Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta 13.10.2021: tulossa muutoksia iltapäivähoidon järjestämiseen ja valintoihin

Auroran koulu.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava kokous on tulevana keskiviikkona. Siinä missä viimeksi listalla oli 95 kohtaa (joista iso osa johtokuntien nimeämisia), niin nyt listalla ovat ne asiat, joita ei ehditty viimeksi käsitellä. Isoimmat asiat ovat perusopetuksen iltapäivätoiminnan valinta- ja järjestämisperiaatteet

Kokouksen esityslista löytyy täältä

3 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet 1.8.2022 lukien (pöydälle 29.9.2021)

Tässä on illan merkittävin asia, josta on tullut myös yhteydenottoja. Asia jakautuu oikeastaan kahteen:

  1. Mitkä ovat ne periaatteet, joiden mukaan valitaan oppilaita iltapäivähoitoon?
  2. Miten iltapäivähoito järjestetään/ostetaan?.

Yleisiin iltapäivätoiminnan valintaperusteisiin ei tulisi ison kuuloista muutosta. “Muutoksena aiempiin kriteereihin on se, että toisen vuosiluokan oppilaita, joilla ei ole erityisen tuen päätöstä, valitaan ennen 5.-9. vuosiluokalla olevia erityisen tuen oppilaita.”

Mutta kun tätä olen nyt ehtinyt parin viikon ajan tuumata, niin ei tuo nyt ihan pieni asia olekaan. Käytännössä 5.-9. luokkalaiset erityistuen tarvitsijat otettaisiin iltapäivähoitoon vain, jos sinne mahtuvat kaikki kiinnostuneet 1.-2. luokkalaiset. Kovinkaan suuri osa heistä ei nytkään ole iltapäivähoidossa, mutta jatkossa saattaisi olla vielä harvempi.

Ongelmallista tämä on jos joku ilmeiseesti tukea tarvitseva ei sitä saisi. Tästä tulen kyselemään.

Keskustelua on herättänyt myös iltapäivätoiminnan järjestäminen -kohta. Nykyisellään tilanne on seuraava:

  • omana toimintana 11 koululla (noin 10 % toimintaan osallistuvista lapsista) 
  • ostopalveluna 11 koululla (noin 22 % toimintaan osallistuvista lapsista) 
  • avustusta antamalla 43 koululla (noin 68 % toimintaan osallistuvista lapsista) 

Suunta olisi seuraava: “Päätösehdotuksen mukaisissa periaatteissa ostopalvelujen osuutta lisätään. Perusteena on sekä taloudellinen että toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus.“ Toisin sanoen entistä useammin palvelu kilpailutettaisiin. Tämä olisi luultavasti järjestöille heikompi juttu, ja korostaisi yritysten roolia.

Itse en tiedä, mitä mieltä olen. Jos joku toinen saa käytettyä synergiaetua tai muuten tehtyä halvemmalla, niin kiva. Mutta mistä se säästö tulee - aika halvalla tuo nytkin toteutetaan. Toisaalta säästöjä halutaan. Jos tällä tavoin niitä voi saada, niin parempi näin kuin muuten.

Tässä ollaan muutoinkin erään espoolaisen ristiriidan ytimessä. Halutaan kumppanuuksia, ja halutaan kilpailuttaa ja hakea sillä tavoin säästöä. Nuo ovat osin ristiriitaisia asioita.

4 Vastaus kuntalaisaloitteeseen iltapäivätoiminnan järjestämisestä yhdenvertaisesti 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille (pöydälle 29.9.2021)

Tätä kannattaa peilata edelliseen kohtaan. Tässä kun puhutaan osin samasta asiasta.

Kuntalaisaloitteessa esitetään, että 1. ja 2. vuosiluokan oppilaat olisivat iltapäivätoimintaan pääsemisen suhteen samalla viivalla. Tällä hetkellä ensimmäisen luokan oppilaat ovat ensisijaisessa roolissa, eli ikä ratkaisee. Lisäksi toivotaan tapauskohtaista tarveharkintaa. 

Lain vinkkelistä iltapäivätoiminta on “jos kunta päättää järkestää” -luokassa. Toisin sanottuna esimerkiksi sen laajuudesta kunta voi päättää itse. 

