Kasvun ja oppimisen lautakunta 14.6.2023: Opiskeluhuoltosuunnitelma, tilojen vuokramallitoteutusta ja hienosäätöä päiväkotiverkkoon

Otaniemen päiväkoti

Kasvun ja oppimisen lautakunnan kevätkauden viimeinen kokous on ohjelmassa tulevana keskiviikkona 14.6.2023. Merkittävin asia oli Olarin 2 päiväkotia -hankkeestä linjaaminen. Esittelijä veti asian pois listalta. Siispä kokoustamme linjausmielessä maltillisimmissa merkeissä. Isoimmat asiat ovat oppilashuolto, päiväkotiverkon pienet muutokset ja tilojen vuokramallitoteutus.

Esityslista löytyy täältä. 

Tämä kokous on livenä. Kasvun ja oppimisen lautakunta on kokoustanut pääosin etänä sitten koronasulkujen alun, mutta tästä kokouksesta alkaen siirrymmä vain liveilyyn. 

Minulla on tätä kohtaa ristiriitaisia tunteita – ihan niin kuin työelämässä. Onhan siitä arjen ja vanhemmuuden kannalta etua kun matka kokouspaikalle kestää koneen käynnistymisen ajan. Etäily sopii myös mainiosti infoasiohin. Toisaalta kasvokkainen kokoustaminen antaa paljon keskustelulle ja vaihtoehtojen pohdinnoille, ja myös tukee tiimiytymistä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 14.06.2023 klo 17:30 -

3 Nuorisopalveluiden yleisavustus 2023

Kaikki hakijat saavat tukea, tosin lähtökohtaisesti aina vähemmän kuin mitä ovat anoneet. Poikkeuksia on kaksi. Yksi hakija on saanut jo tukea toista kautta, ja toinen ohjataan hakemaan tukea kulttuuritoimelta.

4 Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Espoon koulujen ja päiväkotien toteuttaminen yhteistoiminnallisella vuokramallilla -hankkeen hankesuunnitelmasta

Tässä on kyse raketamisesta “yhteiskunnallisella vuokramallilla”. Käytännössä muutama kohde toteutettaisiin siten, että kaupunki menisi vuokralle ja voisi myöhemmin tilat lunastaa. Tässä mistä on kyse:

“Hankesuunnitelmaan sisältyvät kohteet ovat Kurttilan koulu, Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste sekä Olarin 2 päiväkotia (10 suomenkielistä ja 6 ruotsinkielistä ryhmää). Kurttilan koulu tuo mukanaan laskennalliset 510 uuttaa oppilaspaikkaa. Jupperin koulu ja päiväkoti korvaavat nykyiset oppilas- ja varhaiskasvatuspaikat, Olarin 2 päiväkotia muodostuu noin 216 korvaavasta ja 120 uudesta varhaiskasvatuspaikasta.”

Luen vielä huolellisemmin tuon konseptin kuvauksen. Mutta käytännössä “investori” hoiraa rahoituksen, rakentaa ja vuokraa. Kaupunki on vuokralla, voi myöhemmin jatkaa vuokrakautta tai lunastaa rakennuksen ennalta sovittuun hintaa.

Sinällään malli on aika selkeä. Avainkysymys on mielestäni, että päädytäänkö tähän malliin koska Espoolla on investointikatto? Sinällään tämä voi olla hyvä malli toimia joustaa investointikatto tai ei, kunhan investointikatto ei ole ainut- tai pääsyy tähän toimintatapaan. Tästä tulen keskustelemaan.

5 Espoon kaupungin opiskeluhuoltosuunnitelman hyväksyminen

Sote-uudistus tuli, ja koulujen oppilashuolto siirtyi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Vaan myös kunnilla säilyi ja joissain määrin tuli velvoitteita asiaan liittyen. Esimerkiksi tilojen tarjoaminen on velvoite.

Nyt on laadittu uusien lakien ja säädösten mukainen suunnitelma. Se on 34 sivuinen, ja vasta silmäilin sen läpi. Luen tuota illalla.

6 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta ja lausunnon antaminen

Tarkastuslautakunta kiteytettynä:

  • Toimialat ylittäviä ohjelmia ja niiden vaikuttavuutta olisi hyvä parantaa.
  • ICT:ssä tehokkuus on tarpeen ja ei-digitaalisia palvelukanavia pitää pitää yllä.
  • Lasten ja nuorten puolella mielenterveyttä tukeviin palveluihin tulee satsata ja opetustoimen tulee satsata poissaoloihin.
  • Koulujen ja maahanmuuttotaustaisten perheiden yhteistyötä tulee lisätä.

