Header

Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.9.2021: kannanottoja talousarvioon ja iltapäivähoidon järjestämisestä

Olen vuosina 2021-2025 Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen. Tulen bloggaamaan kaikista kokouksista, ja lisäksi vuosien varrella syntynee mielipidekirjoituksia ja bloggauksia lautakunnan toimialaan liittyen.  

Uuden kasvun ja oppimisen lautakunnan ensimmäinen kokous on huomenna keskiviikkona. Kokouksen esityslista löytyy täältä

3 Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2022-2031 (valmistelutilanne 19.8.2021)

Tässä on tämän kokouksen merkittävin asia. Nyt otetaan kantaa Espoon budjetin investointiohjelmaan. Käytännössä kyse on kylmmenen vuoden investointiohjelmasta, ja nyt mukana on uutena vuotena vuosi 2031.

Käytännössä pohja investointisuunnitelmille on aina edellinen vuosi. Siellä on listattu vuosien 2020-2030 investointiohjelma, nyt puhutaan vuosista 2021-2031. Sen lisäksi että listalle voi tulla uuttaa, voidaan sieltä myös tiputtaa jotain pois tai lykätä kymmenen vuoden suunnitelman ulkopuolelle. Uudet hankkeet ovat aina alkuun selvitykseen varattuja euroja - ei voi varautua tuleviin menoihin ennen kuin on selvitetty, millaisia ne kulut olisivat.

Taustalla vaikuttaa valtuuston linjaama säätöohjelma (jossa vihreät eivät olleet mukana). Investointeja pitäisi supistaa 10 % vuodessa. Sinällään meidän vihreiden ei tarvitse sitoutua päätöksiin joita on vastustettu, eikä lautakunnankaan tarvitse tuolla perusteella tarjottuja säästöjä ostaa. Mutta suunnittelun lähtökohta tuo kuitenkin on.

Suurimmat ajoitusmuutokset kasvun ja oppimisen toimialan hankkeissa ovat:

 • Jupperin koulu, joka on esitetty siirtyväksi vuosilta 2024-26 alkavaksi investointikauden viimeisenä vuonna 2031.
 • Aarnivalkean koulu ja Opinmäki II on esitetty siirtyväksi vuodella eteenpäin vuodesta 2030-2031j vuosille 2031-2031j.
 • Karhusuon koulun ykkösvaiheen lunastus on esitetty siirrettäväksi vuodelta 2022 vuodelle 2024.
 • Tiistilän koulun ja päiväkodin hanke on viivästynyt, josta johtuen on esitetty rahoitusmuutoksia, budjetti edelleen sama.
 • Pitkänotkon päiväkodin hankkeen ajoitusta on esitetty alkavaksi vuonna 2022, tarkoitus oli käynnistää hanke jo kuluvan vuoden aikana.
 • Vallipuiston päiväkodin hanketta esitetään aikaistettavaksi alkaen vuonna 2024 aikaisemman 2026 sijaan.
 • Westendin puiston päiväkodin hankkeen aloitusta esitetään siirrettäväksi vuodella, vuoden 2030 sijaan vuonna 2031.

Muut näistä ovat vuosien siirtoja sinne tai tänne. Eli en näe niiden merkitystä kovinkaan suurena. Sen sijaan tuo Jupperin koulun, kirjaston ja päiväkodin hankkeen lykkääminen 2030-luvulle tuntuu hurjalta. Sinällään koulu toimii toimivissa parakeissa, mutta esimerkiksi sisäliikuntatiloja ei ole ja muutoinkin väliaikainen on aina väliaikaista. Käytännössä väliaikaista ollaan tässä tekemässä pysyväksi - onko viidentoista vuoden väliaikainen tila enää väliaikainen?

Tässä ehdotetut rahoitusmuutokset, heijastavat paljon edellisiä.:

