Lukio ja ammattikoulu vai molemmat yhdessä?

Aika ajoin nousee keskusteluun ajatus ammatillisen koulutuksen ja lukion yhdistämisestä tai ainakin yhteistyön tiivistämisestä. Tämä idea ammuttiin viikolla nopeasti alas. Ei kannata kuitenkaan hutkia ennen kuin asiaa tutkii – tiiviistä yhteistyöstä voisi olla paljon hyötyä.

Lukioiden ja ammattikoulujen tiiviimmästä yhteistyöstä tai yhdistymisistä on puhuttu paljon, mutta tekoja ja kokeiluja on vain vähän.

Kaupunkikeskuksissa, kuten pääkaupunkiseudulla, lukiot ja ammattikoulut voivat hyvin jatkaa rinnakkaiseloaan ja hioa vain yhteistyötä. Sen sijaan pienemmillä paikkakunnilla yhteistyö tai jopa hallinnollinen yhdistyminen voivat olla keino taata opetus. Toisin sanoen jos paikkakunta on liian pieni lukiolle, ammattikoululle tai kumpaisellekin, voi se olla tarpeeksi iso niiden yhdistelmälle.

Käytännön tasolla tuo voi merkitä sitä, että oppilaitos selviää yhdellä rehtorilla ja yhdellä hallinnolla. Opettajat voivat opettaa ristiin – esimerkiksi kielenopettaja voi helposti opettaa niin lukiolaisia kuin ammattikoululaisia.

Olennaisinta on kuitenkin muistaa se tärkein asia – nuoren etu. Jos joku haluaa suorittaa rinnakkain lukio- ja ammatillisia opintoja, niin siitä vaan. Nykytyöelämässä kaivataan monenlaista osaamista ja -koulutusta. Rinnakkainen opiskelu tulee taata, välittämättä siitä millä tavoin hallinto järjestetään.

Itse suoritin parikymppisenä lähihoitajan tutkinnon ja olin muutaman vuoden alan töissä. Tämän jälkeen kirjauduin yliopistoon ja opiskelin valtiotieteiden maisteriksi. Lähihoitajan opinnot, ja ennen kaikkea kokemus työelämästä, antoi hyvin paljon pohjaa myös yliopisto-opintoihin.

Jako kahteen, ammatilliseen ja korkeakouluun, on purkautunut. Nykytyöelämä vaatii monenlaisia taitoja ja tutkintoja. Seuraavaksi on syytä purkaa hallinnollisia eroja ja keskittyä itse asiaan – opetukseen ja oppimiseen.

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024