Kasvun ja oppimisen lautakunta 13.12.2023: Sunan koulun väistö ja englanninkielisen opetuksen valintaperusteet

Kuvituskuva.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan vuoden viimeinen kokous on ohjelmassa tulevana keskiviikkona 13.12.2023. Isoimmat asiat ovat Sunan koulun väistö remontin aikana ja englanninkielisen opetuksen valintaperusteet.

Esityslista löytyy täältä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 13.12.2023 klo 17:30 -

3 Nuorisopalvelut/Aluenuorisojärjestöavustus 31.10.2023

Jaetaan 302 000 euroa kuudelle espoolaisille aluejärjestöille.

4 Lapsen tuen arviointi varhaiskasvatuksessa

Merkitään raportti tiedoksi, eli tämä ei ole päätöksentekoasia.

Perusideana on, että “lapsen kehityksen, kasvun ja oppimisen tuki järjestetään lapsen henkilökohtaisen tarpeen mukaan ensisijaisesti erilaisin joustavin ja tarkoituksenmukaisin järjestelyin erikokoisissa lapsiryhmissä lapsen omassa päiväkodissa tai perhepäivähoitoryhmässä inkluusion periaatteiden mukaisesti.” 

Varhaiskasvatuslakia ja -suunnitelmia uudistettiin 2022. Uudistukset vahvistavat lapsen oikeutta tarvitsemaansa tukeen. Varhaiskasvatuksessa on tehty merkittäviä muutoksia inklusiivisemman toimintaympäristön toteuttamiseksi. Lapsen tuen ja inkluusion toteutumista on nyt arvioitu laajasti.

Johtopäätöksinä: “Keskeisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vuonna 2017 hyväksymät periaatteet ovat edelleen ajantasaisia sekä vaikuttavia. Periaatteita noudattamalla lasten tuen järjestelyt voidaan toteuttaa varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman mukaisina.”

Mukana ovat tarkemmat raportit, joita en ole vielä lukenut läpi. Tulen lukemaan.

5 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen

Tämä liittyy valtuuston linjaamaan säästöohjelmaan:

“Päivitettyyn ohjelmaan sisältyy tavoite lisätä varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloja noin 390 000 eurolla vuosina 2023 - 2025. Ohjelman mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloja lisätään ottamalla käyttöön yli 20 - enintään 25 tunnin prosentti, joka on 65 % varhaiskasvatuksen enimmäismaksusta.”

Samaan aikaan esimerkiksi varhaiskasvatuksen maksuttomuutta on laajennettu valtakunnallisella tasolla, joten samoina vuosina on molempiin suuntiin tulevia muutoksia.

Tällä hetkellä alle 25 viikkotunnin osa-aikaisuudella maksu on 60 % täydestä maksusta (joka vaihtelee perheen tulojen mukaan). Nyt mukaan otettaisiin 20-25 viikkotunnin oma maksunsa.

Sinällään tämä on mielestäni aika hienostunut malli säätää asiakasmaksuja. Edelleenkin tässä olisi yhteys varhaiskasvatuksessa vietettyyn aikaan.

Sinällään oma puoleeni vihreät ei ollut mukana noissa säästölinjauksissa, joka antaa sosiaalista liikkumatilaa olla vastaan sen pohjalta tehtyjä esityksiä. Toisaalta valtuuston enemmistö on kuitenkin sen kannalla ollut, eikä tämä ole säästöistä pahimmasta päästä.

6 Valtuustokysymys lapsen oikeuksien toteutumisesta ja lapsibudjetoinnista

Lapsibudjetointi viittaa lasten aseman tarkasteluun budjettia laadittaessa. 

Tähän hyvin jäsenneltyyn valtuustokysymyksen on vastattu huolella. Luen tätä varmaan vasta huomenna kun ehtii miettiä asiaa ajatuksella.

7 Päätökset ja kirjelmät

Valtuustolta toive hillitä kännykän käyttöä kouluissa. Tämä on kehoitus asiaa miettiä, siksi tässä kohtaa vain todetaan asia.