Virkamiesten vastausluonnos kiteytettynä:

  • Hakemuksia tulee enemmän kuin on määrärahoja, eli tarvitsee olla kriteerit ja periaatteet.
  • Niistä päätetään erikseen (edellinen kohta), joten viittaus niihin.

Tapauskohtaiseen tarveharkintaan ei ole haluttu mennä sen vaatiman byrokratian takia. Sinällään ymmärretävää: Jos jokainen hakemus ja siihen liittyvä tarve käsiteltäisiin erikseen ja suhteutettaisiin toisiin, olisi siinä melkoinen urakka. Tämän lisäksi tarvittaisiin todistuksia työnantajilta ja muita ulkopuolisia lausuntoja. Oma tulkintani on, että luultavasti lopputulos olisi melko lähellä nykyistä, mutta siihen käytettäisiin paljon työaikaa. Samaoilla euroilla voisi saada enemmän lapsia iltapäivähoitoon.

Tämä on minulle vähän ikävän tuntuinen kohta. Ymmärrän kuntalaisaloitteen idean - moni lapsi tarvitsee vielä tukea ja vanhempien sekä lähipiirin mahdollisuus sitä tarjota vaihtelee. Joku ykkösluokkalainen voisi kävellä kotiin jossa on useita aikuisia mutta on iltapäivähoidossa, naapurin kakkosluokkalainen viettää aikaa yksin iltaan asti.

Ratkaisu tähän ei kuitenkaan ole mielestäni ryhtyä arvioimaan perheiden tilannetta tapauskohtaisesti. Pikemminkin kyse on euroista: tulisi päästä malliin, jossa iltapäivähoitoa voidaan tarjota kaikille niille ykkös ja kakkosluokkalaisille jotka sitä toivovat.

5 Lausunto valtuustoaloitteeseen yhteisöpedagogien palkkaamisesta kouluille (pöydälle 29.9.2021) (kv-asia)

Aloitteen tavoitteena on täydentää yhteisöpedagogeikka koulun palvelutarjontaa. Vastaus tähän on tulkintani mukaan, että kiva idea, muttei suoraan mahdollinen. Espoo on hakenut lisää valtionavustusta koulukuraattori ym. palveluihin, ja yhteisöpadagogeille ei ole virallista roolia eikä valtionavustuksia saa käyttöö yhteisöpedagogien palkkoihin.

Toisin sanottuna Espoo pyrkii satsaamaan samaan suuntaan, mutta eri tavalla.

Mielestäni vastaus on hyvä näin.

6 Lausunto valtuustokysymykseen kunniaväkivallan eri muotojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä oppilaitoksissa (pöydälle 29.9.2021) (kv-asia)

Tätä on niin hankala kiteyttää, etten kiteytä :) Käykää lukemassa: https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021401-8

Yleisesti siis tärkeä asia, ja vastauksessa kerrotaan mitä asian eteen on tehty ja ollaan tekemässä. Lisäksi asiaa pyritään selvittämään jatkossa tarkemmin. Etenkin tuo selvitys on tärkeä suunta - jos on ikävä asia josta ei tiedetä riittävästi, voivat toimetkin suuntautua toisiin suuntiin kuin mihin eniten kannattaisi.

Mielestäni vastaus on hyvä näin.

7 Espoon kuntakohtaisen lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen (pöydälle 29.9.2021)

Opetushallituksella on uusia suosituksia. Tässä muutetaan Espoon linjauksia muuttuneen tilnteen mukaiseksi.

8 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Viimeiseen minulla ei ole mitään sanottavaa.

o o o

Tässä olivat kokouksen asiat. Kommentit ja ideat ovat vahvasti tervetulleita!

 

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta

Olen vuosina 2021-2025 kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen. Lautakunta vastaa Espoon kouluista ja varhaiskasvatuksesta. Täältä pääset lukemaan lautakuntatyöhön liittyviä bloggauksiani, mielipidekirjoituksia ja muita tekstejäni.

Aion myös nejän vuoden aikana vierailla kaikissa Espoon kouluissa ja päiväkodeista, joissa en ole tähän mennessä vielä käynyt.

 

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024