Kasvun ja oppimisen lautakunta 14.12.2022: Matinkylän lukion liikuntahallin käyttö ylioppilastutkinnon toteuttamisessa ja muita ajankohtaisia asioita

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava ja syksyn viimeinen kokous on tulevana keskiviikkona. Esityslista löytyy täältä. Asialista on maltillinen, mieleenjäävin on ehkä Matinkylän tulevan lukion ylioppilaskirjoitusten järjestäminen.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 14.12.2022 klo 17:30 -

3 Etelä-Tapiolan lukion IB-linjan opiskelijavalintakriteerien muuttaminen

Kyse on kansanvälisestä ylioppilastutkinnosta. Aiemmin apuna opiskelijavalinnassa ovat olleet apuna pääsykokeet englannissa ja matematiikassa. Sitten tuli korona, ja livekokeista luovuttiin. Opiskelijat valittiin ihan vain todistusten pohjalta. Tämä on kuulemma johtanut myös ongelmiin.

Nyt ehdotus on, että valinta tapahtuisi todistuksilla, mutta englanti ja matematiikka saavat x2 painoarvon. Vaihtoehto olisi rakentaa jälleen pääsykoesysteemi (joka työlästä). Suurin osa Suomen lukioista joko painottaa englantia ja matikkaa (jota nyt esitetään), tai sitten käyttävät pelkästään pääsykoetta sellaisenaan.  

Vanhempainyhdistyksen hallitus, oppilaskunta ja toiminnan koordinaattori puoltavat esitystä.

Mielestäni tämä kuulostaa loogiselta, eli asia puolestani ok.

4 Päätökset ja kirjelmät

Tässä on asia kiteyteyttynä:

“Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Espoon kaupungilta lausuntoa luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi B1-kielen vuosiviikkotuntimäärää kaikille yhteisen opetuksen osalta yhdellä vuosiviikkotunnilla, jolloin oppiaineen opetuksen vähimmäismäärä nousisi kuudesta seitsemään vuosiviikkotuntiin. Esityksessä ehdotetaan, että lisäys tehtäisiin kohdennetusti 7. vuosiluokalle siten, että 7. luokalla B1-kieltä tulisi opettaa kaksi vuosiviikkotuntia ja 8.-9. luokalla yhteensä kolme vuosiviikkotuntia. Lisäyksen johdosta myös perusopetusasetuksen vuosittaista kokonaistuntimäärää tulisi nostaa 7. vuosiluokalla yhdellä tunnilla. Muutosten esitetään tulevan voimaan 1.8.2024.”

Tämä on tullut lausuttavaksi vauhdilla, joten opetustoimenjohtaja on jo asiaan lausunut. Eli nyt tämä on vain tiedoksi.

Tästä ehdotuksesta tykätään. Espoossa on jo ollut käytössä omalla päätöksellä vastaava, joten muutos ei olisi iso. Tässä kiteytettynä näkemykset:

  • Espoo pitää esitystä tuntimäärän nostosta hyvänä
  • Espoo katsoo, että tunti tulisi kohdentaa vuosiluokalle 7
  • Espoo toivoo, ettei oppiaineen tavoitteita nosteta, vaan oppilaille annetaan enemmän aikaa opiskella ainetta monipuolisin menetelmin
  • Espoo pitää tärkeänä, että valtio takaa riittävät resurssit opetuksen järjestämiseksi. Hallitus on sitoutunut kompensoimaan kunnille kaikki sellaiset uudistukset, jotka tuottavat lisää kustannuksia.
  • Espoo arvostaa sitä, että opetussuunnitelman muutoksiin paikallisella tasolla on varattu aikaa

5 Nuorisopalvelut Aluejärjestöavustus 31.10.2022

Seitsemän aluejärjestöä saa avustusta yhteensä 311 000 euroa. Tämä on muutama kymppitonnin enemmän kuin viime vuonna.

6 Matinkylän lukion liikuntahallin käyttö ylioppilastutkinnon toteuttamisessa

Tämä on keskustelunavaus liikuntatoimen suuntaan. Asia kiteytettynä. Matinkylän lukion uudet tilat otetaan käyttöön tammikuussa 2024. Ylioppilaskirjoitukset oli tarkoitus järjestää muualla kuin liikuntasalissa. Vaan koulun tiloja pienennettiin suunnittelun edetessä, ja opetustoimen tulkinnan mukaan olisi hyvin hankalaa ellei mahdotonta järjestää hajautetusti koulun puolella.

Eli “perinteiseen” malliin ylioppilaskirjoitukset kannattaisi rakentaa liikuntasaliin.

Vaan koska tulevan lukion liikuntasali on täysimittainan ja siinä on katsomo, niin siitä tulee monen urheiluseuran kotiareena jne. Ja ylioppilaskirjoitukset taas merkitsevät muutaman viikon taukoa niin keväällä kuin syksyllä.

Eli tästä nyt lähtevät neuvottelemaan liikuntatoimen kanssa. Hyvä, että tätä mietitään riittävän ajoissa.

7 Lasten tukemisen kuntalisä yksityisen hoidon tuella toimivien päiväkotien esiopetuksessa ja esiopetukseen liittyvässä varhaiskasvatuksessa

Tässä täydennetään aiempaa päätöstä. Varhaiskasvatuslaki muuttui, ja siihen liittyen pyrkimys on, että myös yksityinen puoli tarjoaa erityistä tukea siinä missä julkinenkin. Ja ykstyinen palveluiden tuottaja saa myös jonkin verran enemmän euroja, kun on enemmän tuen tarvetta.

