Kasvun ja oppimisen lautakunta 14.2.2024: Tilinpäätöksien ennakkotietoja

Kuvituskuva Perkkaan koulusta.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraaava kokous on ohjelmassa tulevana keskiviikkona 14.2.2024. Isoimmassa roolissa ovat vuosikatsaukset, joita on ohjelmassa kolmin kappalein.

Esityslista löytyy täältä.

Lisäksi myös tänään maanantaina on lyhyt ylimääräinen kokous. Tiistaina ja keskiviikkona on lakkoja. Tähän liittyen kaupungin tulee linjata miten korvataan perheille ne päivät kun hoitoa ei ole tarjolla. 

Nuo päätettänee samalla tavalla kun päätettiin kaksi viikkoa sitten, eli eurot palautetaan päiviltä jolloiin varhaiskasvatusta ei ole. Mutta tämä pitää päättää aina tapauskohtaisesti erikseen, tästä syystä ylimääräinen kokous. 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 14.02.2024 klo 17:30 -

3 Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokousaikataulu, syksy 2024 ja kevät 2025

Kokousajankohdat ensi syksylle ja keväälle. Lautakunta tapaa keskimäärin kahden-kolmen viikon välein. Lomien aikaan voi tulla kuukaudenkin tauko.

Tapaamistahti on hieman tiiviimpi kuin aiempina vuosina. Olemme joutuneet buukkaamaan ylimääräisiä kokouksia koska asioita on ollut liikaa. Nyt tahti on suoraan tiiviimpi.

4 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 4 tilanteessa 31.12.2023

Nämä ovat tilinpäätöksen ennakkotietoja, samoin kuin seuraavassa kolmessa kohdassa. Näissä kaikissa ennakkotieto merkitään ainoastaan tiedoksi, eli mitään linjaamisia ei ole luvassa.

Lasten määrä on varhaiskasvatuksessa on 446 suurempi kuin vuotta aiemmin. Tuo on parin ison tai neljän normaalikokoisen päiväkodin verran lapsia. Tämä kasvu oli ennakoitua, mutta 1-3 vuotiaita lapsia oli enemmän kuin oletettiin. Tämä lisäsi henkilökunnan tarvetta.

Keväällä 2023 yli 500 lasta oli kunnallisissa päiväkodeissa ns. poikkeusjärjestelyin. Tuo tarkoittaa esimerkiksi liikuntatiloja joissa on lapsia. Eniten tämä kertoo siitä, että päiväkoteja on liian vähän, eli ettei olla investoiduttu tarpeen mukaan.

Asiakasmaksut pienenivät, koska tulorajat nousivat (eli entistä useampi perhe ei maksanut mitään varhaiskasvtuksesta, ja aiempaa harvempi maksoi täyttä summaaa.

Henkilöstöpulaa on. Hieman alle puolet varhaiskasvatuksen opettajista on päteviä työhönsä. Palkkaus mainitaan asiana, jonka tarvitsee olla kilpailukykyistä.

Tulot ylittävät talousarvion 3,2 miljoonalla eurolla. Menot taasen ylittivät muutetun talousarvion 2,6 miljoonalla. Ylitys tulee pääosin palkoista ja ostoista. 

Tiloista kiteytys: "Uusia ja korvaavia päiväkoteja valmistui kesällä Niittykumpuun Tapiolaan sekä syksyllä Leppävaaran siirtokelpoiset väistötilat, joihin Vallipuiston päiväkoti siirtyi odottamaan päiväkodin peruskorjausta. Perkkaan ja Kilon päiväkotien uudisrakennukset valmistuivat loppuvuodesta, toiminta niissä käynnistyi tammikuun 2024 alussa."

Lasten määrä palvelusetelipäiväkodeissa on kasvanut. 1-3-vuotiaiden osuuden kasvu on merkitsee, että tilat eivät ole ihan niin vahvasti käytössä kun ryhmät ovat pienempiä.

5 Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 4 tilanteessa 31.12.2023

Oppilaiden oma kokemus hyvinvoinnistaan on hieman huonontunut. Sen sijaan suuret poissaolomäärät ovat vähentyneet.

Oppimistulokset ovat aika lailla ennallaan. Sama pätee myös maahanmuuttajataustaisiin oppilaisiin.

Työssään hyvin jaksavien osuus on kasvanut, työntekijöiden kokemus työhyvinvoinnista huolehtimisesta on huonontunut. Kelpoisia hakijoita on aiempaa enemmän, ja aiempaa useampi suosittelisi kaupunkia työnantajana.

Menot ylittivät muutetun talousarvion kuudella miljoonalla. Ylitys on osin henkilöstömenoja, jotka liittyvät uusiin hakkeisiin (jotka tuovat eurot mukanaan).

6 Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 4 / ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2023

Lukiolaisten määrä kasvaa. Suomenkielisissä lukioissa oli syyskuussa 2023 oli 6525 opiskelijaa, vuotta aiemmin 6193. Alin keskiarvo millä pääsi lukioon oli 7,5.

Nuorisopalveluissa kohtaamisia oli enemmän kuin tavoiteltua. Myös etsivällä nuorisotyöllä tavoitettiinenemmän nuoria kuin aiemmin.

Toimintatulot ylittävät talousarvion 2,2 miljoonalla. Tässä on tosin mukana valtion koronatuen viimeiset erät, eli kyse ei ole pysyvästä tilanteesta. Toimintamenot taasen alittivat talousarvion 1,6 miljoonalla. Kaikkineen siis talous meni plussalle suhteessa muutettuun talousarvioon.

7 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen johtokuntien päätökset

8 Koulumestarin koulun johtokunnan varsinaisen jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024