Kasvun ja oppimisen lautakunta 23.11.2022: Leppävaaran lukion laajennus ja Laurinlahden koulun väistö

Kuvituskuva: Espoonlahden koulu ja lukio

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava kokous on tulevana keskiviikkona. Merkittävimmät asiat ovat Leppävaaran lukion lisätilat ja Laurinlahden koulun väistö. Esityslista löytyy täältä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 23.11.2022 klo 17:30 -

3 Päätökset ja kirjelmät

Valtuusto on esittänyt toiveen, että Nuuksion koulun rakennukselle etsitään lahjoituksen mukainen käyttötarkoitus, ja että rakennuksesta pidetään huolta siihen asti kun uusi käyttäjä löytyy.

Tähän toiveeseen on helppo yhtyä (vaikka kukaan ei odota mitään toiveille nyökyttelyä, tämä on selkeä toive joka tulee huomioida). Vaikka oppilaita oli liian vähän, itse rakennus on tärkeä niin historiallisesti kuin alueen asukkaille. Toivottavasti siitä saadaan tavalla tai toisella kiva kyläkeskus Nuuksion alueelle.

4 Leppävaaran lukion lisäväistötilojen tarveselvitys

Leppävaaran lukio toimii Karapellossa, ns. Nokian kampuksella. Tila on suunniteltu 360 opiskelijalle, ja nyt syksystä opiskelijoita on 495. Eli tila ei riitä. Tavoite on kasvattaa opiskelijamäärä 672 opiskelijaan. Silloin tila ei todellakaan riitä. “Vakiotilatilojen” rakentaminen Leppävaaraan on budjettiesityksessä alkamassa 2031, eli vielä kymmenen vuotta evakkoa on edessä.

Saman rakennuksen neljännestä kerroksesta olisi tarjolla runsaat 2000 neliötä lisää. Muutostöissä käytettäisiin alemman kerroksen piirrustuksia. Etenkin vessoista tulisi lisäkulua. Tavoite on olla valmis elokuussa 2023.

Mielestäni tämä on oikein loogista. Lukiopaikkoja tarvitaan muuallakin kuin Tapiolan alueella, ja Leppävaaran suunta kasvaa kovaa tahtia. On suorastaan ideaalitilanne, että lisätila löytyy samasta rakennuksesta kerrosta ylempää.

5 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2023-2024

Tässä on listaus aloituspaikoista. Mukana ei ole viime kerran aloituspaikkoja, kysyn niistä. Kasvua kuitenkin kokonaistasolla:

1

hyväksyy lukioiden aloituspaikkojen enimmäismäärät lukuvuodelle 2023-2024 seuraavasti:

-Espoon yhteislyseo, 240 aloituspaikkaa

-Espoonlahden lukio, 210 aloituspaikkaa

-Etelä-Tapiolan lukio, 185 aloituspaikkaa, joista IB-linjalle 50

-Haukilahden lukio, 195 aloituspaikkaa, joista urheilulinjalle 60

-Kaitaan lukio (1.8.2023 lähtien Matinkylän lukio), 160 aloituspaikkaa joista kuvataidelinjalle 20

-Kuninkaantien lukio, 205 aloituspaikkaa

-Leppävaaran lukio, 224 aloituspaikkaa, joista urheilulinjalle 60

-Otaniemen lukio, 349 aloituspaikkaa, joista matematiikka- ja luonnontiedelukioon 72 ja 25 teatterin- ja median linjalle

-Tapiolan lukio, 160 aloituspaikkaa, joista musiikkilukioon 30

-Viherlaakson lukio, 180 aloituspaikkaa, joista kuvataidelinjalle 25

Yhteensä 2108 aloituspaikkaa.

Itse näen tärkeänä, että Espoossa on lukiopaikkoja siten, että lukio-opinnoista innostuvat paikalliset nuoret mahtuvat lukioihimme. Riski on, että kun Espooseen tullaan lukioon myös kauempaa, niin paikalliset nuoret jäävät tyhjän päälle.

6 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2022

Taloustilanteesta raportoidaan kuukausittain, mutta laajemmin neljännesvuosittain. Nyt saadaan tienoksi lokakuun lopun tilanne.

Jos kiteytän todella oikoen, niin lapsia on hoidossa hieman vähemmän kuin on ennakoitu, mutta 1-3 -vuotiaita enemmän kuin on ennakoitu. Tammikuussa arvioidaan aloittavat 900 lasta, joten uusia ryhmiä perustetaan minnen saadaan. Kaksi uutta palvelusetelipäiväkotia on aloittanut.

Henkilöstön saatavuus on kesto-ongelma, eikä ole minnekään hävinnyt. Talouspuolella on menty budjetin mukaisesti.

