Kulttuurilautakunta 13.2.2017: talousasioita sekä taideharrastusten avustusten linjaaminen

Espoon kulttuurilautakunnan seuraava kokous on ohjelmassa huomenna tiistaina. Tässä on esityslista avattuna. Listaan voi tutustua myös Espoon sivuilla.

3 Kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvion ja strategian ennakkotieto tilinpäätöksestä tilanteessa 31.12.2017

Espoon kulttuuripuolen muutettu talousarvio oli 34 miljoonaa. Tämän kokoluokan summista siis puhutaan.

Olennaisin kohta: "Kulttuurin nettobudjetoidun tulosyksikön toimintatulot ylittivät talousarvion noin 1,1 milj. euroa ja toimintamenot alittuivat 0,8 milj. euroa." Eli käytännössä noin +/- 0 tasolla on edetty. 

Tilinpäätös 

4 Kulttuurintulosyksikön vuoden 2018 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti tämän vuoden budjetista joulukuun kokouksessaan. Asiakohdassa lähinnä todetaan ne periaatteet minkä mukaan euroja käytetään.

5 Espoon kaupunginkirjaston käyttösääntömuutos Helmet-kirjastoyhteistyötä koskien

Kulttuurilautakunta hyväksyy "kirjaston käyttösäännöt", käytännössä toiminnan järjestämisen periaatteet. Muun muassa tietosuojalaki on muuttunut, ja nyt sääntöjä päivitetään lainmukaiselle tasolle. Käytännössä isoin muutos on, että alle 18-vuotiaalta ei peritä myöhästymismaksuja.

On hyvä juttu, että ohjeet ovat lainmukaisia. Heh heh.

 6 Taideharrastamisen avustus

Tämä on kokouksen kiinnostavin kohta. Nyt ollaan uuden äärellä.

Tässä mistä on kyse, kiteytettynä: "Vuodelle 2018 osoitettu määrärahalisäys 100 000 euroa kohdistettiin avustusmuotoon, joka tulee esityksen mukaan jaettavaksi kohdeavustuksena taideharrastamiseen. Vuonna 2018 uusi avustusmuoto tulee haettavaksi 3.4.-31.8.2018 klo 15.45 asti. Vuodesta 2019 alkaen haku on kohdeavustushaun yleisten ehtojen mukaisesti tammikuun lopusta elokuun loppuun."

Eli uusi tukimuoto otetaan käyttöön, ja nyt mietitään periaatteita joiden mukaan toimitaan. Virkamiesten esitykseen kannattaa tutustua (PDF). Tässä ovat olennaisimmat kohdat tuen myöntämisestä:

"Taideharrastamisen avustuksella järjestettävässä toiminnassa tulee huomioida harrastuksen taloudellinen ja maantieteellinen saavutettavuus, perheiden arki ja erilaiset taustat sekä monenlaiset oppimistavat. Avustusta ei myönnetä peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, taiteen perusopetukseen eikä peruskoululaisten päivittäiseen iltapäivätoimintaan, jonka pääasiallinen tarkoitus ei ole taideharrastus.

Kohdeavustukset taideharrastamiseen on tarkoitettu kulttuuritoimijoille, yhteisöille, työryhmille ja yksityishenkilöille. Taidesisältöjen tulee olla harrastuksen ytimessä ja harrastuksen ohjaajalla tulee olla asiantuntemus ao. taiteenlajiin. On myös hyvä, jos kohderyhmä voi osallistua taideharrastustoiminnan kehittämiseen. 

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan ensisijaisesti hankkeet, jotka kohdentuvat niille suuralueille, joilla taideharrastustarjontaa on niukasti. Taideharrastamisen avustusta voidaan myöntää myös koulujen loma-aikoina tapahtuvaan toimintaan. Avustettavassa taideharrastustoiminnassa tulee olla hinnoiteltu niin, että se on kaikille saavutettavaa."

Lähtökohtaisesti perusteet kuulostavat mielestäni hyviä. Halutaan tukea taiteen harrastamista, pitää se matalakuluisena osallistujan vinkkelistä, ja mieluusti vielä alueilla joissa tarjontaa on muutoin vähemmän.

Ellei mitään yllättävää ilmene, niin tässä kohden voi mielestäni toimia siten, että päättää periaatteet tältä pohjalta, ja vuoden kuluttua (eli kun on ihan tilastoja ja kokemuksia) tarkentaa ohjaistusta, jos tarvis on.

7 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

8 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kahdessa viimeksimainitussa ei ole mitään erityistä, ainakaan tietääkseni.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024