Lisää uusi kommentti

Eheytetty koulupäivä on ratkaisu vain osalle lapsista

Pienten koululaisten iltapäivät herättävät keskustelua. Pienille lapsille ei tosiaan ole hyväksi olla itsekseen pitkiä aikoja. Ratkaisuksi on suunniteltu eheytettyä koulupäivää, jossa lapsille olisi tekemistä käytännössä pidemmälle iltapäivään asti. Täytyy kysyä, onko reaktio ylimitoitettu?

Viime vuosikymmenen laman seurauksena monia taide-, liikunta- jne. aineiden opetusmääriä on supistettu. Myös melko kattava kerhojärjestelmä käytännössä alasajettiin. Nyt sitten ongelmaa aletaan ratkoa rakentamalla koulun ympärille ohjelmaa entistä pidemmälle ajalle.

Välillä tuntuu unohtuvan, että osa lapsista ei tarvitse iltapäiväohjelmaa. Esimerkiksi jompikumpi vanhemmista voi olla kotona pienemmän sisaren kanssa, tai isovanhemmat saattavat asua lähellä. Osalla lapsista harrastusten määrä on jo nyt melkoinen. Jos koulun toimintaan tuodaan mukaan harrastustoimintaa, aika ja jaksaminen ei riitä nykyisiin harrastuksiin.

Edelliset eivät ole syy luopua eheytetyn koulupäivän perusajatuksesta. Varsinainen koulunkäynti ja siihen liittyvä muu toiminta tulee kuitenkin pitää erillään siten, etteivät kaikki joudu osallistumaan toimintaan, jota vain osa tarvitsee.

Tärkeintä on pitää huolta koulujen resurssoinnista. Jos nykyisiä resursseja venytetään yhä pidemmälle ajalle, laatu väistämättä kärsii. Eheytetyn koulupäivän tulee olla mahdollisuus, ei kaikkia koskeva pakko.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024