Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.8.2022: Turvapaikanhakijalasten varhaiskasvatuksesta, osavuosikatsauksia ja yksilöpäätöksiä

Kasvun ja oppimisen lautakunnan syyskauden ensimmäinen kokous on tulevana keskiviikkona. Esityslista löytyy täältä.

4 Lausunto valtuustoaloitteeseen tilapäistä suojelua saavien ja turvapaikanhakijalasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä Espoossa

Aloitteessa (ensimmäisenä Inka Hopsu, vihr.) toivotaan, että Ukrainasta tulleille lapsille tarjottaisiin varhaiskasvatusta samalla tavalla kuin muillekin.

Jos nykyisellään opetusministeriön ohjeiden mukaan lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen jos huoltajilla on töitä, opiskelua jne.Toisin sanoen ei voi olla lapsen kanssa päivällä. Lisäksi kehitykselliset syyt ovat peruste päästä varhaiskasvatuksen piiriin, eli että lapsi tarvitsee erityistä tukea.

Vastauksessa todetaan myös, että esiopetusta saavat kaikki, ja jos saa turvapaikkapäätöksen, saa myös oikeuden palveluun.

Lopussa virkamiesten kiteytys on, että ei ole tilaa eikä henkilökuntaa ottaa suurempaa määrää lapsia hoitoon. Ja että jos annatte euroja, niin onnistuuhan tuo.

Itse ymmärrän sekä aloitetta että virkamiehiä. Tavoite on hyvä, mutta työntekijäpulan keskellä on hankala laajentaa palveluita, etenkin kun eurotkin ovat tiukilla.

5 Päätökset ja kirjelmät

Muutama valtuuston päätös. Lautakunnalle relevanttia on seuraava:

 

Valtuustokysymys koulujen turvallisuuden takaamisesta

Perusopetuslaki mahdollistaa kiusaajan pakkosiirtämisen pois koulusta, mutta tästä huolimatta kiusattu joutuu useammin vaihtamaan koulua. Valtuusto toivoo, että Espoo pyrkii edistämään ensisijaisesti kiusaajan siirtämistä uuteen kouluun ja kiusattujen oikeuksien puolustamista.”

6 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2022

Tuloja on pari miljoonaa enemmän kuin arvioitu, samoin menoja. Tuo selittyy pitkälti erilliillä hankeilla.

ormal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Päiväkotiverkkoon on tullut muutoksia (Vermon päiväkoti aloitti ja Mäkkylä lopetti). Henkilöstön saaminen on merkittävä ongelma.

Tänä vuonna aloittaa 2-3 palvelusetelipäiväkotia.

7 Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2022

Oppilasmäärä ennakoidun mukainen. 72 ukrainalaista on tullut Espoon kouluihin sodan seurauksena.

Budjetti on ylittymässä kolmella miljoonalla. Tämä on osin iltapäivähoidon muutoksista, osin hankkeesta ja osin ukrainalaisten oppilaiden tulon seurausta.

Sote-uudistus muuttaa oppilashuoltoa, ja syksyn myötä on paljon sovittavaa asiaan liittyen.

8 Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2022

Lukioissa on yli sata nuorta enemmän kuin vuotta aiemmin, koska ikäluokka on kasvanut. Nuorisopalveluissa toiminta on päässyt koronan jälkeen normaalisti käyntiin.

9 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Mikään noista ei pistä erityisesti silmään. Paljon rekrytointeja niin päiväkoteihin kuin kouluihin.

10 Espoon kaupungin Into ry:n jäsenyys

Todetaan, että ollaan jäseniä. Tässä kiteytys millainen järjestö on kyseessä:

ormal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">“Into etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiantuntijaorganisaatio. Se edustaa yli 270 työpajaa sekä 600 etsivää nuorisotyöntekijää Suomessa. Etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelee yli 2200 ammattilaista. Palveluihin osallistuu vuosittain 43 000 nuorta ja aikuista. Inton jäsenyydellä vahvistetaan sen yhteiskunnallista merkitystä ja tuetaan pitkäjänteistä kehitystyötä.” 

11 Otaniemen lukion Teatterin ja median linjan opiskelijavalintakriteerien muuttaminen

Muutos valintaperusteisiin. Esittelyssä todetaan, että äidinkieli painottuu nyt liikaa (äidinkielen opettajan lausunto ja kirjallinen motivaatiokirje). Tätä muutetaan siten, että mukaan otetaan haastattelu.

Näihin on hankala sanoa mitään. Valintaperusteita on hyvä muuttaa tarpeen ja kokemusten mukaan.

12 Oikaisuvaatimus kolmen luokanopettajan viran täyttämisestä
13 Oikaisuvaatimus määräaikaisen tehtävän täyttämättä jättämispäätöksestä
14 Oikaisuvaatimus 4.7.2022 virkasuhteen irtisanomisesta
15 Oikaisuvaatimus 2.6.2022 virkasuhteen irtisanomisesta
16 Oman äidinkielen opetuksen järjestämättä jättämistä koskeva oikaisuvaatimus
17 Oman äidinkielen opetuksen järjestämättä jättämistä koskeva oikaisuvaatimus
18 Oman äidinkielen opetuksen järjestämättä jättämistä koskeva oikaisuvaatimus

Tässä on sarja yksilöasioita. Näitä käsitellään, muttei käsitellä sähköpostilistoissa ja materiaali on vain lautakunnan saatavilla.

Itse lähden siitä, että ellei ole erityistä syytä asiaan tarttua, niin mennään esityksen mukaan. Esimerkiksi rekrytoinnit ovat sellaisia, että haastatteluissa ja rekrytoivat tiimin näkemyksillä tulee olla painoa, ei allekirjoittaneen fiiliksillä kun katsoo CV:tä.

19 Kuninkaantien lukion johtokunnan opiskelijajäsenten eropyynnöt ja täydennysvaali

Nämä roolit valitaan kouluissa, eli lautakunta siunaa asian vain muodollisesti.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024