Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta 9.2.2022: Kolmen koulun lakkauttamiset

Kuvituskuva: Auroran koulu

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava kokous on tulevana keskiviikkona. Isoimpia asioita koulujen lakkauttamiset.

Kokouksen esityslista löytyy täältä. 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 09.02.2022 klo 17:30 -

3 Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025 ja ikäkausittaiset hyvinvointisuunnitelmat (kv-asia)

Tärkeä asia, mutta lukeminen on minulla vasta vaiheessa. Täällä on sekä yleisesti tärkeitä juttuja, että paljon myös kasvun ja oppimisen lautakunnan suuntaan kuuluvia asioita )kuten ikäryhmittäiset hyvinvointisuunnitelmat).

4 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen (kh-asia)

Indeksitarkistuksia vuodenvaihteen jälkeen. Jos oikein tulkitsen liitettä, niin esimerkiksi maksuprosenttiin ei tule muutoksia. Vain siis vähemmäistuloihin ja korkeimman maksun bruttotulorajaan jne.

Lisäksi: “Liitteessä on huomioitu 1.8.2022 voimaan tuleva varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 9 §:n muutos, jonka mukaan varhaiskasvatuslain mukaisesti ennalta ilmoitetut vanhempainrahapäivien käyttämisestä johtuvat poissaolot ovat maksuttomia.”

Sinällään on aina hyvä tehdä tasaiseen tahtiin indeksitarkistuksia jne. Siitä tulee aina keskustelua jos ensin odotetaan viisi vuotta, ja sitten tulisi kerralla tuntuvia korotuksia.

5 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuhyvitys epidemiatilanteesta johtuen (kh-asia)

Fiksu linjaus. Nyt tammi-maaliskuussa hyvitetään päivähoitomaksut niiltä päiviltä jos on ollut henkilöstövajetta (eli ei ole hoitoa) tai jos huoltajat ovat pitäneet lapsen kotona kun sitä on varhaiskasvatuksestä pyydetty.

Tässä on hyvää hallintoa käytännössä!

6 Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokousaikataulu, syksy 2022 ja kevät 2023

7 Päätökset ja kirjelmät

8 Nuuksion koulun toiminnan päättyminen 31.7.2022

Tämä esitys on samassa muodossa kuin viime kerralla. Silloin esittelijä veti tämän pois. Ja koska tämä on avattu näillä sähköpostilistoilla jo muutamaan kertaan, en nyt mene tässä sen syvemmälle. Tästä on aiemmissa blogeissa 19.1.2022 ja 15.12.2021

Sen totean, että hankala on asia. Ymmärrän vanhempien pointteja (pidempi matka, busseja ei kenties saada synkattua koulun aikatauluihin, huono asia alueelle ja kylälle, hakijoita olisi kenties enemmän jos olisi varmuus koulun tulevaisuudesta). Mutta ymmärrän myös virkamiesten näkemyksiä (ei ole hakijoita, käskette säästää, mutta kiellätte tavallaan “helpot” säästöpaikat). 

Helpolla en viittaa, että tämä olisi helppoa, vaan että voisi luopua tiloista eikä tarvitsisi säästää opetuksesta.

Taustalla vaikuttaa vielä Espoon valtuuston linjaukset. Talouden säästölinjauksissa oma puolueeni vihreät eivät olleet mukana, mutta silti tässä tietty seurataan valtuuston linjauksia.

9 Selvitys mahdollisuudesta perustaa esiopetuksen ja 1. luokan yhdysluokka Nuuksion kouluun lukuvuodeksi 2022-23 (pöydälle 15.12.2021)

Tämä on oikeastaan suora johdannainen edellisestä. Eli jos koulua ei lakkauteta, niin sitten mietitään miten opetus Nuuksiossa järjestetään.

10 Päivänkehrän koulun Komeetan toimipisteen toiminnan päättyminen

Tästä on saatu aiemmin infoa. Kiteytettynä. Halutaan luopua koulun sivupisteesta. Tilalle tulisi tiloja varhaiskasvatukselle. Tämä on linjattu jo aiemman eli viime valtuustokauden lautakunnan toimesta.

Tästä on tullut useita yhteydenottoja. Niissä on toistunut yksi argumentti, joka vaatii selvittämistä. Eli että tuo aiempi linjaus tehtiin oletuksella, että Kuitinmäen koulua laajennetaan. Mutta sitä ei ole laajennettu. Eli vanhempien huoli on, että mahtuuko sinne kouluun vai ollaanko pian parakeissa.

Tästä on jo keskustelua lautakunnan kesken, eli tietoa asiasta saadaan.

Muutoin tämä on mielestäni perusteltua. Matkat eivät paljoa pitene, ja pienistä yksiköistä siirrytään isompiin (näin on valtuusto linjannut). Mutta tietenkin sen muutoksen pitää olla hyvin toteutettu, ja tilojen pitää riittää.