Tästä linjattii jo toukokuun kokouksessa. Mutta vain varhaiskasvatuksen osalta. Nyt päätetään, että sama logiikka ja tukiperiaate on myös eskarissa olevilla.

8 Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman lukujen 6.7. ja 13-15 tarkistaminen

Pieniä ja muutoshenkisiä linjauksia. Opetushallituksen ohjeen mukaisesti alle kahden viikkotunnin valinnaisaineista saisi vain hyväksytty-merkinnän. Kiinan kieli otetaan huomioon suunnitelmissa (nyt on jäänyt siellä mainitsematta)..

9 Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelma Auroran koulun osalta

Tässä päätösesitys:

“päättää, että suomenkielisen perusopetuksen Auroran koulun kieliohjelma on:

  • A1-kieli: englanti
  • A2-kieli: kiina ja ruotsi sekä englanti, joka poistuu vaiheittain.”

Tästä asiasta linjattiin jo alkusyksystä. Vaan esityslistalla ja käsittelyssä on ollut virhe, josta syystä nyt on sitten uudestaan päätettävänä. Eli johtokunta ei ollutkaan asiasta lausunut, joten nyt menee sitten uusiksi,

10 Tarkennus lautakunnan periaatepäätökseen 12.10.2022 § 152 aamu- ja iltapäivähoitoon sekä loma-ajan hoitoon oikeutettujen vammaisten oppilaiden hoidon toteuttamisesta Espoon suomenkielisessä perusopetuksessa

Tässä on kyse siitä, että hyvinvointialueiden aloittaessa vammaisten oppilaiden tukeen uhkasi tulla paha katkos. Vastuu olisi siirtynyt hyvinvointialueille kesken päivän. Millä hyvinvointialue nyt saisi työntekijät muutamaksi tunniksi, ja missäs iltapäivähoitoa olisi järjestetty?

Niinpä koko ajan on ollut suunnitelmissa, että kaupunki voisi tätä toteuttaa osana koulupäivää. Valitettavasti vaan laki ei sitä ollut sallimassa. Alustavasti kaupunki on jo linjannut, että hoitaa mielellään homman jos saadaan byrokratia hoitumaan.

Nyt hallitus on antanut esityksen vammaispalvelulain muutoksesta, joka mahdollistaisi edellä kuvatun. Näin myös Espoo ottaa askelia tuohon suuntaan.

Hyvä juttu. Tämä nyt vaan on kaikin tavoin järkevää. Missään nimessä ei pitäisi luoda kankeita raja-aitoja aiemmin toimineisiin palveluihin, koska hallintomallin uudistus…

11 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Tässä kohden saadaan otsikkotasolla iso lista viranhaltioiden päätösiä. Jos jos jostain halutaan kysyä lisää, niin siitä kannattaa kysyä mieluusti ennen kokouksta. Eivät esittelijät kaikkea mahdollista voi millään edes tietää.

Tässä listassa mikään ei nouse esille.

12 Oikaisuvaatimus määräaikaisen opettajan valinnasta

Nämä ovat aina haastavia asioita. Rekrytoinnissa kun on kyse prosessista, ja isoimmassa roolissa ovat rekrytointiprosessissa mukana olevat.

Lautakunnan roolin kannalta olennaista on, että onko tässä mitään mitään ilmeistä ongelmaa tai virhettä. Tällä kertaa ei ole, niin kuin ei useimmiten ole.

13 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä

Kuulostaa kimurantilta. Työntekijän lasit ovat hajonneet töissä. Kaupunki on korvannut rikkinäisen linssin korvaamisen, muttei koko lasien uusimista eikä uusien lasien odottelua (jona aikana on menettänyt työtuloja).

Tässä kohtaa käsittääkseni on kyse kaupungin normaalista korvausmenettelystä. Mutta lisää kuullaan kokouksessa.

14 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä

Jalkapallo on lentänyt liikuntatunnilta kentältä parkkipaikalle ja rikkonut auton tuulilasin. Kaupunki ei tulkintansa mukaan ole korvausvelvollinen, koska kyseessä ei ole tahallinen tai tuottamuksellinen asia.

Tämä suunta on minulle ihan uusi. Varmaan saadaan korvausmalleista tietoa kokouksessa.

15 Oikaisuvaatimukset koskien esiopetuksen järjestämistä lukuvuonna 2023-2024

Kun Latokasken koulun rakennus tyhjeni, niin siellä aloittaa esiopetusryhmiä. Sitä kautta 700 metrin päässä sijaitsevassa Ohrakasken päiväkodissa ei aloita enää esiopetusryhmää. Tästä on tullut muutamia oikaisuvaatimuksia.

Sinällään ymmärrään argumentin, että olisi kiva, että olisi esiopetuspaikkoja tasaisesti. Mutta aika lähellä tuo Latokasken koulun rakennus on. Lisäksi vanhan koulun tilat sopivat etenkin eskarilaisille, eivät esimerkiksi pienemmille. Eli tässä on myös keino pitää huoli siitä, että alueella on riittävästi niin päiväkoti- kuin eskaripaikkoja. 

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024