 • Jupperin koulun, kirjaston ja päiväkodin hankkeelta on esitetty poistettavaksi 16,5M€ investointikaudelta, hanke siirretty toteutettavaksi investointikauden jälkeen,
 • Toppelundin koulun korvaavalle uudisrakennukselle on esitetty lisärahoitusta vuosille 2030-2032 10,7M€ aiemmin 0,5M€,
 • Kipparin päiväkodille on esitetty lisärahoitusta 3,3M€ aiemman 0,5M€ lisäksi, toteutusvuosi 2031,
 • Hösmärinpuiston kouluosan muutoksesta päiväkodiksi on esitetty vähennettäväksi 2,0M€ johtuen peruskorjaustarpeen pienenemisestä,
 • Kalajärven koulun, päiväkodin, nuorisotilan ja liikuntakentän hankkeelle on esitetty lisärahoitusta 1,8M€ aiemman 35,7M€ lisäksi,
 • Postipuun siirtokelpoisen väistökoulu I:n lunastukseen on esitetty lisärahoitusta 0,8M€, lunastusvuosi 2022,
 • Metsolan päiväkodin hankkeelle on esitetty 0,6M€ lisärahoitusta, toteutusvuosi 2022,
 • Luukin leirikeskuksen peruskorjaukselle on esitetty 0,6M€ lisärahoitusta, toteutusvuosi 2022,
 • Leppävaaran lukion hankkeelle osana Leppävaaran kampusta on esitetty lisärahoitusta 0,5M€, aiemmin 15M€, hanke on aikataulutettu investointikauden lopulle nykyisten tilojen vuokrasopimuksen päättymisen yhteyteen,
 • Viherkallion päiväkodin uudisrakennukselle on esitetty 0,25M€ lisärahoitusta, toteutusvuosi 2023,
 • Tapiolan päiväkodin hankkeelle on esitetty 0,15M€ lisärahoitusta, hanke on myös siirtynyt alkavaksi vuodella eteenpäin (2022-2023).

Uusia selvityskohteita ovat: 

 • Finnoo /Djupsundsbäckenin päiväkoti
 • Keran koulu (nuorisotila)
 • Kurttilan koulu
 • Postipuun koulu ja päiväkoti, laajennus
 • Viiskorven koulu.

Näistä Keran kohdalla aion kysyä, että miten koulun toteuttaminen synkronoidaan alueen rakentumisen kanssa. Asukkaita on tulossa 10-15 000, joten isolle koululle on niin ikään tarve. Samoin tuohon kokonaisuuteen voisi olla järkevää toteuttaa myös pieni aluekirjasto.

Toinen keskustelua herättänyt asia on Espoonlahden lukiotilanne. Kopio esityslistasta: “Kasvun ja oppimisen toimiala valmistelee yhteistyössä Tilapalvelut-liikelaitoksen kanssa Espoonlahden alueen lukio- ja peruskoulutuksen palveluverkon uudelleenjärjestelyä. Järjestelyn tavoitteena on yhtenäisen peruskoulun sijoittuminen nykyisen Espoonlahden peruskoulun ja lukion sekä viereisen Rehtorintien kiinteistön tiloihin. Espoonlahden koulun ja lukion nykyisistä tiloista lukiotoiminnot siirtyisivät Laurinlahden peruskoulun sekä viereisen Merisaappaan koulun tonteille suunniteltavaan ja rakennettavaan uudisrakennukseen. Uusi lukiorakennus mitoitettaisiin vähintään 800 opiskelijan tarpeisiin. Ratkaisulla pyritään vastaamaan lukiokoulutuksen aloituspaikkojen lisääntyvään tarpeeseen läntisessä Espoossa.”

Sinällään idea isommasta lukiosta Espoonlahden alueella on mainio. Espoon lukiopaikat ovat merkittävin osin Tapiolassa, vaikka asukasluku kasvaa etenkin muualla Espoossa. Sen sijaan tässä sivutuotteena Laurinlahden koulu lakkautettaisiin (ja yhtenäinen peruskoulu menisi nykyisen lukion tiloihin).

Yleisesti en pidä näistä “muutama päivä, tässä ehdotus seuraavien vuosikymmenien lukiopalveluiksi tietyillä alueilla” -tilanteista. Mutta budjettineuvotteluissa on aikataulunsa.

Yleisesti virkamiesten muotoilu vastaukseksi on hyvä. Siinä on korostettu korjaamisen tärkeyttä, ja sitä, että investointiohjelman loppupuolella ei ole paljoakaan investointeja luvassa. Se kannattaa käydä lukemassa, en sitä nyt kopioi tähän.

Tämä on tärkeä asia, ja tästä kuulisin mieluusti näkemyksiä.

4 Vuoden 2022 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelma, Kasvun ja oppimisen lautakunta

Näihin aion vielä palautua huolella enne huomista. Mutta pohjassa on tarjolla 2,4 % menojen kasvu verrattuna edelliseen vuoteen.

5 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2021 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2021

Täältä löytyy osavuosikatsaus: https://espoo.oncloudos.com/kokous/2021401-5-85684.PDF

Kiteytettynä: mennään noin budjetin mukaisesti. Epävarmuustekijät liittyvät ennen kaikkea epidemiaan ja sen vaikutuksiin.

