Lisää uusi kommentti

Raportti kokouksen jälkeen. Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti muutosesitykseni joka kuului seuraavasti:

“Espoo esittää että perustettavan linjan 548 päätepysäkki on Lähderannan sijaan Jupperi. Tämä tarjoaa asukkaille vaihdottomat yhteydet Viherlaakson kouluihin ja terveysasemalle. Linjojen 247 ja 248 päätepysäkki voi olla Lähderanta, Jupperiin ajavia A-vuoroja tarvitaan vain niinä aikoina kun 548 ei liikennöi.”

Toisin sanoen linja 548 kulkee Jupperiin asti. Kustannusvaikutusta hillitsee se, että 247 ja 248 ei tarvitse tulla Lähderantaan asti muutoin kuin silloin kun 548 ei liikennöi.

Rajaa sisältöä

Esim. 11.2022