Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta 15.12.2021: Näkemykset Nuuksion yhdysluokkaan, Perkkaan koulun perustaminen ja muita asioita

Kivimiehen koulu, Espoo.

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan joulukuun kokous on tulevana keskiviikkona. Kokouksen esityslista löytyy täältä

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Esityslista 15.12.2021 klo 17:30 -

3 Kokouksessa kuultavat selostukset

Esittelyssä on selvitys kouluterveyskyselystä. Etukäteen ei ole materiaalia, joten tästä en osaa enempää sanoa.

4 Selvitys mahdollisuudesta perustaa esiopetuksen ja 1. luokan yhdysluokka Nuuksion kouluun lukuvuodeksi 2022-23

Ehdotus on, että esiopetuksen ja 1. luokan yhdysluokkaa ei perusteta. Kiteytettynä olennaisimmat perustelut:

  • Oppilaaksoottoalueella on seitsemän vuonna 2005 syntynyttä ja neljä 2016 syntynyttä lasta. Eli yhteensä puhutaan 11 lapsesta. 
  • Vastauksessa korostetaan, että kaikki eivät silti välttämättä tänne halua.
  • Ongelmana korostetaan varhaiskasvatus-ulottuvuutta. kaikki esiopetukseen tulevat eivät “pärjää” vain esiopetuksella, vaan aamu- ja iltapäivästä tarvitaan varhaiskasvatusta. Tähän olisi (ymmärrettävästi) hankala saada ihmisiä, ja luultavasti aamu ja iltapäivävuoroon tulisivat eri ihmiset. Epäilys on, ettei Nuuksioon saada näille ajoille ketään töihin - tai vähintäänkin että sijaisjärjestelyt ovat hankalia.

Vastakkaisiakin kommentteja löytyy (ei esityslistan teksteissä kuitenkaan). Olen kuullut sanottavan, että oppilaaksiottoalueita olisi muutettu viime vuosina siten, että Nuuksioon tulevien määrät olisivat pienempiä kuin aiemmin. Tosin tuo ei muuta sitä moniko on oikeasti hakenut ensimmäisenä valintana Nuuksioon.

Päätösesitys kuuluu, että “Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että lukuvuodeksi 2022-23 Nuuksion kouluun ei perusteta esiopetuksen ja 1. luokan yhdysluokkaa eikä esiopetusryhmää. Ensimmäisen luokan perustaminen lukuvuodelle 2022-23 ratkaistaan samassa yhteydessä kuin koulun jatko muutoinkin alkuvuodesta 2022.”

Eli tällä päätöksellä suljettaisiin pois lautakunnan pohtima yhdistelmäluokan mahdollisuus. Sinällään tämä ei vielä tarkoita sitä, että ensi luokkana ei voisi perustaa ykkösluokkaa Nuuksioon. Mutta lasten vähyys lienee silloinkin peruste sille, ettei perusteta. Siihenhän tämä yhdistelmäluokka yritti olla vastaus.

Mielestäni asia on yhdysluokan kannalta selvä. Se oli lautakunnan toive jolla haastava tilanne olisi saatu ratkaistua, muttei valitettavasti ollut sitä. Toinen asia on sitten Nuuksion koulun lakkauttaminen. Siitä on asukasilta (etänä) torstaina, yritän ehtiä siihen mukaan ainakin osaksi aikaa.

Olen ollut jo vuosikymmeniä Nuuksion koulun säilyttäminen kannalta. Se on pieni, sympaattinen ja historiallinen koulu eikä lähellä ole muita kouluja. Ongelmallista vaan on nyt se, että sinne kouluun ei vaan saada lapsia. Lasten määrä - ja minne osa vanhemmista lapsensa haluaa - ei ole poliittinen asia. Tämä asia ei ole nyt päätettävänä, mutta se tulee päätöksentekoon alkuvuonna.

5 Vastaus valtuustokysymykseen psykologien rekrytointi- ja sitouttamiskäytännöistä (kv-asia)

Valtuustokysymyksessä kysytään psykologien rekrytointi- ja sitouttamiskäytännöistä. Vastaus on pitkä ja siinä on paljon kaikkea, joten hankala referoida. 

