaikkia muitakin asumistukea saavia kotitalouksia. Vain noin kolmanneksessa asumistukea saavista ruokakunnissa on lapsia, ja vain osa näistä lapsista on päivähoidossa.

Päivähoidon asiakasmaksujen perusteita ja suuruutta kannattaa toki miettiä. Esimerkiksi maksuton puolipäiväinen päivähoito keventäisi asiakasmaksuja. Toinen vaihtoehto on nostaa tulorajoja, nyt korkeinta päivähoitomaksua maksetaan jo melko matalilla tuloilla. Sen sijaan on epäloogista kytkeä päivähoitomaksut asumistukeen - eivätpä nuo juuri liity toisiinsa.

Tony Hagerlund
Espoon varhaiskasvatusjaoston jäsen (vihr)

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024