Vastauspuolella korostetaan, että hyviä huomioita, listataan mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla.

7 Valtuustoaloite Lukuseula-menetelmän käytöstä Espoon kouluissa

Inka Hopsun ja 18 muun valtuutetun aloite. Toive on, että testattaisiin Lukuseula-menetelmää, ja jos se osoittautuu hyödylliseksi, sen käyttöä laajennettaisiin.

Menetelmällä arvoidaan luku-, kirjoitus- ja matemaattisia taitoja. 

Vastauksessa todetaan, etä tähän liittyen on käytetty eri vaihtoehtoja ja myös selvitetty niitä. Mutta tällä hetkellä budjetissa ei ole varaa tähän, ja hankinta tullee kilpailuttaa jos halutaan uusi työkalu vastaavaan käyttöön.

8 Espoon varhaiskasvatuksen laskutushinnastot 1.8.2023 alkaen

Kyse on naapurikaupungeissa olevissa lapsista naapurikaupungilta perittävistä maksuista. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat sopineet periaatteet, joiden mukaan laskutetaan.

Tähän on helppo ja nopea sanoa kyllä.

9 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuhyvitys kilpailutettujen ostopalvelupäiväkotien asiakkaille työtaistelutilanteesta johtuen

Kuudessa yksityisessä päiväkodissa on ollut lakkoja. Nyt päätetään, että asiakasmaksusta palautetaan niiden päivien osa jolloin lapsi ei ole voinut olla varhaiskasvatuksessa.

Loogista ja selkeää.

10 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkkoa koskevia muutoksia

Muutokset palasteltuna:

“Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että Perkkaanniityn ja Perkkaanlehdon ryhmäperhepäiväkotien sekä Perkkaankulman päiväkodin toiminta päättyy 31.3.2024 mennessä ja siirtyy osaksi uuden Perkkaan päiväkodin toimintaa.”

Perkkaalle valmistuu uusi päiväkoti. Samassa yhteydessä pienet (ryhmäperhepäiväkodit) ja väliaikaiset (Perkkaankulma) yksiköt lakkautettaisiin. Etäisyydet satoja metrejä. Mielestäni loogista.

“Otaniemen päiväkodin toiminnan päättyminen 31.7.2023 alkaen.”

Otaniemen päiväkoti

Päiväkoti on toiminut Aallon yliopiston ylioppilaskunnan Espoolle vuokraamissa tiloissa. AYY on irtisanonut sopimuksen, korvaavia tiloja ei löydy. Jännä juttu, mitäköhän suunnittelevat tilalle. Tuo on nimittäin tosi “päiväkotimainen” tila. Täällä kuvia Otaniemen päiväkodista vuosien takaa, kävin retkellä vuonna 2016

Vuokratiloihin liittyy sellainen riski tai voisiko sanoa ominaisuus, että kaupunki ei voi yksin päättää ja linjata. Nyt se realisoituu. Tulen kysymään Tapiolan alueen päivähoitopaikkojen tilanteesta. Se alue kun on muutoinkin ollut ahtaalla.

Keijut ryhmäperhepäiväkodin tilojen muutos päiväkotiryhmäksi

Kuninkaisten päiväkoti.

Päivänkodin yhteydessä, sivuasunnossa toimineet tilat remontoidaan selkeämmin osaksi Kuninkaisten päiväkotia. Samalla myös hallinnollinen muutos.

Täälläkin kävin kylässä vuosia sitten, linkin takana kuvia Kuninkaisten päiväkodista. 

11 Englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

Poimin tähän pätkän esittelytekstistä, jossa kiteytetään mistä on kyse:

“Englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteita ehdotetaan muutettavaksi siten, että oppilasvalinnan perusteena on aiempi opiskelu englanninkielisessä opetuksessa tai hyväksytysti suoritettu valintakoe. Hakijat valitaan englanninkieliseen opetukseen seuraavassa etusijajärjestyksessä:

1) Hakijat, jotka ovat opiskelleet englanninkielisessä opetuksessa ulkomailla tai muualla Suomessa.

2) Hakijat, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti valintakokeen.

Oppilasvalintaperusteisiin ehdotetaan lisättäväksi erikseen perusteet ulkomailta tilapäisesti Suomeen ja Espooseen muuttaneiden hakijoiden valitsemiseksi määräaikaisille oppilaspaikoille enintään kolmeksi lukuvuodeksi.

Muutoksilla mahdollistetaan joustavampi menettely englanninkieliseen opetukseen aiemmin osallistuneiden valitsemisessa, englanninkielisen opetuksen oppilaspaikkojen määrän kasvattaminen kaupunkitasoisesti ja englanninkielisen opetuksen kehittäminen pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen vision mukaisesti.”

