Lisää uusi kommentti

Vihreiden menestys Espoossa suuralueittain kunnallisvaaleissa 2004-2012

Tähän kokonaisuuteen on koostettu Espoon vihreiden saamat äänimäärät kunnallisvaaleissa Espoossa 2004-2012, myös Espoon suuralueiden tasolla.

Jos olet kiinnostunut vihreiden menestyksestä välillä 1984-2008, tutustu aiempaan yhteenvetooni. Tunnelman vuoksi vihreiden valtuutettujen määrä kautta vuosikymmenten. Alla olevassa kuviossa on vihreiden valtuutettujen määrä välillä 1984-2012.

Vihreiden kannatus on mukavasti nousussa. Tosin kannattaa muistaa, että vuoden 2012 vaaleihin Espoon valtuuston koko kasvoi. Toinen lisäpaikka selittyy tällä muutoksella.

Espoo jakautuu seitsemään suuralueeseen. Kun suuralueen vaalipiirien äänimäärän laittaa yhteen ja vertaa sitä vihreiden saamaan äänimäärään, näkee mikä on vihreiden kannatus Espoon eri alueilla.

Vahvin asema vihreillä on Tapiolan ja Leppävaaran alueilla, joissa vihreiden kannatus lähenteli  2012 jo 20 %. Keskimääräistä korkeampi kannatus oli myös Keski-Espoossa ja Kauklahdessa..

Pohjois-Espoon, Matinkylä-Olarin ja Espoonlahden alueella vihreiden kannatus on - toisin kuin viime vuosina - noin samalla vajaan 15 % kannatustasolla.

 

Kun tarkastellaan äänimääriä kappaleina, tässä tapauksessa vuodelta 2012, hahmottaa prosenttiosuuksien ja asukasmäärien erot. Alareunan Tapiola ja Leppävaara ovat yhdessä noin puolet vihreiden äänimäärästä. Kauklahden ja Pohjois-Espoon osuus on loppujen lopuksi pieni, tosin asukasmäärä kasvaa sielläkin,

Mitä näistä kuvioista voi päätellä?

(1) Viimeisissä kahdessa vaaleissa vihreiden kannatus on kasvanut tasaisesti kaikkialla Espoossa.

(2) Eri Espoon osien väliset erot ovat tasoittumaan päin.. Kaikki alueet ovat kannatukseltaan noin 5 % sisällä toisistaan.

(3) Leppävaara ja Tapiola taistelevat Espoon vihreimmän suuralueen tittelistä. Äänimäärässä Leppävaara voittaa.

(4) Etenkin Pohjois-.Espoossa vihreiden kannatus on kasvanut kohisten.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024