8 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkkoa koskevia muutoksia

Epelit ja Hovinarri -ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan viimeistää ensi kesänä. Epelien tilannetta on selitetty huolella (Niipperissä, tilat puutteeliset, lapset mahtuvat naapureihin), Hovinarreista ei ole mitään. Tästä kysyn.

9 Englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen (palautettu 14.6.2023)

Tästä on tullut infoa jo kesäkuussa. En avaa tätä niin laajasti.

Kiteytyksenä: Tähän asti oppilaat on valittu englanninkieliseen opetukseen valintakokeella, jatkossa valintakokeella tai jos on opiskellut aiemmin muualla englanniksi.

Englanninkielinen opetus on suunnattu niille, jotka ovat suunnitellusti Espoossa esimerkiksi vuoden tai kaksi. Esimerkiksi vanhempien työkomennuksen takia. Jos muuttaa pysyvästi tänne, niin on eri asia.

Mielestäni muutos on sinällään perusteltua. Jos joku on asunut vaikka Helsingissä ja opiskellut englanniksi, niin olisihan se outoa jos ei voisi jatkaa englanniksi.

Tulen kysymään oletuksia määristä. Mitä isompi osa pääsee opiskelemaan aiemman opiskelun seurauksena, sitä pienempi on pääsykokeen osuus. Etenkin jos englanninkielisen opetuksen määrä kasvaa kovasti, tämä on relevanttia. Toisaalta isompiin opiskelijamääriin on valmistauduttu esimerkiksi sillä, että meillä on kaksi englanninkielistä alakoulua (International School ja Kivimies).

10 Sunan koulun opetuksen järjestäminen 1.8.2024 alkaen (pöydälle 29.11.2023)

Tämä jätettiin viimeksi pöydälle. Pohjaesityksessä koulu olisi väistössä kahdessa eri rakennuksessa, Kivimiehen ja Laajalahden kouluissa. Niissä kun on vielä tilaa, Kivimies on uusi rakennus joka täyttyy pikku hiljaa, ja Laajalahti oli juuri remontissa.

Viimeksi keskusteltiin lautakunnassa siitä, että matka on ikävän pitkä ja tylsää, että kahteen eri rakennukseen. Esimerkiksi Latokasken vanha koulu on kohtuu lähellä ja osin tyhjänä - tosin ei sekään ole tilana riittävä, rakennuksen osalta on ollut huolta sisäilmasta ja tulisi kaupungille ylimääräisiä menoja jotka pitäisi säästää toisaalta.

Käytännössä siis pyydettiin, että tsekatkaa vielä kerran, että löytyykö vaihtoehtoa lähempää.

Yleisfilosofinen pohdita: On tärkeää, että koulutiloja remontoidaan ja rakennetaan tasaiseen tahtiin. Uudet tai aiempaa isommat, remontoidut koulut ovat myös väistöjä muille remonteille. Näin on esimerkiksi Laajalahden tapauksessa. Jos remontteja tehdään vain yhdessä Espoon kolkassa, tai pidetään muutaman vuoden taukoja, niin tulee tämänkaltaisia ongelmia. Ei ole väistötiloja kohtuullisen lähellä.

Jos jokin läheisempi vaihtoehto on löytynyt, tartun siihen mielelläni. Jos ei, niin sitten tuo Kivimies ja Laajalahti on väistösuunta. 

11 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

12 Oikaisuvaatimus koskien esiopetuksen järjestämistä lukuvuonna 2024-25

13 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta

14 Oikaisuvaatimus Kilon ja Keran alueen koulupalveluiden kehittämistä koskevasta päätöksestä

Tässä kohden vastaus on kiteytettynä, että päätöksenteko on tapahtunut oikein. Oikaisuvaatimus ei voi perustua sihen, että on eri mieltä, vaan päätöksessä pitää olla jotain miksi se tulisi oikaista.

15 Lausunto hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukseen määräaikaisen virkasuhteen täyttämättä jättämisestä

16 Lausunto hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukseen määräaikaisen opettajan valinnasta

17 Eestinkallion koulun johtokunnan henkilöstöjäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

18 Lintulaakson koulun johtokunnan varsinaisen jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

 

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024