Käytännössä aiempi opiskeli saa isomman painoarvon oppilasvalinnoissa. Tämä on mielestäni loogista. Onhan se outoa jos muutto vaikka Helsingistä Espooseen johtaisi siihen, ettei voi jatkaa englanninkielisessä opiskelussa. Eli yhtenäisyyttä kuntien välillä tässä haetaan.

Mallin riski on, että aiempi rupeaa ohjaamaan tulevaa. Tämän vastavoima on riittävän suuri oppilaspaikkamäärä, jotta oppilaspaikat eivät automaattisesti päädy vain aiemmin opiskelleille.

Toinen osio on sitten tilapäinen asuminen Suomessa. Eli jos vanhemmat tulevat vuoden, parin työkeikalle Suomeen, niin ei oleteta, että lapsi rupeaa opettelemaan suomea. Tähän on laitettu kolmen vuoden raja siksi, että jos tilapäinen muuttuukin pysyväksi, niin sitten myös kotimaisten kielten rooli kasvaa.

12 Urhea-urheiluyläkoulutoiminta Tiistilän kouluun 1.8.2024 alkaen

Tässä ehdotus:

“1

päättää, että Tiistilän koulussa aloitetaan Urhea-urheiluyläkoulutoiminta 1.8.2024 alkaen 7.vuosiluokalla,

2

päättää muuttaa Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen tuntijakoa siten, että Tiistilän koulun Urhea-urheiluyläkoulutoiminnassa kullakin vuosiluokalla 7, 8 ja 9 Urheilijaksi kasvaminen -valinnaisuus voi ylittää ko. vuosiluokalle määritellyn enimmäistuntimäärän kahdella vuosiviikkotunnilla,

3

Päättää, että urheiluyläkoulutoiminta on osa Espoon kaupungin järjestämää painotettua opetusta ja oppilasvalinnassa etusijalla ovat espoolaiset hakijat,

4. päättää, että Tiistilän koululle osoitetaan 1.8.2024 lukien resurssi Urhea-yläkoulutoiminnan oppilaiden opintojen ohjaukseen ja oppimisen tukeen.”

Tämä tuntuu luotevalta muutokselta. Urhea-yläkoulutoimintaa on Leppävaarassa ja liikuntapainotus Kauklahdessa. Nyt sitten on vastaavaa myös keskellä Etelä-Espoota.

13 Tiistilän koulun vuosiluokkien 1-3 oppilaiden väistön aikaisiin koulumatkajärjestelyihin liittyvä muutos

Tiistilän koulun oppilaat ovat ikävästi väistössä eri suunnissa, tosin varsin hyvissä tiloissa. 1-3 -luokkalaiset ovat kulkeneet bussilla Tuomarilaan. Nyt väistön suunnaksi vaihtuu Kivimies Otaniemessä, jonne mennään niin ikään bussilla.

Kivimiehen koulu.

Täältä löytyy kuvia Kivimiehen koulusta.

14 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

15 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuspaikkapäätöksestä

Laakakiven päiväkoti

Hakija olisi toivonut pääsyä lähimpiin päiväkoteihin, mutta niihin ei ole mahtunut. Paikka on annettu lähimmästä päiväkodista jonne on mahtunut. Tuo Laakakiven päiväkoti (sielläkin olen käynyt kylässä, täällä kuvia) muuttaa remontin alta väistöön aika lähelle perhettä, joten matka ei ole hillitön.

Esittelytekstissä ei korosteta sitä, mutta perhe voi hakea päivähoitopaikan muutosta myös tulevan vuoden aikana. Voi olla, että jostain muustakin päiväkodista aukeaa paikka. Toki se ei ole varmaa, että juuri kyseinen lapsi on siihen paikkaan oikeutettu.

16 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 10.5.2023 § 85 koskien englanninkielisen opetuksen järjestämistä Espoo International Schoolissa ja Kivimiehen koulussa 1.8.2023 alkaen

Valitus lautakunnan päätöksestä liittyen englanninkielisen opetuksen järjestämiseen.

Tässä argumentit ovat mielestäni samat kuin ennenkin päätöstä, samoin pohjatieto on sama. Eli ei tässä lautakunta ole virhettä tehnyt, on vain ollut eri mieltä siitä miten tulisi toimia kuin kyseiset oikaisuvaatimuksen tekijät. Tätä asiaa olen avannut laajemmin aiemmissa kirjoituksissa, joten en mene asiaan nyt sen syvemmälle.

Mielestäni selkeä asia.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024