Kasvun ja oppimisen lautakunta 8.3.2023: Laurinlahden ja Jupperin koulujen tarveselvitykset ja muita asioita

Karhusuon koulu. Kuvituskuva, ei liity käsiteltäviin asioihin.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava kokous on tulevana keskiviikkona 8.3.2023. Esityslista löytyy Espoon sivuilta. Isoimmat asiat ovat Laurinlahden ja Jupperin uusien koulujen tarveselvitykset.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 08.03.2023 klo 17:30 -

3 Laurinlahden koulun ja uuden päiväkodin tarveselvitys

Lautakunta päätti Laurinlahden koulun siirtymisestä väliaikaisesti muihin tiloihin marraskuussa. Nyt esittelyssä on tarveselvitys.

Ensinnäkin kyse ei ole vain koulusta, vaan myös päiväkodista. Tänne olisi tulossa kymmenenryhmäinen päiväkoti 210 lapselle. Koulusta tulisi kolmesarjainen (eli kolme rinnakkaisluokkaa) 510 oppilaalle. Lisäksi tulisi kolme erityisryhmää vammaisille lapsille. Eli iso koulu myös.

Tällä hetkellä Laurinlahdessa on 300 oppilasta, eli koulun koko kasvaisi noin 200 oppilaalla.

Tämän kummempia suunnitelmia ei tässä kohden olekaan. Tässä otetaan kantaa vain yleiseen tasoon, varsinainen suunnittelu alkaa tästä.

Mielestäni näin eteenpäin.

4 Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston toimipisteen tarveselvitys

Tässä kohden on vastaava tilanne kuin yllä. Koulusta tulisi kolmesarjaiseksi alakouluksi (480 oppilaspaikkaa) ja kuusiryhmäinen päiväkoti 126 lapselle. Koulun kokoluokka on sama kuin nyt, tosin tällä hetkellä koulu toimii sekä kahdessa erillisessä siirtokelpoisessa taloissa että seurakunnan vuokratiloissa.

Päiväkoti tavallaan korvaisi nykyisen siirtokelpoisissa tiloissa hieman etelämpänä toimivan Jupperin päiväkodin. Tosin kun tontti ei ole sama, on Espoolle myös mahdollista säilyttää myös nykyinen päiväkoti jos niin haluaa (ja päiväkotirakennuksen omistajan kanssa sopii).

Tässä kohtaa tulen kysymään, että mitä kulttuuritoimi on kirjastosta mieltä. Se ei kuulu kasvun ja oppimisen lautakunnan tontille, mutta on tärkeä asia sekin.

Mielestäni näin eteenpäin.

5 Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleinen osa 1.8.2023 alkaen

Palvelusetelisääntökirja on kooste Espoon linjauksista palvelusetelillä varhaiskasvatusta tarjoaville. Se ei ole sopimus, mutta kun sopimuksia laaditaan, niin tähän viitataan.

Muutoksia on valmisteltu kaupungin työntekijöiden toimesta, sen lisäksi on järjestetty tilaisuus palveluiden tuottajille, sekä kysely. Kuulostaa järkevältä tavalta edetä tämän kaltaisessa.

Minun silmääni muutokset ovat varsin kosmeettisia. Osaa niistä muutetaan ihan vain siksi, että lakimuutosten seurauksena tarvitsee päivittää Espoon muotoiluja.

Jos tässä on jotain joka kaipaa erityistä huomiota, niin vinkatkaa ihmeessä.

6 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo ja kertoimet

Palvelusetelin arvoa ollaan nostamassa 927 euroon. Alle 3-vuotiaiden lasten tapauksessa kerroin on 1,6.

Tämä on mielestäni perusteltua. Inflaatio ja kasvaneet kulut ovat iskeneet myös yksityisen puolen palveluiden tuottajiin, ja Espoon tavoite ei ole, että palvelusetelin suhteellinen arvo laskee. Palveluntarjoajat voivat periä vanhemmilta enintään 50 euroa lisämaksua. Espoon sivuilla kerrotaan tarkemmin palvelusetelin toiminnasta. Eli varsin pian syntyy tilanne, että kulujen noustessa yksityiset palveluntarjoajat joutuisivat säästämään sisällöstä.

7 Tarkennuksia esiopetusta järjestäviin yksiköihin lukuvuonna 2023-2024

Tässä tehdään aika rutiininomaisia päätöksiä. Mutta yksi asia on herättänyt keskustelua ja olen saanut siitä lukuisia yhteydenottoja. Päätösehdotus kuuluu näin:

“(...lautakunta…) päättää, että Rastaalan ja Kilonpuiston koulujen esiopetus siirtyy suomenkielisen perusopetuksen tulosyksiköltä suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön järjestämisvastuulle lukuvuoden 2023-2024 alusta.”

Tässä asialla on pitkä historia. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa Espoo linjasi, että esiopetus siirtyy varhaiskasvatuksen vastuulle. Nyt puhutaan siis hallinnollisesta kokonaisvastuusta. Siihen asti suurin osa esiopetuksesta oli kylläkin varhaiskasvatuksen vastuulla (päiväkodeissa), mutta koulujen yhteydessä toimivat eslarit olivat osa koulua.

