Päivähoidon maksut nousevat - mutta kuinka paljon?

Viime viikon varhaiskasvatusjaston merkittävin asia oli ehdotus asiakasmaksujen nostosta. Maan hallitus valmistelee muutosta - joka siis ei ole vielä varma - jossa ylin päivähoitomaksu nousisi merkittävästi.

Tällä hetkellä ylin päivähoitomaksu ensimmäisestä päivähoidossa olevasta lapsesta on  283 euroa. Uudessa ehdotuksessa ylin maksu nousisi 354 euroon, eli hyppäys olisi 71 euroa. Käytännössä siis neljänneksen, 25 %. Kun sama nosto tulisi myös muihin päivähoitomaksuihin, esimerkiksi kahden päiväkodissa olevan lapsen perheessä menot nousisivat yli 120 euroa kuussa. Vuodessa tämä tekee noin 1500 euroa...

Ehdotus ei ole vain huono. Tulohaitarin alapäässä tilanne lähinnä parantuu, kun tulorajat nousevat. Tyyliin työssäkäyvä pienituloinen yksinhuoltaja joutuu maksamaan hieman vähemmän päivähoidosta kuin aiemmin. Korotus osuus siis siihen runsaaseen puolikkaaseen perheitä jotka maksavat täyttä maksua. Mutta se osuu sitten niistä perheistä miltei jokaiseen, ja kovaa.

Asia oli käsittelyssä Espoon varhaiskasvatusjastossa alustavalla tasolla. Asiakasmaksuista päättää kaupunginhallitus, jolle ehdotuksen lähettää opetus- ja varhaiskasvatusjaosto. Varhaiskasvatusjaosto taasen valmistelee ja tekee ehdotuksia lautakunnalle.

Tämän pikaisen byrokratiankuvauksen tehtävä oli viestiä, että asiaa ei päätetä jaostossa, mutta siellä voi olla aktiivinen ja asiasta voi ryhtyä keskustelemaan. Sitä tämäkin bloggaus on.

Koen päivähoidon asiakasmaksujen yleisen logiikan aika kummallisena. Sitä kutsutaan porrastetuksi, mutta kyse on enemmänkin terassista. Muistaakseni noin 15 % ei maksa Espoossa lainkaan päivähoidosta, jos vanhemmat ovat esimerkiksi opiskelijoita tulot jäävät niin pieneksi. Päälle 60 % taas maksaa jo täyttä maksua. 

Tällä hetkellä kolmehenkisen perheen tulojen yläraja on 4682 euron tulot kuukaudessa. Eli jos tuo summa ylittyy, niin sitten maksetaan jo täyttä maksua. Kun huomioidaan lomarahat, niin palkka saa olla 2230 per vanhempi, Tuo on jo reilusti alle suomalaisten keskipalkan.

Jos edelliset kääntää kuvioksi, tulee allaolevan kaltainen graafi. Muistakaa että luvut ovat summittaisia, eivät tarkkoja.

Kuvasta näkee, kuinka päivähoitomaksu on käytännössä samalla tasolla aina 5000 euroon asti. Sen jälkeen maksu jatkaa kasvuaan, mutta saavuttaa lakipisteen päälle 6000 euron kuukausituloissa. Sen jälkeen maksu pysyy samana.

Päädyin tekemään varhaiskasvatusjaoston kokouksessa seuraavanlaisen esityksen, joka yksimielisenä hyväksyttiin:

”Varhaiskasvatusjaosto toteaa, että lakiehdotukseen sisältyvä enimmäismaksun korotus on merkittävä. Suuri osa perheistä kuuluu ylimpään maksuluokkaan. Pääkaupunkiseudun korkeat asumiskustannukset huomioon ottaen näin suuri korotus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun heikentää perheen toimeentuloa ja pakottaa vähentämään muuta kulutusta. Siksi varhaiskasvatusjaosto toteaa, että vaikka korotuksille on tarve, kannattaa lautakunnan ja edelleen kaupunginhallituksen harkita asiakasmaksujen korotuksen kohtuullistamista.

Varhaiskasvatusjaosto kehottaa selvittämään lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, millaisia ratkaisuja muut pääkaupunkiseudun kunnat sekä suuret kaupungit ovat tekemässä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen suhteen. Lisäksi varhaiskasvatusjaosto kehottaa listaamaan kuinka suuri osa perheistä kuuluu mihinkin tuloluokkaan, ja selvittämään, voidaanko Espoossa vaikuttaa tulorajoihin tai maksuprosenteihin.”

Nähtäväksi jää, mitä asiasta päätetään. Itse olen jo vinkannut eri suuntiin, että mielestäni olisi ok korottaa ylintä päivähoitomaksua, muttei noin paljoa. Esimerkiksi 300 tai 320 euroa kuussa tuntuisi kohtuulliselta. Saataisiin kerättyä hieman enemmän euroja päivähoidon järjestämiseen, mutta korotus ei osuisi kovinkaan kovaa.

Lopuksi: Minua kummastuttaa maan hallituksen tasa-arvopolitiikka. Tai oikeastaan se, ettei sitä vaikuta olevan. Tehdään kaikenmoisia päätöksiä pääosin taloudellisin perustein, ei mietitä niiden sukupuolivaikutuksia ja aidosti yllätytään jos sellaisia sattuu olemaan. Julkisen päivähoitojärjestelmän yksi isoimmista eduista on, että se mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin. Ja jos toinen vanhemmista jää kotiin, se on useimmiten äiti.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024