Kiinnostuneille tässä on linkki vastaukseen.

6 Päätökset ja kirjelmät

Lausunto opetushallitukselle  varhaiskasvatussuunnitelman perusteista.

7 Nuorisopalvelut/Aluejärjestöavustus 31.10.2021

Tukea nuoriso- ja aluejärjestöille. Nämä ovat mielestäni luonteeltaan “esityksen mukaan”, ellei ilmene mitään erityistä.

8 Ohjaamotalon tilojen käyttö- ja maksuperiaatteet

Maksut Lintuvaarassa sijaistevan Ohjaamotalon maksuista ja käytön periaatteista. Kiteytettynä: “Tilat ovat Ohjaamotalon sidosryhmien, nuorisotilojen käyttö- ja maksuperiaatteissa ryhmässä 1 lueteltujen nuorten ryhmien sekä alle 29-vuotiaiden nuorten hyvinvointia ja kasvua tukevien ryhmien käyttöön maksutta. Maksuton käyttö koskee myös kaupungin muiden toimijoiden sekä Omnian toimintaa.”

Eli pääosin käyttö on maksutonta, muttei ihan kaikille. 

Nyt päätetään vuoden 2022 maksuista, ensi syksynä sitten katsotaan asiaa uudestaan. Tämä liittyy myös hyvinvointialueiden muodostamiseen.

9 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2022-2023

Lukiopaikkoja olisi viime vuoden malliin 66 % ikäluokasta. Määrä kasvaa hieman, sillä lukioikäisiä nuoria on enemmän.

Tulen ehdottamaan, että paikkamäärien yhteydessä olisi tieto viime vuoden määristä. Ilman niitä muutosta on hankala hahmottaa.

10 Lukioiden johtokuntien opiskelijajäsenet ja opiskelijaedustajat vuonna 2022

Oppilaskunnat ovat tehneet ehdotuksensa, joten totta maar mennään sen mukaan.

11 Perkkaanpuiston alakoulun muuttaminen yhtenäiseksi peruskouluksi

Tulossa on uudisrakennus, joka on ehkä jo käytössä ensi syksystä alkaen. Jo aiemmin on linjattu, että koulusta tulee yhtenäinen peruskoulu. Nyt sitä nopeutetaan ja samalla nimetään koulu uudestaan.

Pidän nimestä Perkkaan koulu. Espoossa linjaus on ollut, että kouluille pyritään antamaan kaupunginosien nimiä. Pidän tästä suunnasta - on sekä selkeää, että myös vaikkapa hätä- ja kriisitilanteissa selkeää.

12 Hösmärinpuiston koulun oppilaiden koulupolkua koskeva oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksessa toivotaan, että Hösmärinpuiston koulusta ohjattaisiin oppilaat Tuomarilan sijaan kotia lähimpään kouluun.

Ymmärrän toiveen, mutta se on myös käytännössä mahdoton. Eihän nytkään pääse aina lähimpään kouluun (se voi olla täynnä, ja kauampana on paljon tilaa). Eli Keski-Espoo ja Suna olisivat sitten ylitäynnä, ja remontoidussa Tuomarilassa saattaisi olla tilaa.

Eli olen samalla kannalla kuin esittelijät. Tulen kuitenkin kysymään miten ja missä tilanteissa voi hakea noihin muihin kouluihin, jos ne ovat lähempänä. 

13 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Tässä kohden mikään otsikko ei pistänyt silmään.

 

 

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta

Olen vuosina 2021-2025 kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen. Lautakunta vastaa Espoon kouluista ja varhaiskasvatuksesta. Täältä pääset lukemaan lautakuntatyöhön liittyviä bloggauksiani, mielipidekirjoituksia ja muita tekstejäni.

Aion myös nejän vuoden aikana vierailla kaikissa Espoon kouluissa ja päiväkodeista, joissa en ole tähän mennessä vielä käynyt.

 

 

Rajaa sisältöä

Esim. 8.2022