11 Hösmärinpuiston koulun toiminnan päättyminen

Tämä on vuosien varrella käytännössä jo linjattu. Eli valtuusto on varannut rahaa tilojen remontointiin varhaiskasvatukseen jne.

Nyt päätettäisiin, että koulun toiminta päättyy kesällä 2023. Eli puolentoista vuoden kuluttua.

Oppilaat ohjataan Tuomarilaan. Tästä olen saanut muutamia viestejä - osalle Suvela tai Suna olisi lähempänä. Vaan Tuomarilassa on tilaa, eikä se ole kovinkaan paljoa kauempana. Joten ymmärrettävä argumentti. Eskarisuuntaan tämä ei vaikuta, eli käsittääkseni eskarissa olevat voivat hakea normaalisi myös muihin alueen kouluihin.

12 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman (2021) tarkistaminen

Tässä astun tukevan loikan epämukaavuusvyöhykkeelle - en ole lukio-opetuksen järjestämisen taita. Joten kopioin ehdottetut muutokset alle:

“1
Äidinkielen ja kirjallisuuden suomen kieli ja kirjallisuus (ÄI) sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) -oppimäärien pakollisiin opintojaksoihin tehdään selostusosassa esitetyt muutokset.

2
Kemian (KE) pakolliset opintojaksot yhdistetään selostusosassa esitetyn mukaisesti.

3
Fysiikan (FY) pakolliset opintojaksot yhdistetään selostusosassa esitetyn mukaisesti.

4
Englannin (ENA) ja ruotsin (RUA, RUB1) kielen pakolliset opintojaksot yhdistetään selostusosassa esitetyn mukaisesti. 

Yhteiskuntaopin (YH) ja matematiikan (MAA, MAB) yhteinen Talous tutuksi -opintojakso puretaan selostusosassa esitetyn mukaisesti pakollisiksi opintojaksoiksi.”

13 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2021 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus4/ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2021

Tämä ja seuraavat kuuluvat aineistoon jota käyn vielä läpi. Nämä tiedot tulevat myös olemaan mukana vuosikertomuksessa, koska tässä on vuodenvaihteen tilanne.

Varhaiskasvatuksessa: tulot ylittivät arvioidun, ja menot alittivat. Tulkitsisin, että pitkälti epidemiaan liittyen. 19 tavoitteesta 1 toteutua kokonaisuudessaan. Kuusi tavoitetta (esim. henkilökunnan saatavuus) toteutuivat vain osittain tai eivät ollenkaan. Yhteistä näille on tyytyväisyys: vanhemmat tai henkilökunta ovat vähemmän tyytyväisiä kuin vuotta aiemmin.

14 Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2021 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 4/ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2021

Tavoitteet toteutuivat pääosin. Oppilaiden hyvinvoinnin osalta tyytyväisyys ei lisääntynyt. 

Talouden puolella ulkoisia tuloja on hieman vähemmän kuin on ennakoitu, ja toimintamenot ovat hieman suuremmat kuin muutetun talousarvion mukaan pitäisi. Mutta ero on pieni. Eli käytännössä ollaan ihan samoissa.

15 Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2021 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 4/ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2021

Lukioissa tavoitteet toteutuivat valtaosin hyvin. Nuorisotiloissa oli paljon sulkuja, joka vähensi toimintaa ja menoja. Lukioiden oppilasmäärät kasvoivat, joka merkitsi lisää henkilökuntaa ja menoja.

16 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset
 

 

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta

Olen vuosina 2021-2025 kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen. Lautakunta vastaa Espoon kouluista ja varhaiskasvatuksesta. Täältä pääset lukemaan lautakuntatyöhön liittyviä bloggauksiani, mielipidekirjoituksia ja muita tekstejäni.

Aion myös nejän vuoden aikana vierailla kaikissa Espoon kouluissa ja päiväkodeista, joissa en ole tähän mennessä vielä käynyt.

 

 

Kommentit

Espoon kaupungin sivuilla on tiedote eilisesta kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta.

Asiat päätettiin esityksen mukaan. Muutamassa kohdassa lautakunta esitti toiveita tai täydennyksiä päätöksiin. Komeetan koulua ei käsitelty lainkaan, se jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Varsin laajasti keskusteltiin hyvinvointikertomuksesta sekä suunnitelmista, sekä Nuuksion koulun lakkauttamisesta.

Nuuksio oli kipeä asia, josta päättäminen tuntui pahalle. Nuuksion koulun toiminta päätettiin lakkauttaa äänin 8-5. Itse olin esityksen eli siis lakkauttamisen kannalla, en siis ollut ihan vaa-ankielen asemassa.

Omia näkymyksiäni Nuuksion koulusta löytyy aiemmista bloggauksista. Tämä oli yksi poliittisen urani hankalimmista päätöksistä. Olen parikymmentä vuotta ollut puhumassa Nuuksion koulun puolesta. Valitettavasti vaan lapsimäärät ovat pieniä, eivätkä ne ole ennusteiden mukaan suurenemassa. 

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024