Kasvun ja oppimisen lautakunta 23.8.2023: Vallipuiston päiväkodin hankesuunnitelma ja neljännesvuosikatsauksia

Vallipuiston päiväkoti.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava kokous on ohjelmassa tulevana keskiviikkona 23.8.2023. Merkittävin asia on Vallipuiston päiväkodin hankesuunnitelma, muuten asiakohdat ovat pääosin tilanneseuranta-henkisiä.

Esityslista löytyy täältä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 23.08.2023 klo 17:30 -

3 Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Vallipuiston päiväkodin hankesuunnitelmasta

Kavin Vallipuiston päiväkodissa kylässä vuonna 2016, kuvia löytyy täältä: https://www.hagerlund.net/fi/node/2791

Vanhan päiväkodin, jossa on sisäilmaongelmia, tontille suunnitellaan noin saman kokoista uutta päiväkotia. Vanha purettaisiin tyystin pois. 

Tällä hetkellä päiväkodissa on kuusi ryhmää ja sata lasta. Uudessa päiväkodissa olisi kuusi ryhmää ja 126 varhaiskasvatuspaikkaa. Ero lapsimäärissä on tekninen. Päiväkodeissa on yksikkönä “paikkoja”. Jos esimerkiksi joku lapsi tarvitsee erityistä tukea, hän voi laskennallisesti merkitä kahta “paikkaa”. Eli lapsia onkin sitten 125 jne.

Esimerkiksi alle kolmivuotiaiden hoito merkitsee väljyyttää paikkojen suhteen, joka aika lailla jo selittää tuon eron noiden lukujen välillä.

Tämä on perusteltu kuvio. Arvostan vanhojen rakennusten säilyttämistä, mutten millä tahansa hinnalla. Nyt saadaan uudet tilat noin samalla hinnalla kun vanhat korjattaisiin.

Rakennus olisi käytössä syksyllä 2027. Rakennusvaiheessa ryhmät olisivat evakossa Leppävaaran päiväkodin siirtokelpoisessa laajennuksessa.

Mielestäni hyvä näin.

4 Päätökset ja kirjelmät

Tiedoksi valtuustoaloitteita. Nämä ovat relevantteja siinä vaiheessa kun virkahenkilöt ovat näitä läpikäyneet ja valmistelleet vastauksia.

5 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2023

Tässä muutamia pointteja:

Lapsia on hoidossa 323 arvioitua enemmän. Ero ei ole iso, kaikkineen palveluiden piirissä on 16 336 lasta. Tässä ovat mukana niin kunnalliset kuin yksityiset päiväkodit, sekä myös perhepäivähoito ja ostopalvelut.

Henkilöstötilanne edelleen haastava.

"Suomenkielisen varhaiskasvatuksen menojen, 261 milj. euroa, arvioidaan ylittävän talousarvion 15

miljoonalla eurolla." Tämä selittyy pääosin henkilöstömenoilla, hoidossa on ollut arvioitua enemmän lapsia ja myös työvoimavuokrausta on tarvittu.

6 Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2023

Muutamia huomioita:

Oppilaita 200 oppilasta enemmän kuin on arvioitu. Kaikkiaan oppilaita noin 31 000. Uusia oppilaita etenkin valmistavassa opetuksessa.

Menot ovat ylittymässä 10,8 miljoonalla. Investoinnin etenevät suunnitellusti.

7 Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2023

Vuodessa miltei 400 nuorta lisää luokiossa. Nyt lukiolaisten määrä on 6590 opiskelijaa.

Kolmas ikäluokka on tulossa laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nyt syksystä alkaen kaikki luokiolaiset ovat maksuttoman toisen asteen koulutuksen piirissä.

Toiminta on noin budjetissa. Ylitystä tulossa kentien 100 000 euroa.

8 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Näissä en huomannut mitään erityistä.

9 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuspaikkapäätöksestä

Yksilöasia, niin en nåistä puhu sen enempää julkisesti. Mennään yleisten linjausten ja periaatteiden mukaan.

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024