Pitkien keskusteluiden jälkeen Espoon kaupunginhallitus päätti 15.12.2009, että vastuu siirtyy, mutta kärjiestäen “eläköitymis/muuallesiirtymistahtiin.” Eli toiminta jatkuu myös kouluissa, ja siirtyy pikku hiljaa OVTESsistä KVTESsiin. 

Tämä asia ei ole minulle vieras. Olin tuolloin kaupunginhallituksen varajäsen, en tosin ollut mukana tuossa kokouksessa. Mutta olin mukana keskusteluissa ja asiaa pohtimassa.

Tämä asia jakaa näkemyksiä, ja löytyy perusteita asian puolesta ja vastaan. Nykymallissa koulussa toimivilla opettajilla on paremmin aikaa suunnitella ja toimia tiimeinä esim. 1. ja 2. luokan opettajien kanssa. Kääntöpuolena he ovat sitten ajallisesti vähemmän aikaa lasten kanssa kuin varhaiskasvatuspuolen opettajat. Puolensa ja puolensa.

Siirtymäaikaa on ollut jo 14 vuotta. Se on aika pitkä aika. Vaikka kaupunginhallitus aikanaan linjasi noin, niin kyllähän päätökset voivat muuttua. Esimerkiksi budjetti ja investointikohteet menevät uusiksi vuosittain. Ymmärrän argumentin siitä, että lupaus on annettu. Mutta kunnallisessa päätöksenteossa asioida arvioidaan uudestaan uuden tiedon valossa, jos jokainen linjaus pätisi aina ja ikuisesti, niin paljoakaan ei Espoossa tapahtuisi. Aikoinaan on käsittääkseni monessa kunnassa linjattu, että kännyköitä ei (vielä) hankita henkilöstölle. Jos se pätisi ikuisesti, niin lankapuhelimet olisivat vielä ahkerasti käytössä.

Ymmärrän kyllä huolen siitä, että yhteistyö voi hankaloitua koulun kanssa. Sinällään samat työntekijät pysyisivät samoissa tiloissa. Ei asia automaattisesti muutu. Mutta kyllä hallinnolla on vaikutusta, ja sillä onko aikaa osallistua yhteisiin palavereihin jne.

Edellisen kääntöpuolena sitten voi kysyä, että onko järkevää, että meillä on varhaiskasvatuksen opettajia joilla on paljon aikaa suunnitella toimintaa jne., ja niitä, joilla on todella vähän? Eikö olisi parempi, että kaikilla olisi sopivasti aikaa suunnitella toimintaa? Eli jos koulun yhteydessä -malli on parempi, niin eikö se sitten pitäisi monistaa koko toimialalle?

Huomaatte varmaan, että kiertelen. Se näyttää siltä, koska kiertelen. Käytännössä siirtymäaika on käynnissä, ja se ei ole siirtymäaika ellei se joskus lopu. Mutta onko se loppumisen aika nyt ja onko (esiopetuksen järjestämiseen) liittyviä perusteita edelleen jatkaa siirtymäaikaa?

Luen vielä saamiani posteja ja perehdyn asiaan lisää.

8 Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokousaikataulu, syksy 2023 ja kevät 2024

9 Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksen 2.11.2022 § 163 kirjoitusvirheiden korjaaminen

10 Espoon kaupunki perustajajäseneksi valtakunnalliseen kunnallisen nuorisotyön yhdistykseen

Verkostolla on vakiintunutta toimintaa, ja tarvetta. Pienestä alkanut toiimnta on kasvanut isoksi ja kaikkia kuntia koskevaksi, jolloin on fiksua muuttaa myös organisaatio sen mukaiseksi. 

Puolestani hyvä näin.

11 Suomenkielisen perusopetuksen arviointiraportti 2022

Tämän lukeminen on minulla vasta aluillaan.

12 Kaksikielisen opetuksen 1. luokan perustaminen Kilonpuiston kouluun lukuvuonna 2023-2024

Tämä on sukua viime kokouksen asioille. Jos hakijoita painotettuun opetukseen on 18 tai enemmän, se perustetaan. Sen sijaan 14-17 hakijasta päättää lautakunta.

Tänne haki 16, joten lautakunta päättää. Ehdotus on, että luokka perustetaan, joten hyvä näin!

13 Englanninkielisen opetuksen 1. luokan perustaminen Espoo International Schoolin Kivimiehen toimipisteeseen lukuvuonna 2023-2024

Sama kuin äsken. 14 hakijaa, luokka perustetaan.

14 Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman muutos Pohjois-Tapiolan koulun osalta

Saksa lisätään kielivalikoimaan.

15 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2023 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Tämän läpikäynti on minulla vielä kesken.

16 Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2023 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Samoin tämän.

17 Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen vuoden 2023 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Ja tämän. Jos jostain näissä tulee vastaan jotain yllättävää, palaan asiaan.

18 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

19 Nöykkiönlaakson koulun johtokunnan henkilöstön varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

20 Lausunto hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukseen määräaikaisen opettajan valinnasta

21 Salassa pidettävä asia, JulkL § 24

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024