6 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2021 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2021

Tässä ei ole mielestäni mitään erityistä.

7 Lausunto valtuustoaloitteeseen yhteisöpedagogien palkkaamisesta kouluille (kv-asia)

Aloitteen tavoitteena on täydentää yhteisöpedagogeikka koulun palvelutarjontaa. Vastaus tähän on tulkintani mukaan, että kiva idea, muttei suoraan mahdollinen. Espoo on hakenut lisää valtionavustusta koulukuraattori ym. palveluihin, ja yhteisöpadagogeille ei ole virallista roolia eikä valtionavustuksia saa käyttöö yhteisöpedagogien palkkoihin.

Toisin sanottuna Espoo pyrkii satsaamaan samaan suuntaan, mutta eri tavalla.

8 Lausunto valtuustokysymykseen kunniaväkivallan eri muotojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä oppilaitoksissa (kv-asia)

Tätä on niin hankala kiteyttää, etten kiteytä :) Käykää lukemassa.

Yleisesti siis tärkeä asia, ja vastauksessa kerrotaan mitä asian eteen on tehty ja ollaan tekemässä. Lisäksi asiaa pyritään selvittämään jatkossa tarkemmin.

9 Vastaus kuntalaisaloitteeseen iltapäivätoiminnan järjestämisestä yhdenvertaisesti 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille

Tähän en ole vielä perehtynyt.

10 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet 1.8.2022 lukien

Tässä on illan toinen iso asia. Tästä olen jo ehtinyt uutena lautakunnan jäsenenä saada postia. Tämän materiaaleja olen lukenut tässä vasta osittain.

Yleisiin iltapäivätoiminnan valintaperusteisiin ei tulisi isoa muutosta. “Muutoksena aiempiin kriteereihin on se, että toisen vuosiluokan oppilaita, joilla ei ole erityisen tuen päätöstä, valitaan ennen 5.-9. vuosiluokalla olevia erityisen tuen oppilaita.”

Keskustelua on herättänyt iltapäivätoiminnan järjestäminen -kohta. Nykyisellään tilanne on seuraava:

 • omana toimintana 11 koululla (noin 10 % toimintaan osallistuvista lapsista) 
 • ostopalveluna 11 koululla (noin 22 % toimintaan osallistuvista lapsista) 
 • avustusta antamalla 43 koululla (noin 68 % toimintaan osallistuvista lapsista) 

Suunta olisi seuraava: “Päätösehdotuksen mukaisissa periaatteissa ostopalvelujen osuutta lisätään. Perusteena on sekä taloudellinen että toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus.“ Toisin sanoen entistä useammin palvelu kilpailutettaisiin. Tämä olisi luultavasti järjestöille heikompi juttu, ja korostaisi yritysten roolia.

Itse en tiedä, mitä mieltä olen. Jos joku toinen saa käytettyä synergiaetua tai muuten tehtyä halvemmalla, niin kiva. Mutta mistä se säästö tulee - aika halvalla tuo nytkin toteutetaan. Toisaalta säästöjä halutaan. Jos tällä tavoin niitä voi saada, niin parempi näin kuin muuten.

11 Espoon kuntakohtaisen lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen

12 Päätökset ja kirjelmät

13 Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokousaikataulu 2021-2022

14 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Asialistan loput kohdat ovat koulujen johtokuntien valintoja. En nyt niitä listaa tai niitä sen kummemmin kommentoi, ne kun lähtökohtaisesti hyväksytään sellaisenaan. Vanhemmat valitsevat, ei lautakunta.

o o o

Toivoin päätyväni kasvun ja oppimisen lautakuntaan. Opetus ja varhaiskasvatus koskettaa välillisesti lähes kaikkia espoolaisia. Homma on kiinnostava. Avaan lähiviikkoina erillisessä bloggauksessa lähtökohtiani ja tavoitteitani tälle nelivuotiskaudelle.

 

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta

Olen vuosina 2021-2025 kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen. Lautakunta vastaa Espoon kouluista ja varhaiskasvatuksesta. Täältä pääset lukemaan lautakuntatyöhön liittyviä bloggauksiani, mielipidekirjoituksia ja muita tekstejäni.

Aion myös nejän vuoden aikana vierailla kaikissa Espoon kouluissa ja päiväkodeista, joissa en ole tähän mennessä vielä käynyt.

 

 

Rent a cabin

Idyllic cottage for rent in Noux, Espoo. Located in the middle of Nuuksio National Park.

Read more!

Rajaa sisältöä

E.g., 07.2024