Header.

Kaupunginosille lisää valtaa?

Aamun Helsingin Sanomissa uutisoitiin kyselystä, jonka mukaan yli puolet pääkaupunkiseutulaisista lisäisi paikallista demokratiaa. Tämä viesti kannattaa ottaa vakavasti.

Käytännön ongelma on, että suomalainen kunnallisdemokratia on suunniteltu huomattavasti Helsinkiä, Espoota ja Vantaata pienemmille kaupungeille. Kokonaisuuden hahmottaminen on hankalaa, ja asukkaalle on hankala päästä vaikuttamaan. Asia on hankalaksi myös sivutoimisille luottamushenkilöille - asioihin perehtyminen vie aikaa. Kun "siinä ohessa" elää normaalia elämää, yhteensovittamisessa on haasteensa.

Espoossa on pyritty rakentamaan alueellista vaikuttamiskanavia, alueneuvottelukuntia. Alueneuvottelukuntien ongelmat ovat, että alueita edustavat yhdistysten edustajat (ei ole vaaleja), alueneuvottelukunnilla ei ole päätösvaltaa eikä myöskään rahaa. Ilman rahaa ja valtaa syntyy vain näennäisdemokratiaa.

Pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien on syytä pyrkiä tosissaan parantamaan alueellista demokratiaa. Tämä on tarpeen kuntaliitoksista välittämättä. Tärkeintä on kuitenkin hahmottaa, että alueellista demokratiaa ei voi syntyä ilman alueellista päätäntävaltaa.

Rajaa sisältöä

Esim. 12.2021