Huoltajien tyytyväisyys on hyvällä tasolla. Sekä kunnallisella että palvelusetelipuolella tyytyväisyys on 5.1 (asteikolla 1-6). Hyvä tulos!

Laajempi kysely on toteutettu syksyllä samansisältöisenä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Tulokset siitä tulevat myöhemmin.

7 Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2022

Oppilasmäärät ovat kasvaneet ennusteen mukaisesti. Ukrainalaistaustaisia on nyt Espoon peruskouluissa 131.

Työtyytyväisyys on heikentynyt hieman. Työvoiman saatavuus on edelleen ongelma, eli tilanne on lähes sama kuin varhaiskasvatuksessa.

Menot ylittyvät suhteessa budjettiin. Toisaalta myös tuloja (tässä tapauksessa hankeavustuksia) on niin ikään enemmän, joka tasaa eroa.

Ei mitään huolestuttavaa. Toiminta etenee niin kuin on suunniteltu.

8 Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2022

Nuorten määrä lukioissa on kasvanut 102, koska ikäluokka on aiempaa suurempi. Budjetti ylittyy, mutta oli myös korona- ja hanketukea, joka tuon selittää.

Toiminta etenee suunnitellusta.

En muuten mene tässä nuorisotoiminnan suuntaan. Se kun on eri lautakunnan alaista toimintaa.

9 Laurinlahden koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.2023 lukien

Laurinlahden koulu on huonossa kunnossa, eli siellä ei voi enää pitkään toimia. Ehdotus on, että Laurinlahden koulu siirtyy ensi lukuvuoden alussa Rehtorintielle (ammattioppilaitoksen entisiin tiloihin, Espoonlahden koulun viereen).

Matka koulujen välillä on noin 1,6 kilometriä. Nykyinen koulurakennus on aika lähellä merenrantaa, joten paljoa yli kahden kilometrin matkoja ei tule. Osalla oppilaista matka jopa lyhenee, mutta pääosin taatusti matkat pitenevät.

Henkilöstö ja johtokunta korostavat, että toivottaisiin selkeää aikataulua remontille, sekä mahdollisimman lyhyttä väistöaikaa. Lisäksi ehdotetaan parannuksia uusiin tiloihin, sekä parannuksia koululaisten koulumatkareitille.

Tähän mennessä tilanne on aika selkeä. Pakko se on väistössä olla kun omat tilat eivät ole hyvät. Mutta “Laurinlahden koulun perusopetusta koskevat tilapäiset järjestelyt ovat voimassa siihen asti, kunnes Laurinlahden koulun peruskorjaus- ja laajennushanke valmistuu tai muusta opetuksen järjestämisratkaisusta päätetään.”

Kaupunginjohtajan budjettiesityksessä ei ole varattu Laurinlahden koulun remontille euroja kaudelle 2023-2031. Kun siihen lisätään pari vuotta rakentamiseen tai remontointiin, niin tämä olisi ainakin 11 vuoden päätös. Onko se väistö vai onko se pysyvä siirtyminen?

Olisi hyvä jos samalla kyettäisiin linjaamaan myös investoinneistä. Näistä päättää pian valtuusto. 

Itse näkisin hyvänä jos Laurinlahden koulun remonttiin löytyisi euroja nopeammin. Jos vanha koulu säilyy osin tai kokonaan, kannattaa remontti tehdä mieluummin nopeammin kuin hitaammin. Lisäksi kyseessä ei ole mikään väistötila jos siellä väistössä ollaan yli vuosikymmen.

10 Oman äidinkielen opetukseen hyväksymisen kriteereiden tarkentaminen

Tässä käsittääkseni lähinnä tarkennetaan nykyisiä hakemuksia ja muotoiluja. Mutten ole vielä tutustunut tähän tarkemmin.

11 Perusopetukseen valmistavan opetuksen pilotointi lukuvuonna 2023-2024

Espoossa on 57 valmistavan opetuksen ryhmää. Valmistava ryhmä viittaa usein muualta muuttaneisiin lapsiin, jotka kaipaavat valmistavaa opetusta ennen kuin voivat liittyä normaaleille luokille.

Pilotissa kokeiltaisiin Matinkylän alueella mallia, jossa valmistavat luokat perustetaan omaan lähikouluun. Eli opinnot aloitettaisiin saman tien siinä koulussa, minne on sitten myöhemmin joka tapauksessa menossa. Tämä kuulostaa kaikin tavoin järkevältä jutulta. 

12 Lautakunnan päätöksen 12.10.2022 § 157 kirjoitusvirheen korjaaminen

13 Martinkallion koulun johtokunnan henkilöstön jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

14 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024