Lisää uusi kommentti

Kirkkojärven palauttaminen tasaisi tulvahuippuja

(Länsiväylä 2.5.2012)

1950-luvulla kuivatettu Kirkkojärvi tekee paluun useasti vuodessa. Aika ajoin tulvavesi on levinnyt alueen niityille ja pelloille, järven vanhalle pohjalle. Espoonjoen varren kävelytiet ovat vuoden aikana veden alla useasti. Viime kuukausina vesi on noussut miltei Kirkkojärven koululle asti.

Talven aikana on tehty suunnitelma Kirkkojärvenpuiston toteutuksesta. Samassa yhteydessä on selvitetty eri vaihtoehtoja järven palauttamiseksi. Mielestämme keskeisenä tavoitteena tulee olla, että järvi on kesähelteilläkin järvi ja että tulvat pysyvät myös tulvahuippujen aikaan hallinnassa.

Järven tulevaisuutta linjataan kuluvan vuoden aikana kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Suunnittelua on kiirehdittävä, jotta lähivuosina päästään myös toteuttamaan suunnitelmia.

Espoon keskuksen viihtyisyydelle tekisi hyvää, jos kilometrin päässä asemasta olisi järvi ulkoilualueineen. Myös Espoonjoki ympäristöineen nousisi nykyistä paremmin esille. Espoon keskus lähialueineen kaipaa pieniä ja suuria edistysaskelia, ja Kirkkojärven palauttaminen parantaisi alueen ulkoilumahdollisuuksia sekä lisäisi viihtyisyyttä.

Aivan yhtä tärkeää on saada tulvat hallintaan. Jo nykyisellään tulvavedet uhkaavat alueen rakennuksia. Ei tarvita kuin yksi poikkeuksellinen tulvahuippu, ja pahimmillaan kuivatetaan alueen koulujen kellaritiloja. Vaikka järven palauttamisesta syntyy kustannuksia, kannattaa vertailuna laskea, kuinka kalliiksi tulvien torjunta tulee.

Kirkkojärven palauttaminen parantaa alueen imagoa ja auttaa saamaan tulvatilanteen hallintaan.

Tiina Elo
kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja (vihr)

Tony Hagerlund
Espoon kaupunginhallituksen jäsen (vihr)

Reeta Heino
Kanta-Espoon vihreiden hallituksen jäsen

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024