Espoon kulttuurilautakunta: tukea ammattimaisille kulttuuritoimijoille koronatilanteeseen?

Kulttuurilautakunnan seuraava kokous on ohjelmassa tulevana tiistaina 19.5. Tässä on esityslista avattuna. Esityslista löytyy myös Espoon kaupungin sivuilla.

Tässä on tämän kokouksen merkittävin asia. Kulttuurilautakunta pyytää kaupunginhallitukselta 300 000 euron määrärahaa, joka jaettaisiin espoolaisille ammatillisille kulttuuriyhteisöille.

Tässä on kiteytettynä tilanne:

“Kulttuurilautakunnan vuosiavustusten piiriin kuuluvat 19 espoolaista ammatillista kulttuuriyhteisöä ovat joutuneet poikkeustilanteessa perumaan yli 1500 tapahtumaa teatteriesityksistä lastentapahtumiin, opastuksista kerhotoimintaan ja elokuvanäytöksiin. Asiakaskäyntejä ja osallistujia on menetetty liki 190 000. Yhteisöjen yhteenlaskettu tulonmenetys on noin 500 000 euroa. Summasta on vähennetty ne budjetoidut menot, jotka toimijat pystyivät peruuttamaan tai joista he vain osin joutuivat vastaamaan.”

Espoolaisista kulttuuritapahtumista esimerkiksi April Jazz, Espoo Ciné ja Juurijuhla peruttiin huhti-toukokuulta ja Urkuyö ja Aaria kesältä. Kyse on siis muun muassa näistä isoista ja perinteisistä tapahtumista.

On epäselvää, kuinka moni espoolainen toimija tulee saamaan valtakunnallisia, esimerkiksi opetusministeriön tukia. Niinpä tässä tavallaan valmistaudutaan “toiseen kierrokseen”. Eli kesän jälkeen Espoo tarkastelisi tilannetta, ja myöntäisi sitä tavallaan täydentävästi. 

Olen vahvasti tämän esityksen kannalla. Kulttuuritoimijat ovat viattomia sivustakärsijöitä tässä koronakriisissä, eikä mitään vaihtoehtoista (tuloja tuottavaa) toimintamallia ole tarjolla. Kaupungin kannalta on järkevää kannatella kulttuurialan toimijoita kriisin yli, vaikka nilkutellen. Nimittäin jos tapahtumat lopetetaan ja organisaatiot ajetaan alas, niin kriisin jälkeen ei sitten enää ole toimintaa mitä tukea. 

Alla ovat lyhyesti muut kokouksen asiat.
 
3 Kulttuurilautakunnan vuoden 2020 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2020

Myönnettäköön, taloustilanne yllätti. Se on nimittäin budjetissa, ja monissa kohden jopa plussan puolella.

Mutta kun hetken asiaa miettii, niin se on loogista. Rekrytointeja on lykätty, tilapäistä työvoimaa ei ole tarvittu eikä väliaikaisia tilavuokria ole ollut. Toki myös menopuolella on miinusta, esimerkiksi pääsymaksuista ei tule euroja. Mutta koska Espoon kaupungin oma kulttuuritoimi on sen verran vahvasti yhteiskunnan tukemaa, että pääsymaksu- ja muut tulot edustavat vain osaa tuloista, niin pienentyneet menot kompensoivat pienentyneet pääsymaksut.

4 Lisämääräraha espoolaisten ammatillisten kulttuuriyhteisöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

5 Kulttuurin projekti- ja kehittämisavustukset vuodelle 2020, erä 2

Tässä kohden aetaan 46 000 euroa projekti- ja kehittämisavustuksia.

6 Kulttuurin taideapurahat (3 kk) vuodelle 2020, erä 2

Kolme hakijaa, joista yhdelle esitetään apurahaa. Julkiset aineistot ovat näissä suppeahkoja, esimerkiksi hylkäysperuste on useimmiten “Kulttuurilautakunnan hyväksymät arviointiperusteet eivät riittävästi täyty tässä hakemuksessa.”

Tämä on mielestäni perusteltua, kun kyse on taiteenteon suunnitelmasta jota ei edes tueta, olisi mielestäni epäkohteliasta julkisesti ruotia kaikkia hakemuksen plussia ja miinuksia. Useimmiten muuten kohta, joka ei täyty, on sidos Espooseen. Siis että joko tekijä on täältä,  teos joko käsittelee jotenkin Espoota, tai tuottaa jotain Espoossa tapahtuvaa. Eli välillä Espoon kulttuuritoimi on vain yksi monista paikoista josta haetaan tukea, ilman erityistä sidosta. Kyseessä voi siis olla taiteen suhteen mainio hakemus, mutta juuri Espoon oma ulottuvuus ei ole riittävästi mukana.

Yllä siis pohdin tätä tukimuotoa yleisesti, en tämän kerran hakemuksia.

 

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024